Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 03


01Joa. doar, God, de HEER van de machten, ontnemt Jeruzalem en Juda ale stut en stiep,
ale stut van stoet en ale stut van wotter,

02krieger en soldoat, rechter en profeet, woarzegger en oldste,


03ofsier en man van aanzain, roadsman, teuvenoar en strieker.

04Kwoajonges geef ik heur as veurman, bestuurders van niks kriegen t over heur te zeggen.

05Onder t volk zel men nkander noar t leven stoan, man tegen man, ain tegen aander.
Nittjen zel men nkander,
t jonkvolk gaait tegen olden tekeer,
volk van niks tegen lu van aanzain.

06In t olderliek hoes zel aine bruier aander beetpakken: "Doe hest nog n jak, wees ons veurman!
Zörg doe veur dizze puunbult!"

07Mor aander zel dij dag haardop zeggen: "Ik bin gain dokter!
k Heb gain eten en gain klaaier in hoes,
moak mie toch gain veurman over dit volk."

08Joa, Jeruzalem staait te wankeln, Juda ligt ter al bie, mit proat en doad hebben zai zok keerd tegen de HEER,
taarten doun ze zien eer en glorie.

09Kinnen t aan heur kop al zain: krekt as Sodom lopen ze mit heur zunden te koop,
en gainain der van stoppen ze bezied.
Mor t is heur aigen schuld, zulm hoalen ze zok t ongelok op haals.

10 Bedenk: rechtveerdege zel t goud goan, hai plokt vruchten van zien waark.

11 Mor o wai minne kerel, doar zel t slim mit oflopen. Wat e oetvreten het, wordt hom betoald zet.

12 Dij mien volk oetkniepen, t leste hoalen ze der oet, oetzoegers speulen de boas der over.
Volk van mie, dien laaiders brengen joe op biesterboan,
moaken van joen pad n toezeboudel.

13 De HEER komt in t èn om oetsproak te doun, kloar staait hai om tegen volken op te treden.

14 De HEER treedt in t gericht mit oldsten, en mit veurlu van zien volk:
Ie hebben droevetoenen leegropt,
wat ie aarme lu ofstolen, heb ie in hoes.

15 Hou kom ie der bie! Over mien volk hènlopen, aarme lu verpoazen?
- zegt God, de HEER van de machten.
16 Dit zegt de HEER: Omdat dochters van Sion zo grootsk binnen, omdat ze rondlopen mit kop in nek, ogen verlaaidelk en draaiend mit t gat, rinkelnde ringen om enkels, 17 doarom zel de HEER dochters van Sion sluier van kop oftrekken; heur open en bloot vernedern. 18 Op dij dag pakt de HEER aal heur pronk òf: ringen om enkels en banden om kop, moanjes, 19 oorbellen en aarmbanden, sluiers, 20 heufddouken, ketjes om t bain, linten, roekvleskes en amuletten, 21 zegelringen en neushangers, 22 pronkklaaier, mantels en omslagdouken, taskes, 23 spaigeltjes, liefkes, mutskes en sjaals. 24 Veur lekkerroek komt n vieze staank in stee, veur singel om t lief n èn taauw, veur mooi opbonden hoar n koale kop, veur mooiste pronk zakkegoud, en veur sier n brandmaark.
25 Joen manlu kommen om deur t sweerd, joen kriegers sneuveln in oorlog.

26 Kloagen en lammetaaiern zellen poorten van Sion, leeg en ainzoam zit ze der bie.