Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 65


01Ik bin opzöcht, mor nait deur dij om mie vruigen;
ik bin vonden,
mor nait deur dij mie zöchten.
"Hier bin ik! Hier bin ik!"
zee ik tegen n volk dat mien noam nait aanropt.

02Haile dag deur heb ik mien handen oetstoken noar n rebels volk dat t slechte pad opgaait,
heur aigen wil achternoa;

03n volk dat mie taargt liek in mien gezicht. Aalgedureg ovvern ze in toenen,
branden wierook op altoars van stain.

04Ze kroepen om in groaven brengen naacht over in duustere holen,
swienevlaais eten ze,
schuddels vol onnuur braauwsel.

05"Blief doar ie binnen!" zeggen ze, "kom mie nait aan,
ik bin te haaileg veur joe!"
Rook is dat altmoal in mien neus,
vuur, dat aal mor deur braandt.

06t Staait bie mie te bouk; ik hol nait eerder op,
veurdat ik heur t finoal betoald zet heb,

07veur heur aigen misdoaden en dij van heur veurolden,
- zegt de HEER.
Zai hebben wierook braand op baargen
en mie op högten te schaande moakt.
Ik zet heur t betoald
wat ze vrouger altmoal doan hebben.

08Dit zegt de HEER: Zo laank as ter nog sap in droevetrös zit, zegt men:
"Vernail hom nait, want der zit nog zegen in."
Zo zel ik doun mit mien knechten:
ik zel heur nait altmoal vernailen.

09Noazoaten zel ik geven aan Jakob en aarfgenoamen aan Juda,
mien baargen zellen ze in aigendom hebben
dij ik oetkeurd heb, zellen ze aarven,
mien knechten zellen der wonen.

10 t Leeglaand van Saron wordt vetwaaide veur schoapen en sikken,
in t Daal van Achor rusten koien oet
van t volk dat noar mie aan zöcht is.

11 Mor ie, dij de HEER verzoaken en mien haailege baarg vergeten,
dij toavel kloarmoaken veur Gad
en beker inschenken veur Meni,

12 joe bestem ik veur t sweerd, kop boegen zel ie mouten om ofslacht te worden.
Want dou ik raip, heb ie gain antwoord geven,
dou ik wat zee, heb ie nait lusterd,
doan heb ie wat min is in mien ogen,
wat of mie nait zinde, dat heb ie kozen.

13 Doarom - zegt God, de HEER: Mien knechten zellen eten,
mor ie zellen honger hebben;
mien knechten zellen drinken,
mor ie zellen dörst lieden;
mien knechten zellen blied wezen,
mor ie zellen beschoamd stoan.

14 Mien knechten zellen joechaaien van bliedschop, mor ie zellen schraiven van haartzeer
en hoelen van verdrait.

15 Noam dij ie achterloaten, zellen dij ik oetkeurd heb
bruken as vluikwoord:
"God, de HEER, dut joe dood aan!"
Mor mien knechten geef ik n aander noam.

16 Elkenain in t laand dij n zegen over zok ofropt, zel dat doun bie God dij traauw is.
Elkenain in t laand dij n aid sweren wil,
dut dat bie God dij traauw is.
Ale ellèn van eertieds is vergeten,
veurgoud oet mien ogen verswonnen.

17 Joa, ik schep n nije hemel en n nije eerde. Aan wat of vrouger west het,
doar denk we nait meer aan,
t komt nait meer bie ons op.

18 Ik schep veur joe vree en vrolekhaid veur aaid.
Van Jeruzalem moak ik n vroleke stad,
van bewoners n blied volk.

19 Den zel ik jubeln om Jeruzalem deurhèn blied wezen om mien volk.
Jammern en jeuzeln, wordt ter nait meer heurd.

20 Potjes blieven in leven, ol boazen worden stafold;
want lutjeste komt oet tied in n older van honderd joar,
dij gain honderd wordt, mout wel n vluik op liggen.

21 Dij n hoes baauwt, zel der zulm in wonen; dij n droevetoen poot, zel zulm vrucht ter van eten.

22 Ze baauwen nait meer doar n aander in wonen zel en poten niks om t deur n aander opeten te loaten.
Want leven zellen ze
net zo laank as n boom,
dij deur mie oetkeurd binnen
zellen zulm genot hebben van heur waark.

23 Ze zellen zok nait ofpokkeln veur niks en kinder brengen ze nait op wereld veur t ongelok.
Want de HEER zien zegen rust op heur,
op heur en heur noazoaten.

24 Nog veurdat ze roupen, zel ik heur antwoorden, as ze nog aan proat binnen, luster ik ter al noar.

25 Wolf en laam zellen mit zien baaident groazen, laiw vret heu net as kou
en stof zel vouer veur slaang wezen.
Kwoad of onhaail wordt ter nait meer sticht,
op hail mien haailege baarg nait - zegt de HEER.