Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster


januari 2019
01 Psaalm 75 over Lof aan God (Nijjoarsdag) (veul haail en zegen!)
02 Openboaren 19 : 11 - 21 over n Nachtmerrie?
03 Openboaren 20 : 1 - 10 over Stoapel gelukkeg of doodongelukkeg?
04 Openboaren 20 : 11 - 15 over Dodenherdenken
05 Openboaren 21 : 1 - 8 over Bevrijdingsdag
06 Openboaren 21:9-27 over Nij Jeruzalem
07 Openboaren 22 : 1 - 11 over n Heldere belofte
08 Openboaren 22 : 12 - 21 over Mit hoast
09 Lucas 2 : 22 - 35 over Taiken van vrè veur wel t zigt
10 Lucas 2 : 36 - 40 over Profetes ien actie
11 Lucas 2 : 41 - 52 over Thoes
12 Lucas 3:1-14 over n Roupende ien woestijn
13 Lucas 3 : 15 - 22 over aankundegen van vuurdeup
14 Jesaja 40 : 1 - 11 over Troost
15 Jesaja 40 : 12 - 20 over Gain ain is as God
16 Jesaja 40 : 21 - 31 over Wor wies van scheppen
17 Ester 1 : 1 - 12 over Feestlek bedankt!
18 Ester 1 : 13 - 22 over Kerelstoal
19 Ester 2 : 1 - 11 over Miss-verkaizen
20 Ester 2 : 12 - 18 over Schoonhaidspries
21 Ester 2 : 19 - 23 over Aanslag mislukt
22 Psaalm 26 over schone handen
23 Lucas 4 : 1 - 13 over t Woord beschaarmt
24 Lucas 4 : 14 - 30 over t Woord iritteert
25 Lucas 4 : 31 - 37 over t Woord verwonderdt
26 Lucas 4 : 38 - 44 over t Woord haailt
27 Ester 3 : 1 - 11 over Haman gooit hoge ogen
28 Ester 3 : 12 - 15 over n Ongeluksnummer
29 Ester 4 : 1 - 8 over Stukkend van verdrait
30 Ester 4 : 9 - 17 over O hèlp
31 Ester 5 : 1 - 14 over Nuigen (verjoardag HKH prinses Beatrix)
31 Ester 5 : 1 - 14 over Nuigen

februari 2019
01 Ester 6 : 1 - 14 over n Te grode boksem aan
02 Ester 7 : 1 - 8 : 2 over Rollen omdraaid
03 Psalm 82 over Rechtsproak
04 Jeremia 1 : 1 - 10 over Jong en (nait) enthousiast
05 Jeremia 1 : 11 - 19 over Kiek-Biebeltekst
06 Jeremia 2 : 1 - 13 over Israël gait vremd
07 Jeremia 2:14-22 over Woardeur ging t mis?
08 Jeremia 2:23-29 over Aanklacht van God
09 Jeremia 2:30-37 over Wel is dien minnoar?
10 Lucas 5:1-11 over Goie vangst
11 Lucas 5:12-16 over Aanroakt
12 Lucas 5:17-26 over Joechai, Vergeven!
13 Lucas 5:27-39 over Old en nij
14 Psalm 36 over Kostboare laifde
15 Jeremia 3:1-11 over Dubbelharteg
16 Jeremia 3:12-21 over Oproup
17 Jeremia 3:22-4:2 over Bekeren
18 Jeremia 4:3-18 over n Slecht nijs gesprek
19 Jeremia 4:19-31 over Waiën
20 Jeremia 5:1-14 over Geklongel
21 Jeremia 5:15-31 over Oarzoak van ale ellende
22 Psalm 137 over Aan Babels rivier
23 Ester 8:3-17 over Onherroupelk?
24 Ester 9:1-15 over Zulf verweren
25 Ester 9:16-23 over Verlengen
26 Ester 9:24-28 over Feestvreugde
27 Ester 9:29-10:3 over Volksvertegenwoordeger
28 Psalm 94 over de Heer is traauw

maart 2019
01 Lucas 6:1-11 over Sabbats(on)rust
02 Lucas 6:12-26 over Bie Jezus ien de leer
03 Lucas 6:27-38 over Christelijke assertiviteit
04 Lucas 6:39-49 over Wel ogen het mout goud kieken
05 Lucas 7:1-10 over Geloof, hoop en laifde
06 psaalm 35 over Atheïsme is dwoas
07 Lucas 7:11-17 over Opwekken
08 Lucas 7:18-28 over Vol verwachten
09 Lucas 7:29-35 over Kiender-achteg
10 Psaam 49 over wat is echte riekdom? (zundag invocabit)
11 Jeremia 6:1-15 over Der is n weg weerom
12 Jeremia 6:16-30 over Let goud op wèg
13 Psaalm 127 over Zunder Gods hulp is ales zinloos
14 2 Timoteüs 1:1-10 over Volholden
15 2 Timoteüs 1:11-18 over Haailzoame woorden
16 2 Timoteüs 2:1-13 over Nait te vangen
17 Psaalm 52 over Ontmaskeren (zundag Reminiscere)
18 Leviticus 1:1-9 over Veurschriften veur ovvers
19 Leviticus 1:10-17 over n Goave van lekkere roek
20 Leviticus 2:1-10 over n Recept veur ovvers
21 Leviticus 2:11-16 over Zolt
22 Leviticus 3:1-5 over Vet veur de Heer
23 Leviticus 3:6-11 over Geef wat van weerde
24 Leviticus 3:12-17 over Bloud-serieus (zundag oculi)
25 2 Timoteüs 2:14-26 over Hol woarhaid veur ogen
26 2 Timoteüs 3:1-9 over Zwoare doagen
27 2 Timoteüs 3:10-17 over Ienspiroatie
28 2 Timoteüs 4:1-8 over Woarhaid en niks aans
29 2 Timoteüs 4:9-22 over Kloare opdrachten
30 Leviticus 4:1-12 over Schuld (on) bewust
31 Leviticus 4:13-21 over Gemainschapelke verantwoordlekhaid (zundag Laetare) (zummertied)

april 2019
01 Leviticus 4:22-26 over Laaiders stoan nait boven de wet
02 Leviticus 4:27-35 over Vergeven is nait goudkoop
03 Leviticus 5:1-13 over Votkieken is strafboar
04 Leviticus 5:14-26 over Boutebelaaid
05 Leviticus 6:1-6 over t Vuur blift branden
06 Leviticus 6:7-11 over Eten veur priesters
07 Psaalm 59 over Gebed om bevrijden (zundag Judica)
08 Hosea 1:1-9 over Traauwd met n ontraauwe
09 Hosea 2:2-9 over God is traauw ondanks n ontraauw volk
10 Hosea 2:10-25 over Gekrenkte laifde
11 Hosea 3:1-5 over Veurbeeldeg
12 Hosea 4:1-11 over Ale ellende is gain touvaal
13 Hosea 4:12-19 over Van kwoad tot aarger
14 Lucas 19:29-48 over Benedictus (Paalmzundag)
15 Hosea 5:1-7 over Vaalstrikken
16 Hosea 5:8-15 over Gevolgen van verkeerde keuzen
17 Lucas 22:1-13 over Veurberaaiden
18 Lucas 22:14-65 over Proat aan toavel en t lewaai van woapens (witte dunderdag)
19 Lucas 22:66-23:56 over Genoade deur onrecht (Goie Vrijdag)
20 Hosea 6:1-3 over Laid van hoop (stille zotterdag)
21 Lucas 24:1-12 over Zundoagse bezegheden (Poask)
22 Lucas 24:13-35 over Oeltèg (Poaske moandag)
23 Lucas 24:36-53 over Feest van herkennen
24 Psaalm 56 over Help!
25 Leviticus 6:12-16 over Broken brood
26 Leviticus 6:17-23 over n Haailege moaltied
27 Psaalm 61 over Joechaai veur Keunink (Keuninksdag)
28 Leviticus 7:1-10 over Herstelwaarkzoamheden
29 Leviticus 7:11-27 over Let op vet!
30 Leviticus 7:28-38 over Priesterloon

mei 2019
01 Psaalm 144 over Geluk veur t volk
02 Hooglied 1:1-7 over Verlangst
03 Hooglied 1:8-17 over Zuide woorden
04 Hooglied 2:1-7 over Veur mie is der mor ain (dodenherdenken)
05 Hooglied 2:8-15 over Soamenkomst (bevrijdensdag)
06 Hooglied 2:16-3:5 over Zuiken
07 Hooglied 3:6-11 over Bewondern
08 Hooglied 4:1-11 over Lichoamstoal
09 Hooglied 4:12-5:1 over Paradies......
10 Hooglied 5:2-8 over Aanroakt
11 Hooglied 5:9-6:3 over De Woare
12 Psalm 148 over Collectieve laifde
13 Hooglied 6:4-12 over Stroalen
14 Hooglied 7:1-6 over Nuver
15 Hooglied 7:7-8:4 over Geniet van nkander
16 Hooglied 8:5-14 over Kracht van liafde
17 Psalm 64 over Dikke proat (Verjoardag Keunegin Maxima)
18 Jakobus 1:1-18 over Verankerd geloof
19 Jakobus 1:19-27 over Woord en doad
20 Jakobus 2:1-13 over Wet op gelieke behandeln
21 Jakobus 2:14-26 over Doadwerkelk geloof
22 Jakobus 3:1-12 over Hol tong ien toom!
23 Jakobus 3:13-18 over Wieshaid
24 Jakobus 4:1-10 over Wel is joen kammeroad?
25 Jakobus 4:11-17 over Pas op joen woorden
26 Jakobus 5:1-6 over Riek - dom
27 Jakobus 5:7-12 over Geduld
28 Jakobus 5:13-20 over Help mit beden, beden helpt
29 Handelingen 1:1-8 over Verbondenhaid
30 Handelingen 1:9-14 over Vureg en ainsgezind (Hemelvoart)
31 Handelingen 1:15-26 over Lötgeval

juni 2019
01 Psaam 120 over Onthaimd
02 Spreuken 6:20-35 over Vremdgoan is gevoarlek
03 Spreuken 7:1-27 over Loat joe nait verlaaiden
04 Spreuken 8:1-11 over Filosofie is..............
05 Spreuken 8:12-21 over ........Laifde veur Wieshaid
06 Spreuken 8:22-36 over Scheppensverhoal
07 Spreuken 9:1-18 over Wieshaid duurt t langst
08 Psaalm 117 over Kort mor krachteg
09 Handelingen 2:1-13 over Veur elk-en-ain te verstoan (Pinkster)
10 Handelingen 2:14-28 over Vervulde profetie (Twijde Pinksterdag)
11 Handelingen 2:29-36 over Trefzeker
12 Handelingen 2:37-47 over Deupdainst
13 Handelingen 3:1-10 over Op bain hulpen
14 Handelingen 3:11-26 over Nait op aigen kracht
15 Handelingen 4:1-12 over Confrontoatie
16 Handelingen 4:13-22 over Wel mout men geheurzoamen?
17 Handelingen 4:23-31 over Bewogen gebed
18 Lucas 7:36-50 over Geven en vergeven
19 Lucas 8:1-8 over Zaaien en oogsten
20 Lucas 8:9-15 over Dit het wat te beduden
21 Lucas 8:16-21 over Femiliebieainkomst
22 Lucas 8:22-25 over Volgelingen dichtbie en op òfstand
23 Lucas 8:26-39 over Bezeten (van angst)
24 Lucas 8:40-56 over Aanroaken
25 Lucas 9:1-9 over Oetzendpergram
26 Lucas 9:10-17 over t Broodneudege
27 Lucas 9:18-27 over Imago-onderzuik
28 Lucas 9:28-43a over Veurmoam bezuik
29 Lucas 9:43b-50 over Hoofd- en biezoaken
30 Lucas 9:51-62 over Goud bie te holden?

juli 2019
01 Psaalm 76 over De Heer striedt veur zien volk
02 Handelingen 4:32-37 over Soamenleven
03 Handelingen 5:1-11 over Bedrog
04 Handelingen 5:12-26 over Nait te keren
05 Handelingen 5:27-42 over Risico
06 Psaalm 42 over Dörst
07 Lucas 10:1-16 over Herauten
08 Lucas 10:17-24 over t Veurnoamste effect
09 Lucas 10:25-37 over Vroagen noar t bekende pad
10 Lucas 10:38-42 over Eerste zörg
11 Psaalm 25 over Geestelke Tom Tom

augustus 2019
01 Lucas 11:45-54 over Wel beledegt wel?
02 Lucas 12:1-12 over Wat Gaist joe iengeft
03 1 Samuel 4:1b-11 over De Heer let zich nait mitnemen
04 1 Samuel 4:12-22 over Eer is vot
05 1 Samuel 5:1-12 over wel is de staarkste?
06 1 Samuel 6:1-12 over Comeback
07 1 Samuel 6:13-7:1 over Bewoarploats
08 1 Samuel 7:2-17 over Eben-Haëzer
09 Lucas 12:13-21 over Woar is dien schat?
10 Lucas 12:22-34 over Zörgen en zörg
11 1 Samuel 8:1-9 over Wel is keunenk?
12 1 Samuel 8:10-22 over Woarschouwen
13 1 Samuel 9:1-14 over Op zuik
14 1 Samuel 9:15-10:1 over Zaalfd
15 1 Samuel 10:2-16 over Nog gehaim
16 1 Samuel 10:17-27 over Sauls groothaid
17 Luc a s 12:35- 4 8 over Onverwachts en nait onverwacht
18 Lucas 12:49-59 over Vree op oarde?
19 1 Samuel 11:1-13 over Keuninksnummer
20 1 Samuel 11:14-12:17 over Troonrede
21 1 Samuel 12:18-25 over n Opsteker
22 Lucas 13:1-9 over Eerst bàlk ien aigen oog
23 Lucas 13:10-17 over Goud doun op Sabbat
24 Lucas 13:18-21 over Klain begun
25 Lucas 13:22-30 over Wel red worden
26 Lucas 13:31-35 over Drij doag
27 1 Samuel 13:1-15a over Wacht wordt aanzègd
28 1 Samuel 13:15b-22 over Woapenembargo
29 1 Samuel 13:23-14:15 over Heldendoad
30 1 Samuel 14:16-23 over Verwarring
31 1 Samuel 14:24-35 over Stried stoakt

september 2019
01 Lucas 14:1-11 over Nuigen
02 Lucas 14:12-24 over Excuus cultuur
03 1 Samuel 14:36-46 over Groatie
04 1 Samuel 14:47-52 over Striedboare keunenk
05 1 Samuel 15:1-9 over Gehörzoamhaid vroagt
06 1 Samuel 15:10-23 over Spiet
07 1 Samuel 15:24-35 over Beraauw
08 1 Samuel 16:1-13 over n Nije zaalfde
09 1 Samuel 16:14-23 over Kalmerende meziek
10 1 Samuel 17:1-11 over wel durft?
10 1 Samuel 17:1-11 over wel durft?
11 1 Samuel 17:12-30 over Lastege vroagen
12 1 Samuel 17:31-40 over Davids woapenrusten
13 1 Samuel 17:41-54 over Reuzenkracht
14 1 Samuel 17:55-18:5 over Vrundendainst
15 1 Samuel 18:6-16 over Irritant populair
16 1 Samuel 18:17-30 over n Vorsteleke belonen
17 Lucas 14:25-35 over Kinstoe Jezus volgen?
18 Lucas 15:1-10 over Joechai, vonden
19 Lucas 15:11-32 over n Voader dij wacht
20 Lucas 16:1-9 over Creatief boukholden?
21 Lucas 16:10-18 over Tot ien de puntjes
22 1 Samuel 19:1-17 over Vlucht en oetvlucht
23 1 Samuel 19:18-24 over n nij spreekwoord
24 1 Samuel 20:1-11a over ofsproak
25 1 Samuel 20:11b-23 over Aanzwiezens deur n piel
26 1 Samuel 20:24-21:1 over n Zwoar ofschaid
27 Lucas 16:19-31 over Woardeur loat ie joe overtugen?
28 Lucas 17:1-10 over Loven ie, of loof ie t wel?
29 1 Samuel 21:2-10 over n Gewaaide sfeer?
30 1 Samuel 21:11-22:5 over Gek genog....

oktober 2019
01 1 Samuel 22:6-23 over Moordpartij (Rosj Hasjana, Jeuds nij joar)
02 1 Samuel 23:1-13 over Bevrijding en verroad
03 1 Samuel 23:14-28 over Achternoa zeten
04 1 Samuel 24:1-8a over Respect
05 1 Samuel 24:8b-23 over (zunder) Kleerscheuren
06 1 Samuel 25:1-19 over Beledeging (Israëlzundag)
07 1 Samuel 25:20-35 over Wies en dwoas
08 1 Samuel 25:36-44 over Haartaanval
09 1 Samuel 26:1-12 over Geschiedenis herhoalt zich (Jom kippoer Grode Verzoendag)
10 1 Samuel 26:13-25 over Confrontoatie
11 1 Samuel 27:1-28:2 over Dubbelrol
12 1 Samuel 28:3-14 over Geesteleke stried
13 1 Samuel 28:15-25 over Stief van schrik
14 1 Samuel 29:1-11 over Hoog spul (Soekot Loofhuttenfeest)
15 1 Samuel 30:1-15 over Moord en brand
16 1 Samuel 30:16-31 over Eerlek dailen
17 1 Samuel 31:1-13 over Valen ien aigen zwoard
18 Lucas 17:11-19 over Tien hemmeld en ain genezen
19 Lucas 17:20-37 over Wor gain zoltpiloar
20 Lucas 18:1-8 over Volholder bidt
21 2 Samuel 1:1-16 over n Onverwachte reaksie
22 2 Samuel 1:17-27 over Treurnis (Simchat Thora Vreugde der Wet)
23 2 Samuel 2:1-11 over Twij keuninks
24 2 Samuel 2:12-32 over Börgeroorlog
25 2 Samuel 3:1-16 over Onnaaierns
26 2 Samuel 3:17-27 over Wroak veur recht
27 2 Samuel 3:28-39 over Raauwbeteun
28 2 Samuel 4:1-12 over Moordaanslag ofkeurd
29 2 Samuel 5:1-16 over Machtsoetbraaiden
30 Psaalm 58 over Vroag om vergelden
31 Lucas 18:9-17 over Zeg nait, gelukkeg bink nait zo as dij Farizeër. (hervörmingsdag)

november 2019
01 Lucas 18:18-30 over Riekdom (aller Haailegen)
02 Lucas 18:31-43 over Mos ais kieken (aller zielen)
03 Lucas 19:1-10 over Groot ien Gods Keunenkriek
05 2 Samuel 5:17-25 over Mit Gods hulp
06 2 Samuel 6:1-11 over Stee moaken en joen stee waiten (dankdag veur t gewas)
07 2 Samuel 6:12-23 over Dainend laiderschop
08 2 Samuel 7:1-16 over Baauwplan
09 2 Samuel 7:17-29 over Toukomst veur Keunenk (Kristallnacht)
10 Psaalm 101 over Streven naor volmoakthaid
11 Ho s e a 6:4 -11a over God wil laifde (sint Meerten)
12 Hosea 6:11b -7:7 over Mor t volk wilt nait zain
13 Ho s e a 7:8 -16 over Hardleers
14 Lucas 20:1-8 over Gain antwoord
15 Lucas 20:9-19 over Toch antwoord
16 Lucas 20:20-26 over Mond snoerd
17 Lucas 20:27-40 over Woorden van aiweg levend
18 Lucas 20:41-21:4 over Major donor
19 Hosea 8:1-7 over Kalverlaifde is òfgodendainst
20 Hosea 8:8-14 over Dommer as n ezel
21 Hosea 9:1-9 over Òfreken
22 Hosea 9:10-17 over Onvruchtboar
23 Psalm 39 over Klain veur God
24 Lucas 21:5-19 over Blied veuroetzicht
25 Lucas 21:20-28 over Hai komt!
26 Lucas 21:29-38 over Wees der tiedeg bie
27 Hosea 10:1-8 over Misbruuk van weelde
28 Hosea 10:9-15 over Roofbaauw
29 Micha 1:1-7 over Oordail
30 Micha 1:8-16 over Koalslag

december 2019
01 Micha 2:1-5 over Expansiedrift (eerste advent)
02 Micha 2:6-11 over Willen ie de woarhaid heuren?
03 Micha 2:12-3:4 over Lieden deur laaiders
04 Micha 3:5-12 over Vaalse profeten vaalse gerusthaid
05 Filippenzen 1:1-11 over Verlangen
06 Filippenzen 1:12-26 over Doulgericht
07 Psaalm 80 over Gebed om terugkeer
08 Micha 4:1-8 over Verainegde noaties (twijde advent)
09 Micha 4:9-14 over Verlöskunde
10 Micha 5:1-5 over Zicht op Bethlehem
11 Micha 5:6-14 over Hou komt der vrede op eerde?
12 Filippenzen 1:27-2:11 over Ainhaidsstreven
13 Filippenzen 2:12-18 over Ienspannens
14 Filippenzen 2:19-30 over Mitleven
15 Psalm 146 over Biestand (daarde advent)
16 Micha 6:1-8 over Mout Gods zien zeun geven veur wat wie omhands had hebben?
17 Micha 6:9-16 over Ofvalende resultoaten
18 Filippenzen 3:1-11 over Wat is van weerde?

Terug

Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook