Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 20


01Keunenk Sargon van Assyrië stuurde ain van zien kriegsheren, de tartan, noar Asdod. Dij trok op tegen stad en veroverde dij. 02In t aigenste joar zee de HEER tegen Jesaja, zeun van Amos: "Dou hoaren mantel dijstoe aanhest, òf, en trek dien sandoalen oet." Profeet haar dat doan en laip noakend en op blode vouten rond. 03Dou muik de HEER dudelk: "Mien knecht Jesaja het drij joar noakend en op blode vouten rondlopen. Dat is n taiken en veurbeeld van wat of Egypte en Nubië te wachten staait: 04keunenk van Assyrië zel heur altmoal, jong en old, as kriegsgevangene en as balleng wegvoeren, noakend, op blode vouten en mit blode gat. Tou schimp en schaande veur Egypte! 05Versloagen zellen ze wezen. Schoamen zellen ze zok veur Nubië doar of ze zo op vertraauwden, en veur Egypte doar ze zo over snakten. 06Dij dag zellen lu dij bie kust langs wonen, zeggen: "Kiek nou toch ais wat ter gebeurd is mit hom doar wie zo op vertraauwden en bie wèl wie om hulp kwammen, dat we red werden oet handen van keunenk van Assyrië. Hou zol wie ontkommen kinnen?"'