Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Contactpersonen

Dagelijks bestuur:

ds. K.G. (Klaas) Pieterman (voorzitter)
Kerkstraat 7,
9972 PC Niekerk (gem. De Marne)
Tel. (0595) 402297
Mailadres: kg.pieterman@wxs.nl

De heer K. (Klaas)de Vries (secretaris) ( a.i. redacteur Nijsberichten)
Rijksweg West 83,
9608 PB Westerbroek
Tel 050 4042590
Mailadres: vrieskwb@gmail.com

Mevrouw R.G. (Lineke) Kok-Staal (penningmeester)(beheer donateursbestand)
Anemoonstraat 6,
9679 EL  Scheemda
Tel: 06-51491481
Mailadres: rgkok-staal@planet.nl

IBan NL 48 INGB 0003 184345 tnv Liudgerstichten  Scheemda


Overige bestuursleden:

Greta Huis Loppersum

ds Graddie Meijer uit Heerenveen

Willem Tjebbe Oostenbrink uit Zuidhorn

ds Marten de Vries uit Winsum

Koos Wiersma uit Leens

 


Redactie Nijsberichten:

Henke van der Veen
Ulrum
vanderveenh@ziggo.nl

Verspreiding Nijsberichten:

Fam. E. Visser
Zuidhorn
e.visser41@hetnet.nl


Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook