Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 46


01Bel wankelt, Nebo kantelt, heur beelden binnen veur daaiern en vij,
beelden deur joe ronddroagen, worden optild,
daaiern stìnnen onder vracht.

02Wankelt en kantelt binnen ze altmoal, ze konden heur ja nait redden, dij heur ronddroagen hebben;
zulm binnen ze nou in gevangenschop goan.

03Luster noar mie, hoes van Jakob, en aal wat ter over is van Israëls hoes -
ie, dij droagen werden van moekes schoot òf,
op aarm pakt, sunt dat ie geboren binnen.

04Ik bin dezulfde, ook op joen oldag, as ie gries binnen zel ik joe nog droagen.
Dat heb ik doan, dat blief ik doun,
droagen en verlözzen zel ik joe.

05Mit wèl wil ie mie wel nait vergelieken, mit wèl op ain lien stellen,
tegen wèl mout ik t opnemen,
wèl zol op mie lieken?

06Lu dij gold tou knip oet schudden, dij zulver op weegschoal leggen,
nemen n goldsmid in dainst,
om der n god van te moaken.
Op knijen goan ze,
joa, ze boegen zok ter veur deel.

07Ze tillen hom op scholder, droagen hom rond, ze zetten hom op stee - doar staait e den en blift e stoan.
As men hom aanropt: hai geft gain antwoord,
en redden oet nood, dat dut e nait.

08Rebelse lu, dou der denk om, nait vergeten, print joe t in!

09Herinner joe wat vrouger gebeurd is in laankmanstieden, want ik bin ja God, en gainent aans,
gainain is aan mie geliek.

10 Vanòf t begun kundegde ik joe t èn al aan, in t veuren wat nog kommen zol.
Ik zeg: Wat ik besloten heb, gaait deur,
en aal wat ik wil, dat dou ik ook.

11 Ik roup n roofvogel op oet t oosten, n man oet n laand hier wied vandoan,
ain, dij ik ter veur onnaaierd heb.
Wat ik zegd heb, dou ik ook,
ik moak n plan en voer dij oet.

12 Luster noar mie, stiefkoppen, zo wied van t recht vandoan dat ik joe aanlang.

13 Mien gerechteghaid loat ik dichtbie kommen, t is nait wied bie joe vandoan;
t zel nait laank meer duren, mit dij redden van mie.
Ik geef in Sion haail, ik dou aan Israël mien glorie.