Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 01


01Vizioun van Jesaja, zeun van Amos, over Juda en Jeruzalem dij e te zain kreeg in tied dat Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia keunenks over Juda wazzen.


02Heur hemels, luster eerde, de HEER gaait aan t woord:
Kinder heb ik verzörgd en grootbrocht,
mor zai, opstandeg binnen ze tegen mie.

03Os ken boer, ezel boas zien krub,
mor Israël wait naargens van,
mien volk, t het van niks verstand.

04Wacht mor, zundeg volk, minne deugennaiten dat ie binnen, deurhèn bedurven leujonges.
De HEER heb ie verloaten,
Israëls Haailege nait in reken,
hom rug toudraaid.

05Wil ie der nog meer van langs kriegen, dat ie mor aal balstureg blieven?
Haile kop dut joe zeer, t haart slagt joe astertou.

06Van kop tou toon gain geve stee, overaal boelen, striemen en wonden,
nait oetdrokt of verbonden, gain eulie verzaacht de pien.

07Joen laand - n wildernis, joen steden - platbraand, joen akkers binnen koalstruupt deur volk van niks en naargens.
Ain dikke toesternust, op kop zet, net as Sodom.

08Overbleven is Sions dochter, as n hutje in droevetoen,
as n ofdakje op komkommerlaand,
as n belegerde stad.

09Joa, as de HEER van de machten, nait n restje overloaten haar,
den was ons t net as Sodom goan,
op Gomorra haar we leken.

10 Heur noar de HEER zien woord, ie laaiders van Sodom. Luster noar aanwies van ons God, ie volk van Gomorra.

11 Wat mout ik mit aal joen ovvers? zegt de HEER. "Mit dij ovvers van rammen en t vet van slachtkaalver?
Stìnzat bin ik ter van!
t Bloud van bollen, lammer en bokken,
ik heb ter gain nocht aan!

12 Ie dainen joe wel aan om mie te zain, en mien veurhoven loop ie plat,
mor wèl het joe doarom vroagd?

13 Schaai toch oet mit joen ovvers, ze dainen ja naargens veur. Joen reukovvers, ik heb neus der meer as vol van!
Nijmoan, sabbat, hoogtij ... t is nait om oet te stoan!

14 Joen Nijmoan en pelgrimsfeest, ik kin der nait meer tegen, doodmuid wor ik ter van, ik kin t nait laanger verdroagen!

15 As ie stoan te beden mit oetstoken handen, dou ik mien ogen dicht.
Hou laank of ie ook beden,
lustern dou ik nait:
joen handen zitten ja onder t bloud.

16 Spoul joe òf, moak joe schoon! Loat t doan wezen mit joen wandoaden,
dat ik ze nait laanger zai.
Hol op mit kwoad te doun.

17 Goud doun, zel ie leren! Kom op veur t recht, hol machtsmisbruuk in toom,
help t weeskind aan zien recht en kais kaant van wedevraauw.

18 Loat ons dit mit mekoar ofspreken, zegt de HEER, of wazzen joen zunden rood as scharloaken, ze worden as snij zo wit,
of wazzen ze sangen as purper, wit as wol zellen ze worden.

19 As ie in ainmoud lustern, riek en rij zel t laand joe eten geven.

20 Mor blief ie dwaars en keer ie joe der tegen: t sweerd moakt kòrte metten mit joe!
Joa, dit binnen de HEER zien aigen woorden.

21 Och heden, wat is ze n hoer worden, dij aans zo betraauwboare börg. Recht was doar kind aan hoes, gerechteghaid haar doar zien stee.
En nou? Nog enkeld moordenoars!

22 Joen zulver is veur haalfschaid slakken en joen wien is aanlengd mit wotter.

23 Joen laaiders binnen stiekelachteg, mit daiven doun ze t in mane. Handsmeren, doar binnen ze glìn op, achter kedoos zitten ze heer.
Weeskinder helpen ze nait aan recht,
wedevraauw nait aan woord en weerwoord.

24 Doarom zegt de HEER, de HEER van de machten, staarke God van Israël:
Nou is t doan!
Ofreken goa ik mit mien tegenstanders,
mie vreken op mien vijanden.

25 Ik zel mie tegen joe keren, in ovent joen zulver van slakken zuvern,
onzuverheden der oet filtern.

26 Ik moak dien rechters weer as vrouger, dien roadgevers net zo as in t begun.
Den zelst weer haiten:
Stad van gerechteghaid,
Groot Loug, doar je van op aan kinnen.

27 In t recht ligt t behold van Jeruzalem, gerechteghaid is redden van wèl zok bekeren.

28 Mor overtreders en zundoars worden vergraimd. Oflopen is t veur dij zok ofkeren van de HEER.

29 Ie zellen joe schoamen om dij aikenbomen doar ie zo wies mit binnen.
Rood om kop om toenen
doar ie joen zinnen op zetten.

30 Wis! Zulm zel ie wezen n aikenboom zunder loof,
n toen zunder wotter.

31 Boasvènt wordt n vlasharrel, wat grode kerel oet t stro zet, n vonk.
Mit zien baaident vlaigen ze in brand, en t oetkriegen?
Gainain dij t kloarkrigt!