Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Contactpersonen

Dagelijks bestuur:

ds. K.G. (Klaas) Pieterman (voorzitter)
Kerkstraat 7,
9972 PC Niekerk (gem. Het Hogeland)
Tel. (0595) 402297
Mailadres: kg.pieterman@wxs.nl

De heer K. (Klaas)de Vries (secretaris)
Rijksweg West 83,
9608 PB Westerbroek
Tel 050 4042590
Mailadres: vrieskwb@gmail.com

De heer S.H.(Siebe) Gorter (penningmeester)(beheer donateursbestand)
Spoorstraat 1
9981 AT Uithuizen
Tel. 06 34472181
Mailadres: shgorter@live.nl

IBan NL 48 INGB 0003 184345 tnv Liudgerstichten
KvKnr: 41011712


Overige bestuursleden:

Greta Huis Loppersum

ds Graddie Meijer uit Heerenveen

Willem Tjebbe Oostenbrink uit Zuidhorn

ds Marten de Vries uit Winsum

Koos Wiersma uit Leens

 


Redactie Nijsberichten:

Henke van der Veen
Ulrum
vanderveenh@ziggo.nl

Verspreiding Nijsberichten: door de Penningmeester


Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook