Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 31 juli 2021

t Evengelie volgens Marcus 7:1-13: Wet en traditie

01Farizeeërs en n stokkewat schriftgeleerden oet Jeruzalem kwammen mitnkander bie hom. 02Ze zagen dat gounent van zien leerlingen heur brood opatten mit onnure handen, dat wil zeggen: mit handen dij ze nait veurtied wosken haren. 03Farizeeërs en Jeuden in t aalgemain goan ja nait eerder eten, as dat ze eerst handen wosken hebben. Zo holden ze noamelk vaast aan olden heur gewoontes. 04Ook as ze van maart kommen, hemmeln ze zok eerst mit n beetje wotter veurdat ze eten. Zo binnen der nog veul meer gewoontes doar ze aan vastholden, zo as t omspoulen van bekers, kroeken en kopern riw. 05Doarom vruigen Farizeeërs en schriftgeleerden hom: "Woarom doun joen leerlingen nait wat of ons veurolders aaltied doan hebben, mor eten ze mit onnure handen heur brood?" 06"Jesaja haar geliek," antwoordde hai, "dou e over kemediespeulers zo as ie binnen, zegd het, krekt zo as ter in de Schrift staait: 'Dit volk eert mie mit zien mond,
mor heur haart is wied van mie òf.

07Dat ze mie eren het niks om hakken, wat of zai veur woarhaid oetgeven,
binnen allain mor menskengeboden.'
08Ze loaten Gods gebod lös en holden mensken heur gewoontes vaast." 09Hai ging wieder: "t Is wat moois, zo as ie Gods gebod aan zied zetten om vaast te holden wat of joen veurolders joe leerd hebben. 10 Mozes het t zo zegd: 'Hol joen pa en moeke in eren,' en 'Wèl of zien pa en moeke vervlökt, dij zel ombrocht worden.' 11 Mor ie beweren: 'As ain tegen zien pa of tegen zien moeke zegt: aal wat ie van mie trekken hebben kind, is korban ("ovvergoave" betaikent dat), 12 den huift e zien pa of moeke nait meer te helpen.' 13 Zo heb ie Gods gebod kracht ofnomen, omwille van wat of joen veurolders deden. En zokse zoaken doun ie gain klaain beetje!"

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook