Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster


januari 2023
01 Numeri 6:22-27 over Mag de Heer joe zegen (nijjoarsdag) (veul hail en zegen ien 2023)
02 Psaalms 89:1-19 over Aiwege laifde
03 Psaalms 89:20-38 over Nooit breek ik mien woord!
04 Psaalms 89:39-53 over Woar is joen laifde van vrouger?
05 Numeri 9:15-23 over Wolk dij rust
06 t Evengelie volgens Matteüs 2:1-12 over Woar is Keunenk?
07 t Evengelie volgens Matteüs 2:13-23 over n Vrouge vlucht
08 t Evengelie volgens Matteüs 3:1-12 over n Stem dij ropt ien woestijn
09 t Evengelie volgens Matteüs 3:13-17 over En din kommen ie noar mie?
10 Psaalms 20:1-10 over Aanderen vertraauwen op peerden
11 Spreuken 16:1-9 over Vertraauw bie joen waark op de Heer
12 Spreuken 16:10-22 over Ienzicht boven zilver
13 Spreuken 16:23-33 over Wees aangenoam veur dien ziel
14 Jesaja 41:1-7 over Zet t beeld mit spiekers vast!
15 Jesaja 41:8-20 over Nait bang wezen
16 Jesaja 41:21-29 over Kiek, doar binnen ze
17 Spreuken 17:1-14 over Beter dreug brood
18 Spreuken 17:15-28 over n Grode mond
19 Spreuken 18:1-12 over Mit aander woorden
20 Spreuken 18:13-24 over Koester joen tong
21 Psaalms 63:1-12 over Ik ben aan joe hecht
22 t Evengelie volgens Matteüs 12:12-17 over Prachteg
23 t Evengelie volgens Matteüs 12:18-25 over as n lopend vuurke
24 Spreuken 19:1-14 over n Dwoas dwoalt
25 Spreuken 19:15-29 over Luuster noar road
26 Psaalms 60:1-14 over Keer ons löt goie kaant op
27 Eerste braif aan Korintiërs 1:1-9 over Verankerd
28 Eerste braif aan Korintiërs 1:10-17 over Onverdaild
29 Psaalms 37:1-11 over Blief kalm
30 Psaalms 37:12-24 over Goa mit vaste gang
31 Psaalms 37:25-40 over Blief op t pad (verjoardag prinses Beatrix)

februari 2023
01 Spreuken 20:1-10 over Brullen en te keer goan
02 Spreuken 20:11-20 over Twij moaten
03 Spreuken 20:21-30 over Twij gewichten
04 Eerste braif aan Korintiërs 1:18-31 over Wat niks is het God oetkozen.
05 Eerste braif aan Korintiërs 2:1-9 over Wat t oor nog nooit heurd het
06 Eerste braif aan Korintiërs 2:10-16 over Proaten vanoet hillege Gaist
07 Spreuken 21:1-11 over Wat iengewanden beweegt
08 Spreuken 21:12-21 over Wel aaid mor feestviert
09 Spreuken 21:22-31 over t Peerd wordt aanspand
10 t Evengelie volgens Matteüs 5:1-10 over Gelukkeg
11 t Evengelie volgens Matteüs 5:11-20 over Zo mout joen licht schienen
12 t Evengelie volgens Matteüs 5:21-32 over Moak t eerst goud
13 t Evengelie volgens Matteüs 5:33-48 over Wees volmoakt!
14 Spreuken 22:1-8 over n Goie noam
15 Spreuken 22:9-16 over n Zuver hart
16 Spreuken 22:17-29 over n Aandachteg oor
17 Psaalms 24:1-10 over Kop omhoog
18 Eerste braif aan Korintiërs 3:1-9 over Joe binnen zien akker
19 Eerste braif aan Korintiërs 3:9-23 over Ie binnen zien bouwwaark
20 Eerste braif aan Korintiërs 4:1-13 over Wel denken ie wel dat ie binnen?
21 Eerste braif aan Korintiërs 4:14-21 over Opvoudkunde
22 t Evengelie volgens Matteüs 6:1-18 over Bidt zo
23 t Evengelie volgens Matteüs 6:19-34 over Kiek noar vogels
24 t Evengelie volgens Matteüs 7:1-12 over Zuik en ie zellen vienden
25 Braif aan Romaainen 5:1-11 over Leven ien vré mit God
26 Braif aan Romaainen 5:12-21 over Deur ain minsk
27 Braif aan Romaainen 6:1-15 over Ien God zien dainst
28 Braif aan Romaainen 6:15-23 over Ien dainst van gerechteghaid

