Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 56


01Zo zegt de HEER: Stoa veur t recht, dou gerechteghaid,
want stoef bie is komst van mien verlözzen,
en mien gerechteghaid zel eerdoags blieken.

02Gelokkeg mensk dij zo dut, menskenkind dij zok ter staark veur moakt,
dij aan sabbat denkt, dij in acht nemt,
dij zien haand ter van ofholdt om kwoad te doun.

03Vremde dij zok bie de HEER aansloet huift nou nait zeggen:
"Wis, de HEER zet mie apaart van zien volk."
Ook dij lubt is, mag nait denken:
"Ik bin mor n dorre boom."

04Want zo zegt de HEER: Aan dij lubt binnen, dij mien sabbat holden,
dij kaizen veur wat mie goud tou liekt
en vastholden aan mien verbond,

05aan zokkent dou ik in mien hoes en binnen mien muren
n gedenktaiken en n noam,
meer weerd as zeuns en dochters.
n Aiwege noam dou ik heur,
ain dij nooit nait oetwist wordt.

06Vremden dij zok aansloten hebben bie de HEER, om hom te dainen en de HEER zien noam laif te hebben,
om zien knechten te wezen,
- krekt zo as ale lu dij sabbat holden,
hom in acht nemen
en zok vastholden aan mien verbond -

07aal dijent loat ik noar mien haailege baarg toukommen, blied moak ik heur in mien hoes van gebed.
Heur ovvers binnen welkom op mien altoar.
Want mien hoes zel nuimd worden:
"Hoes van gebed veur ale volken".

08Dit is godssproak van de HEER, dij t opjagd volk van Israël weer bie nkander brengt:
Ik wil nog aander lu zammeln
en bie heur doun dij ik al bie nkander brocht heb.

09Ie altmoal, daaiern tou t veld oet, en daaiern oet t bos, kom, eet joe zat!

10 Wachters van mien volk binnen blind, gain enkel benul hebben ze,
stomme honden bin t, blavven kinnen ze èns nait,
aal gappend liggen ze op grond,
niks laiver as sloapen willen ze.

11 Vreterds binnen t, zat kinnen ze nait. Dat binnen nou hedders, lu mit gain enkel besef;
heur aigen weegs goan ze altmoal,
elk oet op aigen gewin, aan leste man tou.

12 "Kom aan, ik pak wien, wie gaiten ons aan haals tou vol draank.
En mörgen gaait t net zo as vandoag,
joa, nog helfte mooier!"