Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 27


01Dij dag straft de HEER: mit zien duchteg, staark en machteg sweerd,
Leviatan, vluchtende slaang,
Leviatan, kronkelnde slaang.
Hai brengt dat zeemonster omhaals.

02Dij dag zel men zeggen: "Wat toch n schiere droevetoen!
Zing mie doar ais n laid over!"

03Ikzulm, de HEER, heb t opzicht, ieder bòt geef ik hom wotter,
dag en naacht hol ik woak,
dat gainent der mit omknooit.

04Mien kwoadens is over!f + Hier binnen ook aander vertoalens meugelk: "Mor wien krieg ik nait," of: "n Heeg (n muur) heb ik ter nait omtou zet."f* Kin ain mie stiekels en diezels aanwiezen?
Ik zol ze votdoalek bestrieden,
opbranden zol ik ze altmoal -

05of ze mozzen al mien schoel zuiken en vree mit mie sloeten,
joa, vree sloeten mit mie.

06In toukomst zet Jakob weer worrel, zel Israël oetlopen en bluien,
dat haile eerde vol vrucht wezen zel.

07Is Israël net zo haard deur de HEER sloagen, as dijent dij Israël sloagen hebben?
Of het hai Israël net zo ombrocht,
as dijent dij Israël ombrocht hebben?

08Nee, hai het stad achternoazeten, deur dij op te joagen en vot te drieven.
De HEER poestte hom vot mit zien machtege oam,
net of was t n dag mit oostewind.

09Zo wordt boute doan veur Jakob zien schuld, zo wordt ale vrucht van zien zunde oetwiskt:
ale altoarstainen worden vermorzeld of wazzen ze van kaalk,
gain haailege poal of wierookaltoar blift in t èn.

10 Verloaten ligt verstaarkte stad ter bie, gain volk meer in zien kontraain te bekennen,
as n woestijn, zo ainzoam.
Kaalver waaiden der en rusten doar oet,
vreten ale stroekerij koal,

11 as heur takken soor binnen, worden ze ofbroken, vraauwlu zammeln ze en moaken der vuur mit.
Omdat dit volk gain besef het,
het heur moaker gain omdenken,
kent heur schepper gain genoade.
12 Dij dag klopt de HEER t waait tou oaren oet, van Eufraat òf tot aan Beek van Egypte tou. Den zel ie, Isrelieten, zammeld worden, ain veur ain. 13 Dij dag wordt ter op dikke bezuun bloazen: den kommen weerom dij in Assyrië verloren roakt binnen of noar Egypte verjagd wazzen, zai boegen zok deel veur de HEER, op haailege baarg in Jeruzalem.