maart 2023
01 Numeri 10:11-36 over Op pad mit God
02 Numeri 11:1-9 over Vuur van God
03 Numeri 11:10-23 over Gedailde lasten
04 Numeri 11:24-35 over Nait zat te kriegen
05 Psaalms 106:1 over
06 Psaalms 106:1-23 over Zunde van ol luu
07 Psaalms 106:24-48 over Zunde van ol luu (2)
08 Numeri 12:1-16 over Zo beschaaiden as Mozes
09 over
10 Numeri 13:1-23 over Eerste droeven (biddag veur t gewas)
11 Numeri 13:25-33 over Oapen en Beren
12 Numeri 14:1-10 over Biestoan deur de Heer
13 Psaalms 25:1-11 over Gebed om vergeven
14 Psaalms 25:12-22 over Schoelen bie God
15 Numeri 14:1-25 over Geduldeg en traauw
16 Numeri 14:26-35 over Staarven ien woestijn
17 Numeri 14:36-45 over Zunder Gods biestand
18 Braif aan Romaainen 7:13-25 over Innerleke stried
19 Braif aan Romaainen 8:1-11 over Beheerst deur de Gaist
20 Braif aan Romaainen 8:12-21 over Abba Voader
21 Braif aan Romaainen 8:22-30 over Red deur hoop
22 Braif aan Romaainen 8:31-39 over Onofaschaidelk
23 Numeri 20:1-13 over Wotter tou röts oet
24 Numeri 20:14-21 over Tougang waigerd
25 Numeri 20:22-29 over Aäron oet tied kommen
26 Psaalms 95:1-11 over Op kneiën veur joen Moaker
27 Numeri 21:1-9 over Zunde en ienkeer
28 Numeri 21:10-20 over n Bron ien woestijn
29 Numeri 21:21-35 over Overwinnen op overwinnen
30 Psaalms 50:1-15 over Hai zel die redden
31 Psaalms 50:16-23 over Wel God verget

april 2023
01 Numeri 27:12-23 over Jozua wordt laaider
02 t Evengelie volgens Matteüs 21:1-9 over Joen keunenk komt der aan. (paalmpoask)
03 t Evengelie volgens Matteüs 21:10-17 over Jezus ien tempel
04 Psaalms 120:1-7 over Moak mien ziel vrij
05 t Evengelie volgens Matteüs 26:1-16 over Zaalfd mit eulie
06 t Evengelie volgens Matteüs 26:26-75 over Oetleverd en verloochend (Witte dunderdag)
07 t Evengelie volgens Matteüs 27:1-56 over Beschuldegd en kruzegd (goie vrijdag)
08 t Evengelie volgens Matteüs 27:57-66 over Achterblievers (stille zotterdag)
09 t Evengelie volgens Matteüs 28:1-15 over Hai is hier nait (eerste poaskedag)
10 t Evengelie volgens Matteüs 28:16-20 over Goa op pad (twijde poaskedag)
11 Psaalms 139:1-12 over Ie kennen mie
12 Psaalms 139:13-24 over Wonderboarlek moakt
13 Nehemia 1:1-11 over n Dedereg gebed
14 Nehemia 2:1-10 over n Verzuik aan Keunenk
15 Nehemia 2:11-20 over Op zuik noar medestanders
16 Nehemia 3:1-10 over Aan schrip
17 Nehemia 3:11-21 over Soamenwaarken helpt
18 Nehemia 3:22-32 over n Bont gezelschop
19 Nehemia 3:33-4:8 over Stoa veur Gods waark
20 Nehemia 4:9-17 over Wees op joen kivieve
21 Nehemia 5:1-13 over Klachten en verwieten
22 Nehemia 5:14-19 over Onboatzuchteg
23 Psaalms 23:1-6 over t Ontbrekt mie aan niks
24 Nehemia 6:1-9 over Valse veurwendsels
25 Nehemia 6:10-19 over Bangmoakerij
26 Nehemia 7:1-7 over Weerom kommende ballingen
27 Nehemia 7:61-61 over Tied om thoes te kommebn
28 Nehemia 7:72-8- over Wet wordt veurlezen
29 Nehemia 8:13-18 over Loofhuttenfeest
30 Nehemia 9:1-8 over Boute doun

mei 2023
01 Nehemia 9:9-16 over n God van vergeven
02 Nehemia 9:18-28 over Oetleveren en redden
03 Nehemia 9:29-37 over Gods geduld
04 Nehemia 10:1-34 over n Nije verbientenis
05 Nehemia 10:35-40 over n Nije verbientenis (vervolg)
06 Nehemia 12:27-43 over Grote feestvreugde
07 Nehemia 12:44-47 over Orde op zoaken
08 Nehemia 13:4-14 over Nehemia treedt op
10 Nehemia 13:15-22 over Beschaarm Sabbat
11 Nehemia 13:23-31 over Boetenlandse vraauwlu
12 Psaalms 26:1-12 over Zunder dwoalen
13 Braif van Jakobus 1:1-18 over Volmoakt en volkomen
14 Braif van Jakobus 1:19-27 over Kom ien actie
15 Braif van Jakobus 2:1-13 over Barmharteghaid wint
16 Braif van Jakobus 2:14-26 over Doaden doun der tou
17 Psaalms 68:1-19 over God geft ainzoamen n thoes (verjoardag keunegin Maxima)
18 Psaalms 68:20-36 over Tot boven wolken (hemelvoartsdag)
19 Braif van Jakobus 3:1-12 over Hol tong ien bedwang
20 Braif van Jakobus 3:13-18 over Wieshaid van boven
21 Psaalms 39:1-14 over Zai mien verdrait. (Wezenzundag)
22 Braif van Jakobus 4:1-10 over Noader tot God
23 Braif van Jakobus 4:11-17 over As de Heer t wil
24 Braif van Jakobus 5:1-6 over Rampzoaleghaid veur rieke lu
25 Braif van Jakobus 5:7-12 over Geduldeg lieden
26 Braif van Jakobus 5:13-20 over Krachteg gebed
27 Psaalms 119:1-8 over Rechte weg goan
28 Psaalms 119:9-16 over Echte vreugde
29 Spreuken 23:1-11 over Vergeet nait wel ofs veur die hes
30 Spreuken 23:12-21 over n Open oor en gaist
31 Spreuken 23:22-35 over Woarhaid, ienzicht en wieshaid

juni 2023
01 Spreuken 24:1-12 over Kracht van n wieze
02 Spreuken 24:13-22 over Stoa aaid wer op
03 Spreuken 24:23-24 over Dou eerst joen waark
04 Psaalms 119:17-24 over Verlangst noar wet
05 Spreuken 25:1-10 over eer aan God en aan Keunenk
06 Spreuken 25:11-20 over Kalme woorden
07 Spreuken 25:21-28 over Zörg veur joen vijand
08 Psaalms 119:25-32 over Onderricht mie
09 Eerste braif aan Timoteüs 1:1-11 over Bruuk wet goud
10 Eerste braif aan Timoteüs 1:12-20 over Genoade ien overvloud
11 Psaalms 13:1-6 over Zai noar mie om
12 Eerste braif aan Timoteüs 2:1-7 over As lösgeld veur aalmoal
13 Eerste braif aan Timoteüs 2:8-15 over n Haailege menaaier van leven
14 Eerste braif aan Timoteüs 3:1-13 over Weerdege laaiders
15 Eerste braif aan Timoteüs 3:14-4:10 over Juuste leer
16 Psaalms 119:33-40 over Leven ien joen gerechteghaid
17 t Evengelie volgens Matteüs 7:13-8 :1 over Bouw op Röts
18 t Evengelie volgens Matteüs 8:2-13 over n Groot geloof
19 t Evengelie volgens Matteüs 8:14-22 over Hai nimt onze zaiktes vot
20 t Evengelie volgens Matteüs 8:23-34 over Jezus het de macht
21 Eerste braif aan Timoteüs 4:11-16 over Blief bie de leer (langste dag)
22 Eerste braif aan Timoteüs 5:1-16 over Zörg veur wedevraauwen
23 Eerste braif aan Timoteüs 5:17-25 over Goie doaden blieven nait verburgen
24 Eerste braif aan Timoteüs 6:1-10 over Tevredenhaid is gold weerd
25 Eerste braif aan Timoteüs 6:11-21 over Goie stried
26 Psaalms 49:1-21 over God zel mie vrijkopen
27 t Evengelie volgens Matteüs 9:1-17 over Volg Brudegom
28 t Evengelie volgens Matteüs 9:18-24 over Geloof redt
29 t Evengelie volgens Matteüs 9:35-38 over Extroa arbaiders
30 t Evengelie volgens Matteüs 10:10-19 over As schoapen onder wolven

