Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 08


01De HEER zee tegen mie: "Pak n groot schriefbred en schrief doar in dudelke letters op: Raproofd -Vlugverdaind." 02Ik huil der twij betraauwboare getugen bie, priester Uria en Zecharja, zeun van Jeberechjahu. 03Dou slaip ik mit profetenvraauw. Dij kwam in verwachten en kreeg n zeun. De HEER zee tegen mie: "Nuim hom: Raproofd - Vlugverdaind. 04Want veur en aleer t jong pap en mam zeggen kin, hebben ze riekdom van Damascus en t roofgoud van Samaria noar keunenk van Assyrië brocht." 05De HEER zee nog meer tegen mie: 06"Omdat dit volk t kaalm kabbelnde wotter van Siloäch niks in reken het en baang is veur Resin en veur Remaljahu's zeun, 07doarom let de HEER over heur hèn broezen t machtege en geweldege wotter van de Eufraat - keunenk van Assyrië mit zien haile macht -. t Golft over ale walen hèn, t stroomt aan ale kanten over, 08t stört zok op Juda en overspoult t laand, aal wieder, aan haals tou, joa, mit wiede vleugels bedekt t joen laand, zo laank en braid as t is. O, Immanuël! 09Volken, bèlkt t mor oet: Aanvalen! Mor schrik vaalt joe op hoed. Luster mor goud, ale oethouken van eerde! Moak joe mor kloar - schrik vaalt joe op hoed! Moak joe mor kloar - schrik vaalt joe toch op hoed! 10 Bedenk mor plannen - der komt niks van, moak mor ofsproaken - t hoalt toch niks oet, want God-is-mit-ons!" 11 Dit het de HEER tegen mie zegd dou hai mie bie haand pakte en mie woarschaauwde nait t zulfde pad te goan as dit volk: 12 "Ie mouten nait konkelefoezen nuimen, doar dit volk konkelefoezen tegen zegt, en doar zai baang veur binnen, huif ie nait baang te wezen of kèl van te worden. 13 De HEER van de machten, doar mout ie haaileg ontzag veur hebben, hai is t dij ie vrezen mouten, hai is t dij ie te duchten hebben. 14 Hai zel n haailegdom veur joe wezen, mor ook n stain doar ie joe aan steuten, n rotsblok doar ie over stroekeln veur baaide hoezen van Israël, n klapnet en vaalstrik veur t volk van Jeruzalem. 15 n Bult zellen stroekeln, valen, en zok zeer doun, n bult zellen in struup vongen worden. 16 Dizze getugenis zel k goud bewoaren en dit onderricht in mien leerlingen verzegeln." 17 Wachten wil ik op de HEER, dij zok bezied holdt veur t volk van Jakob, op hom blief ik mien hoop stellen. 18 Ikzulm en kinder dij de HEER mie geven het, wie binnen taikens en symbolen in Israël, van de HEER van de machten, dij woont op baarg Sion. 19 As ze tegen joe zeggen: "Bevroag gaisten van doden en woarzeggers, dij flustern en mommeln - zol n volk nait bie zien goden te roade goan en doden bevroagen in t belang van leventegen?" 20 blief ie den bie t onderricht en getugenis. Veur dij dat nait dut, komt ter gain nije dag. 21 Omswinnen zellen ze, mit muite en hongereg. En roazend van honger zellen ze heur keunenk en God vervluiken. Of men nou noar boven kikt 22 of noar beneden, t is overaal benaauwd en swaartdonker, in boare duustern wordt men jagd. 23 Der is gain ontkommen aan veur dij der deur insloten binnen. Destieds werden vernederd t laand Naftali en t laand Zebulon,
In tied dij komt, worden ze weer eerd: weg noar zee,
laand aanderkaant Jordaan, Galilea doar haaidens wonen.