Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 30 september 2022

1 Keunenks 20:23-34: Eigen vonnis veld

23 Roadslu van keunenk van Aram zeden tegen Benhadad: "Heur God is n baarggod en doarom wazzen zai staarker as wie. Mor as wie in vlakte mit heur strieden, zel wie vervaast staarker wezen as zai. 24 Dou t zo: zet ale keunenks òf en stel stadholders aan in heur stee. 25 Breng n leger op n bainen, net zo staark as t leger dat ie verloren hebben, mit net zo veul peerden en striedwoagens. As wie den in vlakte tegen heur strieden, zel wie vervaast staarker wezen as zai." Benhadad lusterde noar heur road en dee t. 26 t Joar der op ging Benhadad Arameeërs aanmonstern en trok hai op noar Afek om mit Israël te strieden. 27 Isrelieten werden ook aanmonsterd. Zai kregen eterij mit en gingen heur in muit. t Laand was vol Arameeërs. Tegen heur over was t leger van Isrelieten nait meer as n poar koppels segen. 28 Dou kwam godsman bie keunenk mit bosschop: "Zo zegt de HEER: Omdat Aram zegt het dat de HEER n baarggod is en nait n god van vlakte zel ik dij haile mennegte droktemoakers in dien macht geven, zodastoe waist dat ik de HEER bin." 29 Zeuven doagen laggen legers tegen nkander over, mor op zeuvende dag braandden ze lös. Isrelieten versluigen Aram: honderddoezend man voutvolk op ain dag. 30 Dij overbleven wazzen, vluchtten noar stad Afek tou, mor stadsmuur vuil op zeuventwinnegdoezend man. Benhadad was ook tou stad in vlucht en kroop van aine koamer in aander. 31 Zien roadslu zeden tegen hom: "Wie hebben heurd dat keunenks van t hoes van Israël genoadege keunenks binnen. Loat ons t bouteklaid aandoun en mit n taauw om haals zo noar keunenk van Israël goan. Meschain spoart hai joe t levent." 32 Zai deden t bouteklaid aan en n taauw om haals en kwammen zo bie keunenk van Israël. Ze zeden: "Joen knecht Benhadad vragt joe zien levent te spoaren." Hai vroug: "Leeft hai den nog? Hai is mien bruier." 33 Manlu zagen dat as n goud veurtaiken en zeden op slag: "Joa, Benhadad is joen bruier." Achab zee: "Hoal hom op!" Dou Benhadad bie hom kwam, luit Achab hom bie hom op woagen kommen. 34 Benhadad zee tegen hom: "Steden dij mien voader van joen voader ofpakt het, zel ik joe weeromdoun en ie maggen in Damascus aigen handelshoezen stichten, net as mien voader in Samaria doan het." Dou zee Achab: "Ik zel joe mit dizze overainkomst goan loaten." Hai sloot n verbond mit hom en luit hom goan.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook