Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 06


01In t joar dat keunenk Uzzia oet tied kwam, zag ik de HEER zitten op n hoge en verheven troon. Tempelvlouer lag haildaal onder sleep van zien mantel. 02Serafs stonden boven om hom tou. Elk mit zès vleugels: twij veur t gezicht, twij om vouten tou en twij veur t vlaigen. 03Ain raip aan aander: "Haaileg, haaileg, haaileg, is de HEER van de machten. Haile eerde is vol van zien glaans en glorie!" 04Deuren trilden in hingen van dat haarde roupen en tempel kwam vol mit rook te stoan. 05Ik zee: "O wai mie! Ik heb ter west! Ik bin ja ain mit onnure lippen en verkeer maank volk mit onnure lippen. Mit aigen ogen heb k keunenk zain, de HEER van de machten!" 06Mor ain van serafs vloog op mie tou mit n glìnne kool in haand, dij e mit n taang van t altoar ofpakt haar. 07Hai kwam mien mond ter mit aan en zee: "Dè! Nou dij dien mond aanwèst het, bist van dien zunde òf, en is dien schuld liek moakt." 08Dou heurde ik stem van de HEER: "Wèl zel ik sturen, wèl zel ons bode wezen?" Ik zee: "Hier bin ik, stuur mie." 09Dou zee hai: "Goa hèn en zeg tegen dit volk: 'Luster goud, mor begriepen dou ie t nooit! Kiek mor, vatten dou ie t nait!'" 10 Moak t haart van dit volk ongevuileg, moak heur oren doof, smeer heur ogen dicht. Dat ze mit ogen nait zain, mit oren nait heuren en mit t haart nait verstoan, dat ze zok nait bekeren en weer beter worden. 11 "Hou laank nog, HEER?" zee ik. Hai antwoordde: "Zo laank as steden in puun liggen, der gain mensk meer woont, hoezen leegstoan en t laand der verrinnewaaierd bie ligt - ain dikke wildernis. 12 Zo laank as de HEER mensken hier votvoerd het, wied weg, en t haile laand verainzoamd en verloaten is. 13 Al blift ter mor n tiende paart achter, dat zel ook oproemd worden. t Zel heur vergoan as terebint en aikenboom - omkapt worden ze, allenneg stronk blift over. Dij stronk - haaileg zoad!"