Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 15


01Oetsproak over Moäb. In naacht dat Ar verrinnewaaierd wer,
ging Moäb ter aan,
in naacht dat Kir verrinnewaaierd wer,
ging Moäb ter aan.

02Moäb trekt op noar Bet en Dibon, om doar op högten te raauwen.
Op Nebo en Medeba zit men te schraiven,
mit koppen koal en board ter òf.

03Op stroat gaait elkenain in raauw, op dak en plaain zit elk te treuren,
doeknekt, haildaal in troanen.

04Chesbon en Elale roupen en reren, tot in Jahas kin je t heuren.
Moäbs kriegers roupen t oet,
ale moud hebben ze verloren.

05t Haart is mie van slag om Moäb: t volk doar is op loop, aan Soär en Eglat-Selisia tou,
aal rerend trekken ze deur baargpas van Luchit,
op weg noar Choronaïm jammern ze heur nood oet.

06Joa, t laand van Nimrim mit zien wotterlopen ligt ter bie as onlaand,
t gras verdreugt, t gruin wordt soor,
gain plant meer te zain.

07Doarom wordt wat bie nkander hoald en opspoard is Wilgenbeek overbrocht,
op n vaaileg stee.

08Heur jammern gaait rond deur haile gerechteghaid van Moäb, tot in Eglaïm en Beër-Elim is heur kloagen te heuren.

09Joa, in Dimon is t wotter rood van bloud, mor nog meer ellèn breng ik over dij stad:
op dijent van Moäb dij t overleefd hebben,
en op t leste beetje van Adama,
doar zel ik n laiw op aanhuzen!