juli 2023
01 t Evengelie volgens Matteüs 10:21-33 over Roupt van doaken of
02 t Evengelie volgens Matteüs 10:34-11:1 over Neem joen kruus op joe
03 t Evengelie volgens Matteüs 11:2-19 over Goud luustern
04 t Evengelie volgens Matteüs 11:20-30 over Kom aalmoal bie mie
05 Spreuken 26:1-12 over Over dwoazen
06 Spreuken 26:13-19 over Over luie lu
07 Spreuken 26:20-28 over Over kwoadsprekers
08 Psaalms 79:1-13 over Wie binnen van Joen kudde
09 Spreuken 27:1-10 over Woare vrundschop
10 Spreuken 27:11-18 over Wes wies en verstandeg
11 Spreuken 27:19-27 over Zörg goud veur de kudde
12 t Evengelie volgens Matteüs 12:1-21 over Heer over sabbat
13 t Evengelie volgens Matteüs 12:22-32 over Innerlijlke verdaaildhaid.
14 t Evengelie volgens Matteüs 12:33-42 over Goie en minne vruchten
15 t Evengelie volgens Matteüs 12:43-50 over Woare femilie
16 t Evengelie volgens Matteüs 13:1-23 over Zaaiwer en t zoad
17 t Evengelie volgens Matteüs 13:24-33 over Onkruud en oven
18 t Evengelie volgens Matteüs 13:34-43 over Tekst en oetleg
19 t Evengelie volgens Matteüs 13:44-58 over Verburgen schatten
20 Psaalms 119:41-48 over k Heb joen geboden laif
21 Spreuken 28:1-9 over Geef geheur aan wet
22 Spreuken 28:10-20 over Goud laiderschop
23 Spreuken 28:21-28 over Eerlek en rechtveerdeg
24 Psaalms 119:49-56 over Joen belofte du mie leven
25 Spreuken 29:1-9 over Kais rechtveerdeghaid
26 Spreuken 29:1-9 over kais rechtveerdeghaid
27 Spreuken 29:19-27 over Zuik t bie de HEER
28 Psaalms 119:57-64 over Eerde is vol van joen traauw
29 Spreuken 30:1-9 over Gods woord is genog
30 Spreuken 30:10-14 over n Woarschauwd mens
31 Psaalms 119:65-72 over Wet is beter as n schat

augustus 2023
01 Spreuken 30:15-23 over Nooit genog
02 Spreuken 30:24-33 over Boetengewone daaier
03 Spreuken 31:1-9 over Beschaarm t recht
04 Psaalms 119:73-80 over Schenk mie ienzicht
05 t Evengelie volgens Matteüs 14:1-12 over Johannes zien kop ofhaauwen
06 t Evengelie volgens Matteüs 14:13-21 over Eten ien overvloud
07 t Evengelie volgens Matteüs 14:22-36 over Nait bang wezen
08 Spreuken 31:10-20 over n Flinke vraauw
09 Spreuken 31:21-31 over n Flinke vraauw (2)
10 Psaalms 119:81-88 over Joen wetten vergeet ik nait
11 2 Keunenks 16:1-9 over Achaz ien benaauwdeghaid
12 2 Keunenks 16:10-20 over n Nij altoar
13 Braif aan Romaainen 9:1-5 over Israëlieten Gods kiender
14 Braif aan Romaainen 9:6-18 over Gods belofte
15 Braif aan Romaainen 9:19-29 over Gods barmharteghaid
16 Braif aan Romaainen 9:30-10:4 over Gods gerechteghaid
17 Braif aan Romaainen 10:5-13 over Loof mit dien hart
18 Braif aan Romaainen 10:14-21 over Luster en kom tot geloof
19 Braif aan Romaainen 11:1-12 over Oetkozen deur Gods genoade
20 Braif aan Romaainen 11:13-24 over Goud en streng
21 Braif aan Romaainen 11:25-36 over n Godlek gehaim
22 t Evengelie volgens Matteüs 15:1-20 over t Is t haart dat telt
23 t Evengelie volgens Matteüs 15:21-28 over n Groot geloof
24 t Evengelie volgens Matteüs 15:29-39 over Stoet en vis
25 t Evengelie volgens Matteüs 16:1-12 over n Aander zoerdaig
26 t Evengelie volgens Matteüs 16:16-20 over Wel bin ik?
27 t Evengelie volgens Matteüs 16:21-28 over Wat God wil
28 2 Keunenks 17:1-12 over Tegen Gods wil ien
29 2 Keunenks 17:13-25 over Verstöt of vot doan
30 2 Keunenks 17:24-33 over God én aander goden
31 2 Keunenks 17:34-41 over n Slecht veurbeeld

september 2023
01 2 Keunenks 18:1-12 over De Heer staait Hizkia bie
02 t Evengelie volgens Matteüs 17:1-13 over Jezus, Mozes en Elia
03 t Evengelie volgens Matteüs 17:14-23 over Niks is onmeugelk
04 2 Keunenks 18:13-25 over Hizkia oetdoagt
05 2 Keunenks 18:26-37 over t Volk oetdoagt
06 2 Keunenks 19:1-13 over Loat moudveren nait zakken
07 2 Keunenks 19:14-28 over Ik ken die
08 2 Keunenks 19:29-37 over God beschaarmt en bevrijdt
09 t Evengelie volgens Matteüs 17:24-18:09 over Valstrikken
10 t Evengelie volgens Matteüs 18:10-20 over Voader zörgt veur die
11 t Evengelie volgens Matteüs 18:21-35 over Van haarten vergeven
12 Psaalms 6:1-11 over Twijmoal doodsbenauwd
13 2 Keunenks 20:1-11 over n Taiken tou hemel oet
14 2 Keunenks 21:1-18 over Manasses zundege praktieken
15 2 Keunenks 21:19-26 over Amon volgt zien voader
16 2 Keunenks 21:19-26 over Amon volgt zien voader
17 Jona 1:1-16 over Roupen en oetnaaid
18 Jona 2:1-11 over Jona zien gebed
19 Jona 3:1-10 over Ninevé bekeert zich
20 Jona 4:1-11 over (O) terechte gramiedeghaid
21 Psaalms 7:1-18 over n Rechtveerdege rechter
22 t Evengelie volgens Matteüs 9:1-15 over Wel t geven is het t deur
23 t Evengelie volgens Matteüs 9:16-30 over Wel kin der redt worden?
24 t Evengelie volgens Matteüs 20:1-16 over Lesten zellen eerste wezen
25 t Evengelie volgens Matteüs 20:17-28 over Wees n aander dainstboar
26 t Evengelie volgens Matteüs 20:29-34 over Open ons ogen
27 2 Keunenks 22:1-13 over Boukrol mit wet
28 2 Keunenks 22:14-20 over Onhaail over Jeruzalem
29 2 Keunenks 23:1-14 over Josia moakt schoon schip(1)
30 2 Keunenks 23:15-30 over Josia moakt schoon schip(2)

oktober 2023
01 2 Keunenks 23:31-24:7 over Joachaz en Jojakim
02 2 Keunenks 24:1-18 over Jeruzalem ien Ballingschap
03 2 Keunenks 24:18-25:7 over Jeruzalem omsingeld
04 2 Keunenks 25:1-17 over Jeruzalem verwoest.
05 2 Keunenks 25:18-30 over Juda ien ballingschap
06 t Evengelie volgens Matteüs 21:18-22 over Astoe mor loofs
07 t Evengelie volgens Matteüs 21:23-23 over Jezus zien gezag
08 t Evengelie volgens Matteüs 21:33-46 over Mishandelde arfgenoam
09 Psaalms 21:1-14 over Gods rieke zegen
10 Openboaren van Johannes 1:1-18 over Tied is der heer
11 Openboaren van Johannes 1:9-20 over n Stem as n bazuun
12 Psaalms 16:1-11 over Vreugde ien Joen gezelschop
13 Openboaren van Johannes 2:1-7 over Kom tot ienkeer
14 Openboaren van Johannes 2:8-11 over Traauw tot ien dood
15 Openboaren van Johannes 2:12-17 over n Nije noam
16 Openboaren van Johannes 3:1-6 over Ien t wit
17 Openboaren van Johannes 3:7-13 over Traauw beantwoord mit traauw
18 Openboaren van Johannes 3:14-22 over Wees waarm of kold, mor nait laauw
19 Psaalms 73:1-28 over Ie holden mie bie haand

Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook