Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 17 november 2019

Lucas 20:27-40: Woorden van aiweg levend

27 Nou kwammen ook gounent van Sadduceeërs bie hom. Dat binnen lu, dij ontstrieden dat doden opstoan. 28 Ze vruigen hom: "Meester, Mozes het ons veurschreven: as ain zien bruier komt te overlieden dij traauwd west het en gain kinder het, den zel dizze bruier dij wedevraauw traauwen en zo veur zien bruier veur noageslacht zörgen. 29 Nou wazzen der es zeuven bruiers. Eerste traauwde, mor sturf zunder kinder. 30 En twijde traauwde mit heur. En daarde ook. 31 Mor t ging mit ale zeuven netgliek: ze luiten bie heur dood gain kinder noa. 32 Op t leste sturf vraauw ook. 33 Dij vraauw nou, wèl krigt heur as vraauw as doden opstoan? Zai het ja mit ale zeuven traauwd west." 34 Jezus zee tegen heur: "Mensken dij in dit levent heuren, nemen n vraauw en kriegen n man. 35 Mor dijent dij goud genogt vonden worden om dat levent te kriegen en op te stoan oet dood, nemen gain vraauw en kriegen gain man meer. 36 Ze kinnen ja nait meer staarven. Ze binnen net zo as engels en heuren bie God as ze ainmoal t opstoan deurmoakt hebben. 37 Mor dat doden opstoan zellen, het Mozes ook al aandud as e vertelt wat of ter bie brandende brommelbos gebeurde. Doar nuimde hai de Heer: Abraham zien God, Isaak zien God en Jakob zien God. 38 God is ja nait doden heur God, mor leventegen heurent. Veur hom leven ze ja aalmoal!" 39 Gounent van schriftgeleerden zeden: "Meester, dat heb ie goud zegd!" 40 Ze duurden hom niks meer te vroagen.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook