Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 23 mei 2022

Jeremia 39:11-18: Jeremia komt thoes

11 Wat Jeremia aanbelangt: keunenk bestelde Nebuzaradan, kommedant van zien garde: 12 "Hol n oogje op Jeremia, zörg der veur dat hom niks overkomt en dou ales wat e vragt." 13 Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, gaf dizze odders deur aan rabsaris Nebusazban, aan rabmag Nergal-Sareser en aan aander aanvoerders van keunenk van Babylonië. 14 Ze huilen Jeremia oet t ketaaier van wacht en vertraauwden hom tou aan Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan. Dij nam hom mit noar hoes tou. Dat zodounde bleef Jeremia onder aigen volk. 15 Dou Jeremia nog in t ketaaier van wacht opsloten zat, kreeg e dit woord van de HEER: 16 "Zeg tegen Ebed-Melech oet Nubië: Dit zegt HEER van de machten, God van Israël: Ales wat ik over dizze stad zegd heb, loat ik gebeuren - tot zien ondergang en nait tot zien haail. Veur joen aigen ogen zel t gebeuren. 17 Mor joe red ik op dij dag - godssproak van de HEER. Ie zellen nait in handen valen van heur doar ie zo baang veur binnen. 18 Ik zel joe redden. Ie zellen nait omkommen deur t sweerd en brengen t ter leventeg òf. Omreden ie hebben vertraauwd op mie - godssproak van de HEER."

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook