Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 24 maart 2023

Numeri 20:14-21: Tougang waigerd

14 Mozes stuurde tou Kades oet boden op pad noar keunenk van Edom: "Joen bruier Israël dut joe dit bericht: Ie waiten ja wel van swoaregheden doar wie mit te stellen haren. 15 Hou ons veurgeslacht noar Egypte tou trok en dat we doar hail laank west hebben en dat Egyptenoars ons net as ons ollu min behandelden. 16 Dou raipen wie de HEER aan. Hai heurde ons roupen, stuurde n engel en laaidde ons oet Egypte. Kiek ais hier, wie binnen nou in Kades, n stad op swet van joen kontraain. 17 Loat ons toch deur joen laand trekken. Wie zellen nait deur joen akkers sjaauwen en nait deur joen droevetoenen lopen en wie zellen nait van t wèlwotter drinken. Wie gonnen over keunenksweg, wie zellen nait noar rechts of noar links ofdraaien, totdat wie deur joen gebied hèn binnen." 18 Mor Edomieten zeden tegen hom: "Ie maggen nait deur ons laand trekken, aans kommen wie mit sweerden op joe òf." 19 Isrelieten zeden tegen heur: "Wie lopen over hoofdweg en as wie of ons vij van joen wotter drinken, betoal wie joe pries der van." 20 Mor Edomieten zeden: "Ie kommen der nait langs!" Ze gingen heur in muit mit n groot leger en goud gewoapend. 21 Dou Edomieten t waaigerde om deurtocht deur zien kontraain te geven, bogen Isrelieten ziedoet van Edom òf. 22 Noadat ze tou Kades oetgoan wazzen, kwammen Isrelieten, haile gemainschop, bie baarg Hor. 23 Bie baarg Hor, aan grèns van Edom, zee de HEER tegen Mozes en Aäron: 24 "Aäron zel te ruste goan bie zien volk, want hai komt nait in t laand dat ik aan Isrelieten geef, omdat ie bie wotters van Meriba mien bevel negeerd hebben.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook