Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster


januari 2022
01 Lukas 2:21-32 over Taiken van vree veur wel of t zigt (Nijjoar)
02 t Evengelie volgens Lucas 2:33-40 over Profetes ien actie
03 t Evengelie volgens Lucas 2:41-52 over Thoes
04 Jesaja 41:1-7 over Eerste en leste
05 Jesaja 41:8-13 over Nait allain
06 Jesaja 41:14-20 over Bie God is niks onmeugelk
07 Jesaja 41:21-29 over Wiend en leegte
08 Jesaja 42:1-13 over Oetverkoren dainstknecht
09 t Evengelie volgens Johannes 1:19-28 over wel is Johannes?
10 t Evengelie volgens Johannes 1:29-42 over t Gevolg van n getugenis
11 t Evengelie volgens Johannes 1:43-51 over Oet Nazareth
12 Psaalms 46:1-12 over As God veur joe is ........
13 t Evengelie volgens Lucas 3:1-9 over n Roupende ien woestijn
14 t Evengelie volgens Lucas 3:10-22 over Tieden van vuurdeup
15 t Evengelie volgens Lucas 3:23-38 over Zeun van God
16 t Evengelie volgens Johannes 2:1-12 over t Eerste taiken
17 t Evengelie volgens Johannes 2:13-25 over Hartsocht
18 Psaalms 66:1-20 over n Laid van getugenis
19 Jesaja 42:14-25 over Doof en blind
20 Jesaja 43:1-7 over Tij keert
21 Jesaja 43:8-13 over Alinneg Hai ken toukomst
22 Jesaja 43:14-21 over Kiek nait achter mor veuroet
23 Jesaja 43:22-28 over Genoade
24 Jesaja 44:1-8 over Wèl is as Hai?
25 Jesaja 44:9-17 over Menselke ambacht
26 Jesaja 44:18-23 over t Waark van joen handen
27 Jesaja 44:24-45:07 over Goddeleke ambacht
28 Jesaja 45:8-13 over t Waark van zien handen
29 t Evengelie volgens Lucas 4:1-13 over t Woord beschaarmt
30 t Evengelie volgens Lucas 4:14-30 over t Woord irriteert
31 t Evengelie volgens Lucas 4:31-44 over t Woord geneest

februari 2022
01 Psaalms 9:1-21 over God beschikt
02 Jesaja 45:14-19 over Israël as veurbeeld
03 Jesaja 45:20-25 over Allain de Heer
04 Jesaja 46:1-13 over god tegenover God
05 Psaalms 48:1-15 over Zo is God
06 t Evengelie volgens Lucas 5:1-11 over Goie vangst
07 t Evengelie volgens Lucas 5:12-16 over Aanroakt
08 t Evengelie volgens Lucas 5:17-26 over Joechai vergeven!
09 t Evengelie volgens Lucas 5:27-39 over Old en nij
10 Psaalms 1:1-6 over As n boom
11 Jesaja 47:1-15 over Rollen binnen omkeerd
12 Jesaja 48:1-11 over Iezer en brons, gain zilver
13 Jesaja 48:12-22 over De Heer ropt
14 Jesaja 49:1-7 over Wat bezied lag wer zichtboar
15 Jesaja 49:8-13 over Goie raais
16 Jesaja 49:14-26 over Ik vergeet die nooit
17 Psaalms 3:1-9 over As ik deur n dal goa
18 t Evengelie volgens Lucas 6:1-11 over Sabbats (on)rust
19 t Evengelie volgens Lucas 6:12-26 over Bie Jezus ien de leer
20 t Evengelie volgens Lucas 6:27-38 over Christelijke assertiviteit
21 t Evengelie volgens Lucas 6:39-49 over Wel ogen het om te kieken mout zain
22 t Evengelie volgens Lucas 7:1-10 over Geloof, hoop en laifde
23 t Evengelie volgens Lucas 7:11-17 over Opwekken
24 Amos 1:1-10 over Misdoad op misdoad
25 Amos 1: 11- 2:5 over Ook Juda zel ien vlammen opgoan
26 Amos 2:6-16 over Ondankboar Israël
27 Amos 3:1-8 over Oorzoak - gevolg
28 Amos 3:9-4:3 over Wat is der te redden oet moel van n laaiw

maart 2022
01 Amos 4 :4-13 over Ondanks ales
02 Amos 5:1-9 over Zuik Mie en leef! (aswonsdag)
03 t Evengelie volgens Johannes 11:1-27 over t Geloof geft leven
04 t Evengelie volgens Johannes 11:28-44 over Dooie komt veur n dag
05 t Evengelie volgens Johannes 11:45-57 over Elk kikt oet noar Jezus
06 t Evengelie volgens Johannes 12:1-11 over Lazarus weer ien gevoar
07 Psaalms 91:1-16 over Touvlucht
08 Amos 5:10-20 over n Kwoaie tied
09 Amos 5:21-27 over Laiver recht as ovvers (biddag veur t gewas)
10 Amos 6:1-7 over Overmoudeg
11 Amos 6:8-14 over Blift der nog ain over?
12 t Evengelie volgens Johannes 12:12-19 over Hosanna
13 t Evengelie volgens Johannes 12:20-36 over Dunderslag bie heldere hemel
14 t Evengelie volgens Johannes 12:37-50 over Dainstknecht van de Heer
15 t Evengelie volgens Johannes 13:1-15 over t Veurbeeld van Jezus
16 t Evengelie volgens Johannes 13:16-30 over Gods gezant
17 Psaalms 103:1-22 over Pries de Heer
18 Twijde braif aan Korintiërs 1:1-11 over Dailen ien lieden en ien troost
19 Twijde braif aan Korintiërs 1:12-22 over Joa is joa
20 Twijde braif aan Korintiërs 1:23-2 : 13 over Bezuik brengt verdrait
21 Twijde braif aan Korintiërs 2:14-3:6 over n Braif ien t hart
22 Psaalms 125:1-5 over Vree over Israël
23 Twijde braif aan Korintiërs 3:7-18 over Blievende glans
24 Twijde braif aan Korintiërs 4:1-12 over Kwestboare schatbewoarders
25 Twijde braif aan Korintiërs 4:13-5:5 over t Zichtboare is tiedelek
26 Twijde braif aan Korintiërs 5:6-16 over n Open bouk
27 Twijde braif aan Korintiërs 5:17-6:10 over t Nije is kommen
28 Twijde braif aan Korintiërs 6:11-7:4 over Haaileg joe zulf
29 t Evengelie volgens Johannes 13:31-38 over Heb n kander laif
30 t Evengelie volgens Johannes 14:1-14 over Voader en Zeun

april 2022
01 t Evengelie volgens Johannes 14:15-31 over en Gaist
02 t Evengelie volgens Johannes 15:1-17 over Blievende vrucht
03 t Evengelie volgens Johannes 15:18-27 over Hoat van wereld
04 t Evengelie volgens Johannes 16:1-11 over Zunde, gerechteghaid en oordail
05 t Evengelie volgens Johannes 16:12-24 over Verwarring
06 t Evengelie volgens Johannes 16:25-33 over Beeldsproak
07 t Evengelie volgens Johannes 17:1-12 over God kennen ist aiwege levend
08 t Evengelie volgens Johannes 17:13-26 over Loat we ain wezen
09 Jeremia 26:1-9 over n Beloaden bosschop
10 Jeremia 26:10-24 over t Löt van Uria
11 Jeremia 27:1-11 over t Juk ondergoan
12 Jeremia 27:12-22 over mislaaidende profeten
13 Jeremia 28:1-17 over n Krachtmeten
14 t Evengelie volgens Johannes 18:1-27 over Ik ben t (nait) (Witte dunderdag)
15 t Evengelie volgens Johannes 18:28-19:30 over Vrund van Kaizer (Goie Vrijdag)
16 t Evengelie volgens Johannes 19:31-42 over Veurbraaidens veur n biezundere sabbat. (stille zotterdag)
17 t Evengelie volgens Johannes 20:1-18 over Wat zuik stoe? (Poaskezundag) (16.30 Vesper ien Sibboeren)
18 t Evengelie volgens Johannes 20:19-31 over Eerst zain (poaskemoandag)
19 Jeremia 29:1-9 over t Duurt nog aal even.
20 Jeremia 29:10-23 over Hoop veur Jeruzalem
21 Jeremia 29:24-32 over Weerwoord
22 Psaalms 114:1-8 over Dans van eerde
23 Jeremia 30:1-11 over Knakt, nait broken
24 Jeremia 30:12-31:1 over Weer net as vrouger
25 Jeremia 31:2-14 over Terugkeer
26 Jeremia 31:15-22 over Nije dingen
27 Jeremia 31:23-30 over Opbouw
28 Jeremia 31:31-40 over Aiweg durend verbond
29 Jeremia 32:1-15 over Contract veur de toukomst
30 Jeremia 32:16-25 over Duurzoam?

mei 2022
01 Jeremia 32:26-44 over Niks is onmeugelk
02 t Evengelie volgens Johannes 21:1-14 over Goie road
03 t Evengelie volgens Johannes 21:15-25 over Onbeschreven doaden
04 Psaalms 55:1-16 over Opjagd (dodenherdenken)
05 Psaalms 55:17-24 over vertraauwen (Bevrijdingsdag)
06 Jeremia 33:1-13 over n Keer ien t löt van Juda en van Israël
07 Jeremia 33:14-26 over vervullen van belofte
08 Psaalms 77:1-21 over Onrust en ontzag
09 Jeremia 34:1-7 over n Vredeg end
10 Jeremia 34:8-22 over Nait meer vrij (begun van oorlog)
11 Jeremia 35:1-11 over Vredege nomoaden
12 Jeremia 35:12-19 over Ongeheurzoam volk (Dag van verplegen)
13 Jeremia 36:1-12 over t Geschreven woord
14 Jeremia 36:14-26 over Gain beraauw
15 Jeremia 36:27-32 over Dubbel verkundegd
16 Psaalms 93:1-5 over Keunenk
17 Jeremia 37:1-10 over Gain ontkommen aan
18 Jeremia 37:11-21 over Vaals beticht
19 Jeremia 38:1-13 over Haalfslachtege keunenk
20 Jeremia 38:14-28 over Geef die over........
21 Psaalms 129:1-8 over Blief t herhoalen.
22 Jeremia 39:1-10 over Keunenk naait oet
23 Jeremia 39:11-18 over Jeremia komt thoes
24 Jeremia 40:1-6 over Beschaarmen oet overwachte houk
25 Jeremia 40:7-16 over Woarschouwen
26 Psaalms 57:1-12 over Bezied (Hemelvoartsdag)
27 Jeremia 41:1-10 over Bloudbad
28 Jeremia 41:11-18 over Doaders ontkommen
29 Jeremia 42:1-12 over Blief en leef!
30 Jeremia 42:13-22 over Goa nait noar Egyte
31 Jeremia 43:1-13 over Egypte zel valen

juni 2022
01 Jeremia 44:1-10 over Der woont gain starveling meer ien Juda
02 Jeremia 44:11-19 over Ien wiend sloagen
03 Jeremia 44:20-30 over Wel holdt stand?
04 Jeremia 45:1-5 over Baruch blift beholden
05 Psaalms 147:1-20 over Zing n laid (eerste Pinksterdag)
06 t Evengelie volgens Lucas 7:18-35 over Vol verwachten (twijde Pinksterdag)
07 t Evengelie volgens Lucas 7:36-50 over Geven en vergeven
08 Psaalms 105:1-22 over Geschiedenis
09 Psaalms 105:23-45 over ....... van traauw
10 t Evengelie volgens Lucas 8:1-8 over Zaaien en oogsten
11 t Evengelie volgens Lucas 8:9-21 over Betaikenisvol
12 Psaalms 135:1-21 over Groot is de Heer
13 t Evengelie volgens Lucas 8:22-39 over Volgelingen, dichtbie en van verrens
14 t Evengelie volgens Lucas 8:40-56 over Aanroaken
15 t Evengelie volgens Lucas 9:1-9 over Oetzend pergram
16 t Evengelie volgens Lucas 9:10-17 over t Broodneudege
17 t Evengelie volgens Lucas 9:18-27 over Imago onderzuik
18 t Evengelie volgens Lucas 9:28-36 over Hoogbezoek
19 t Evengelie volgens Lucas 9:37-45 over Verbeurgen betaikenis
20 t Evengelie volgens Lucas 9:46-50 over Klain is groot
21 Twijde braif aan Korintiërs 8:1-9 over Blink oet Langste dag
22 Twijde braif aan Korintiërs 8:10-15 over Evenwicht
23 Twijde braif aan Korintiërs 8:16-24 over Enthousiast bezuik
24 Twijde braif aan Korintiërs 9:1-15 over Zaien en oogsten
25 Twijde braif aan Korintiërs 10:1-11 over Ien woord en doad
26 Twijde braif aan Korintiërs 10:12-18 over Binnen Gods grenzen
27 Twijde braif aan Korintiërs 11:1-15 over Schienapostelen
28 Twijde braif aan Korintiërs 11:16-29 over Ironische Paulus
29 Twijde braif aan Korintiërs 11:30-12:10 over Kracht en zwakhaid
30 Twijde braif aan Korintiërs 12:11-21 over Olders spoaren veur kiender

juli 2022
01 Twijde braif aan Korintiërs 13:1-13 over Onderzuik die zulf
02 t Evengelie volgens Lucas 9:51-62 over Goud te volgen?
03 t Evengelie volgens Lucas 10:1-16 over Herauten
04 t Evengelie volgens Lucas 10:17-24 over t Belangriekste effect
05 t Evengelie volgens Lucas 10:25-37 over Vroagen noar t bekende pad?
06 t Evengelie volgens Lucas 10:38-42 over eerste zörg
07 Psaalms 140:1-14 over Red mie van mien beloagers
08 1 Keunenks 1:1-21 over Zulf oetroupen keunenk
09 1 Keunenks 1:22-40 over Oetkozen keunenk
10 1 Keunenks 1:41-53 over Rechtveerdege en krachtege keunenk
11 1 Keunenks 2:1-12 over Old zeer
12 1 Keunenks 2:13-25 over Onschuldeg verzuik?
13 1 Keunenks 2:26-35 over Hier zel ik oet tied kommen
14 1 Keunenks 2:36-46 over Fatoale aid
15 1 Keunenks 3:1-15 over Menselke wieshaid
16 1 Keunenks 3:16-28 over Goddeleke wieshaid
17 Psaalms 15:1-5 over Vomoakte levensweg
18 1 Keunenks 4:1-20 over twaalf stammen Twaalf moanden
19 1 Keunenks 5:1-14 over Overvloud
20 1 Keunenks 5:15-32 over Handel ien noatura
21 1 Keunenks 6:1-18 over t Hoes van de Heer
22 1 Keunenks 6:19-38 over Zeuven joar veur Tempel
23 Psaalms 141:1-10 over Op Joe richt ik t oog
24 t Evengelie volgens Lucas 11:1-13 over Gebeds onderwies
25 t Evengelie volgens Lucas 11:14-28 over Haildaal riddersloagen
26 t Evengelie volgens Lucas 11:29-36 over Meer as Jona
27 Psaalm 70 over Kom gauwachteg!
28 t Evengelie volgens Lucas 11:37-44 over Wat verdaind schoonhaidspries?
29 t Evengelie volgens Lucas 11:45-54 over Hypocrisie
30 t Evengelie volgens Lucas 12:1-12 over Wat Gaist joe iengeft
31 t Evengelie volgens Lucas 12:13-21 over Woar is dien schat?

augustus 2022
01 t Evengelie volgens Lucas 12:22-34 over Zörgen en zörg
02 t Evengelie volgens Lucas 12:35-48 over Onverwachts, mor nait overwacht
03 t Evengelie volgens Lucas 12:49-59 over Vré op eerde
04 1 Keunenks 7:1-12 over Dattien joar veur t paleis
05 1 Keunenks 7:13-26 over Ontzagwekkend vakmanschop
06 1 Keunenks 7:27-39 over Ales mit zörg bekled
07 1 Keunenks 7:40-51 over Voltooiing
08 1 Keunenks 8:1-11 over Ienwaaiden
09 1 Keunenks 8:12-21 over Gods woorden binnen oetkommen
10 1 Keunenks 8:33-43 over Verheur zulfs t gebed van n vremdeling
11 1 Keunenks 8:44-53 over Beden ien richten van Jeruzalem
12 1 Keunenks 8:54-66 over n omvangriek vredeovver
13 1 Keunenks 8:54-66 over n Omvangriek vredeovver
14 1 Keunenks 9:1-9 over Niks zel God ontgoan
15 1 Keunenks 9:10-28 over n Gegeven peerd.......
16 1 Keunenks 10:1-9 over Veurnoam bezuik
17 1 Keunenks 10:10-20 over Oetwizzelen van riekdom
18 1 Keunenks 10:21-29 over t Is aal gold wat doar blinkt
19 t Evengelie volgens Lucas 13:1-9 over Eerst balk ien aigen oog
20 t Evengelie volgens Lucas 13:10-21 over Klain begun
21 t Evengelie volgens Lucas 13:22-30 over Wel red worden
22 t Evengelie volgens Lucas 13:31-35 over Drij doagen
23 Psaalms 112:1-10 over Mensk mit ontzag veur God
24 1 Keunenks 11:1-13 over Salom's hoarem
25 1 Keunenks 11:14-25 over Tegenstanders
26 1 Keunenks 11:26-43 over Scheuren ien gang zet
27 1 Keunenks 12:1-19 over Jeugdege overmoud
28 1 Keunenks 12:20-32 over Vlöt de fout ien
29 1 Keunenks 12:33-13:10 over n Noamloze man van God
30 1 Keunenks 13:11-22 over Mislaid deur n collega
31 1 Keunenks 13:23-34 over Ach mien bruier

september 2022
01 1 Keunenks 14:1-20 over Niks is verburgen veur God
02 t Evengelie volgens Lucas 14:1-11 over Nuigen
03 t Evengelie volgens Lucas 14:12-24 over "Sorry"-cultuur
04 t Evengelie volgens Lucas 14:25-35 over Kinstoe Jezus volgen?
05 Psaalms 143:1-12 over As ales duuster is.......
06 1 Keunenks 14:21-31 over Brons ienstee van gold
07 1 Keunenks 15:1-8 over Nait as David
08 1 Keunenks 15:9-24 over Net as David
09 1 Keunenks 15:25-16:07 over Gain weerdege keuninks
10 1 Keunenks 16:8-22 over Chaos
11 t Evengelie volgens Lucas 15:1-10 over Joechai, vonden
12 t Evengelie volgens Lucas 15:11-32 over Wachtende Voader
13 Psaalms 142:1-8 over Totoale overgoave
14 1 Keunenks 16:23-34 over Daiptepunt
15 1 Keunenks 17:1-16 over Wonderleke overvloud
16 1 Keunenks 17:17-24 over Wonderlek leven
17 1 Keunenks 18:1-15 over Rechtschoapen hofmeester
18 1 Keunenks 18:16-29 over Is e sums raais goan?
19 1 Keunenks 18:30-46 over Vuurwaark op Karmel
20 1 Keunenks 19:1-9 over Opbraand
21 1 Keunenks 19:9-21 over Wel van rust
22 Psaalms 128:1-6 over t Gaait veur wiend aan
23 t Evengelie volgens Lucas 16:1-9 over Creatief boukholden?
24 t Evengelie volgens Lucas 16:10-18 over Tot ien puntjes verzörgd
25 t Evengelie volgens Lucas 16:19-31 over Woar letstoe die deur overtugen?
26 Psaalms 131:1-3 over Stil
27 1 Keunenks 20:1-12 over Vrauwlu en kiender ien oetverkoop
28 1 Keunenks 20:13-22 over Doene overmoud
29 Twijde braif aan Korintiërs 11:30-12:10 over Barg-en vlaktegod
30 1 Keunenks 20:23-34 over Eigen vonnis veld

oktober 2022
01 t Evengelie volgens Lucas 17:1-10 over Geloofstoe of loof stoe t wel?
02 t Evengelie volgens Lucas 17:11-19 over Tien lu schoon en zond (Israëlzundag)
03 t Evengelie volgens Lucas 17:20-37 over Wor gain zolt piloar
04 t Evengelie volgens Lucas 18:1-8 over Anholder bidt
05 t Evengelie volgens Lucas 18:9-17 over Gelukkeg bin k nait as dij farizeër
06 t Evengelie volgens Lucas 18:18-30 over Riekdom
07 1 Keunenks 21:1-16 over Proelkeunenk
08 1 Keunenks 21:17-29 over Genoadeg God
09 1 Keunenks 22:1-12 over De Keunenk van Israël
10 1 Keunenks 22:13-28 over n Ongunstege tieden
11 1 Keunenks 22:29-40 over Touvalstreffer
12 1 Keunenks 22:41-54 over Twij zeuns
13 Psaalms 113:1-9 over Lof aan de Heer
14 2 Keunenks 1:1-18 over As of Israël zulf gain God het
15 2 Keunenks 2:1-14 over n Dubbel dail
16 2 Keunenks 2:1-14 over Nije Profeet
17 2 Keunenks 3:1-19 over n Goud kozen bondgenoot
18 2 Keunenks 3:20-27 over Menskenovver (Simcha Thora)
19 2 Keunenks 4:1-7 over Wonder achter dichte deuren
20 t Evengelie volgens Lucas 18:31-43 over Kom dat zain
21 t Evengelie volgens Lucas 19:1-10 over Groot ien Gods Keunenkriek
22 t Evengelie volgens Lucas 19:11-28 over Bruuk wat je hebben
23 2 Keunenks 4:8-24 over Gastvrijhaid beloond
24 2 Keunenks 4:25-37 over Gain vaalse hoop
25 2 Keunenks 4:38-44 over Goud te eten
26 t Evengelie volgens Lucas 19:29-40 over Overmiedelke eer
27 t Evengelie volgens Lucas 19:41-48 over Emoties
28 t Evengelie volgens Lucas 20:1-8 over Gain antwoord
29 t Evengelie volgens Lucas 20:9-19 over Toch aantwoord
30 2 Keunenks 5:1-20 over Geheurzoamhaid loont
30 2 Keunenks 5:1-20 over Geheurzoamhaid loont
31 2 Keunenks 5:19-27 over Hebzucht nait (Reformoatie)

november 2022
01 Psaalms 84:1-13 over Wonen ien Gods hoes (aller hailegen)
02 2 Keunenks 6:1-7 over Driefiezer (Dankdag veur gewas en veur waark)
03 2 Keunenks 6:8-23 over Wie binnen mit meer.
04 2 Keunenks 6:24-7:2 over Zundebok
05 2 Keunenks 7:3-20 over Hemelsluzen goan open
06 2 Keunenks 8:1-6 over Mit terug waarkende kracht
07 2 Keunenks 8:7-15 over Zich zulf vervullende profetie
08 2 Keunenks 8:16-29 over Femiliebanden
09 2 Keunenks 9:1-13 over n Schone laai
10 2 Keunenks 9:14-29 over Nabot wroken
11 2 Keunenks 9:30-37 over Kapt (sundermeerten)
12 t Evengelie volgens Lucas 20:20-26 over Mond snoerd
13 t Evengelie volgens Lucas 20:27-40 over Woorden van aiweg levent
14 2 Keunenks 10:1-17 over Gainain ontkomt
15 2 Keunenks 10:18-36 over Baäl deelhouwen
16 2 Keunenks 11:1-20 over n Bezied stopt podje wordt keunenk
17 2 Keunenks 12:1-9 over Kiend en hogepriester
18 2 Keunenks 12:10-20 over Herstelwaarkzoamheden
19 2 Keunenks 13:1-9 over Hardleers
20 2 Keunenks 13:10-25 over n Geluk bie n ongeluk (aiweghaidszundag)
21 t Evengelie volgens Lucas 20:41-21:4 over Major donor
22 t Evengelie volgens Lucas 21:5-19 over Blied veuroetzicht?
23 t Evengelie volgens Lucas 21:20-38 over Hai komt!
24 Braif aan Filippiërs 1:1-11 over Verlangen
25 Braif aan Filippiërs 1:12-26 over Recht op t doul of
26 Braif aan Filippiërs 1:27-2:11 over Ainhaidsstreven
27 Braif aan Filippiërs 2:12-18 over Ienspannen (eerste advent)
28 Braif aan Filippiërs 2:19-30 over Mitleven
29 Jesaja 9:7-16 over Gods vergreldhaid
30 Jesaja 9:17-10:04 over Kaniboalisme

december 2022
01 Jesaja 10:5-19 over Hoogmoud komt veur vaal
02 Jesaja 10:20-27 over Nog even
03 Jesaja 10:28-34 over niks ontzainde macht
04 Jesaja 11:1-11 over n Toekje oet stronk van Isaï (twijde advent)
05 Jesaja 11:11-16 over n rest zel weerom kommen (Sunterkloas)
06 Jesaja 12:1-6 over Doe zels weer zingen!

Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook