Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 31


01O wai lu dij noar Egypte trekken om hulp, dij reken op peerden,
vertraauwen op n rommel striedwoagens,
op n machteg peervolk.
Oog veur Haailege van Israël hebben ze nait,
de HEER vroagen ze nait om road.

02Mor ook hai is kundeg, hai kin onhaail sturen, op zien woord komt hai nait weerom!
Hai treedt op tegen deugennaiten,
tegen pazzipanten van boeven.

03Egyptenoars binnen mor mensken, gain goden, heur peerden mor vlaais, gain gaist.
De HEER huift haand mor oet te steken
of haandlangers stroekeln,
dij hulpen worden, valen,
mitnkander goan ze te gronde.

04Dit het de HEER tegen mie zegd: Zo as laiw en laiwejong grommen bie heur vangst,
nait schrikken veur ale hedders dij tegen heur optrommeld worden,
nait baang binnen veur heur gebeer, -
zo zel de HEER van de machten deelkommen
om te strieden op baarg Sion en zien heuveltop.

05Zo as vogels hènneweer vlaigen boven heur jongen, zo zel de HEER van de machten Jeruzalem beschaarmen;
beschaarmen en redden zel hai heur,
veur heur zörgen en heur bevrijden.

06Isrelieten, keer weerom noar hom van wèl ie zo vèr ofdwoald binnen.

07Dij dag smit elkenain vot zien ofgoden van zulver en van gold,
aigenhandeg moakt om der zunde mit te doun.

08Den vaalt Assyrië deur t sweerd, mor nait deur ain van n mensk;
t wordt verteerd deur t sweerd,
mor nait ain van n staarveling.
Op de vlucht sloagen zel Assyrië veur dat sweerd,
en zien jongkerels mouten knechtswaark doun.

09Den vergaait rots van Assyrië van schrik, zien laaiders kniepen der tussen oet, zo benaauwd binnen ze,
- godssproak van de HEER, dij zien vuur op Sion het
en zien ovent in Jeruzalem.