Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 25


01HEER, ie binnen mien God, ik heb joe hoog, joen noam pries ik.
Ie hebben wonderboare dingen doan,
vaststeld van laankmanstieden òf, wizzenzeker.

02Van stad heb ie n puunbult moakt, van staarke bolwaark n brekvaal,
börg van vremden is verswonnen,
nooit meer zel dij vannijs opbaauwd worden.

03Doarom mout t staarke volk joe in eren holden, stad van vraide onderdrokkers ontzag veur joe hebben.

04n Touvlocht heb ie ja west veur onneuzeln, n holvaast in aarme lu heur nood,
n schoelstee bie min weer,
n schaar tegen hetten.
t Roazen van tirannen
is as slagregen bie winterdag,

05as hetten in n dreug laand. t Bandiezen van vremden smoor ie,
as hetten deur schaar van n wolk;
aan t zegelaid van tirannen moak ie n èn.

06De HEER van de machten moakt op dizze baarg veur ale volken n feestmoal kloar
mit vlaais om te zoegen, n feestmoal mit belegen wienen,
en eten, lekker vet, mit wien, old en belegen.

07Op dizze baarg zel hai t douk verscheuren dat over ale volken ligt,
de wale dij ale volken bedekt.

08God, de HEER, moakt veur aaltied n èn aan dood, wiskt troanen van ale gezichten òf,
op haile wereld wiskt e oneer van zien volk oet
- joa, de HEER het t zegd.

09Dij dag zel men zeggen: "Zó is ons God nou! Wie vertraauwden hom, hai het ons red.
Dat is de HEER, doar wie op vertraauwden.
Loat ons blied wezen en joechaai roupen: hai het ons red."

10 Op dizze baarg rust haand van de HEER, mor Moäb wordt platpoasd doar e staait,
zo as t stro op misbult vertreden wordt.

11 Hai slagt zien aarms oet, zo as n swemmer dut om te swemmen,
mor de HEER drokt dat grootske Moäb omdeel,
al verweert hai zok ook op kroag òf.

12 Hai hoalt joen staarke, staaile muren omdeel, hai smakt ze op grond, in t stof.