Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 31 maart 2020

Exodus12:1-13: Nijjoar

01De HEER zee dou in Egypte tegen Mozes en Aäron: 02"Dizze aigenste moand zel veur joe t begun wezen, d'eerste moand van t nije joar. 03Zeg tegen haile gemainschop van Isrelieten: 'Op n tienden van dizze moand mouten manlu zok n laam oetzuiken veur heur femilie, ain laam veur elk hoes. 04As ain hoesholden te luddek is veur n hail laam, den mouten zai n laam dailen mit heur noabers en der rekenschop mit holden, houveul volk der den is en houveul elk op kin. 05Ie mouten n geef laam oetzuiken, n ainjoarege ram. t Mag n schoap wezen, mor ook n segebokje. 06Ie mouten t apaart holden tot n vattienden van dizze moand. De haile gemainschop van Isrelieten zel t den slachten in twijduustern. 07Den mout ie joe wat van t bloud kriegen en strieken dat op baaide deurposten en op bovendrumpel van ale hoezen, doar ie dij oavend eten zellen. 08In dij aigenste naacht mout ie t vlaais boven t vuur broaden en dat opeten mit brood dat nait rezen is, en mit bittere kruden. 09Raauw mag ie t nait eten, ook nait kookt in wotter, mor in ain stok broaden boven t vuur mit kop, poten en ingewand en aal. 10 Zörg der veur dat ter aanderdoagsmörgens niks van over is. Wat ie overholden mout tegen mörgentied opbraand worden. 11 Ie mouten t eten mit opbonden goud, schounen aan en stòk in haand. Heb hoast bie t eten, want t is Pesach veur de HEER. 12 Vannaacht zel ik deur Egypte hèngoan. Ale oldste kinder zel ik doodmoaken, nait allain van mensken, mor ook d'oldsten van t jonkvij. Ale goden van Egypte zel ik stravven. Ik bin de HEER. 13 Dat bloud aan joen hoezen zel n taiken wezen dat ie doar touholden. As ik dat bloud zai, zel ik joen deur verbie goan. Ik zel joe woaren veur dizze leste ploag doar ik Egypte mit stravven zel.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook