Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 38


01In dij doagen wer Hizkia doodzaik. Profeet Jesaja, Amos' zeun, ging noar hom tou en zee tegen hom: "Zo zegt de HEER: Stel odder op zoaken in joen hoes, want ie goan staarven. Ie worden nait weer beter." 02Dou ging Hizkia mit t gezicht noar muur liggen en beedde de HEER: 03"Och HEER, denk ter toch aan hou of k veur joe leefd heb mit n traauw haart vol zörg en overgoave, dat ik doan heb wat ie geern wollen." Hizkia begunde haard te schraiven. 04Dou kreeg Jesaja dit woord van de HEER: 05"Goa tegen Hizkia zeggen: 'Dit zegt de HEER, God van joen veurvoader David: Ik heb joen gebed heurd en joen troanen zain. Ik geef joe nog vieftien joar. 06Ik zel joe en dizze stad oet greep van keunenk van Assyrië redden. Ik beschaarm dizze stad.' 07Dit is t taiken dat de HEER joe doun zel, om joe te verzekern dat de HEER echtwoar noakommen zel wat hai zegd het: 08ik loat op trappen van Achaz schaar dij zun al tien tree noar beneden goan loaten het, weer tien tree omhoog goan." En zun dee tien tree weerom op treden dij e al noar beneden goan was. 09Stil gebed van Hizkia, keunenk van Juda, dou e weer opknapte:
10 Ik dochde al: op haalfschaid van mien doagen zel k hèngoan mouten. Ik bin der tou veroordaild rest van mien levent deur te brengen
binnen poorten van t dodenriek.

11 Ik dochde al: in t laand van leventegen, zel ik de HEER nooit meer zain; as k bin bie bewoners van onderwereld, zel k gain mensk meer vernemen.

12 Mien woonstee wordt deelhoald, van mie vandoan ropt, as tènt van n hedder.
Ie rollen mien levent op as n stok linnen,
deur wever ofsneden van zien weefstèl.
Haile dag deur, tot in naacht, loat ie mie votkwienen.

13 Tot aan mörgen tou wor ik oetmaargeld, as n laiw vergraimt hai mie de bonken.
Haile dag deur, tot in naacht, loat ie mie votkwienen.

14 Ik kaarmde t oet, net t sjilpen van n swaalfke,
net as t koeren van n doefke.
Smachtend kieken mien ogen omhoog.
"Heer, ik wor tamtaaierd,
kom toch veur mie op!"

15 Wat kin k zeggen, hou kin k de HEER aantoalen,
nou hai opkomt veur mie?
Ik kin ja wieder leven, ondanks ale ellèn.

16 Joa HEER, om joe zel mien ziel leven, geef mien gaist rust.
Hol mie zond en loat mie leven!

17 Mien ellèn is veraanderd in vree, ie hebben mie beter moakt, mie red van graf en ondergang.
Aal mien zunden heb ie ja votdoan, ie hebben ze rug toukeerd.

18 t Dodenriek levert joe gain daank op, doden zingen nait veur joe.
Dij in t graf ofdoald is,
kin vertraauw op joe vergeten.

19 Allenneg mensken dij leven, brengen joe lof tou, krekt as ik dou vandoag.
Allenneg n voader vertelt zien zeuns
hou men van joe op aan kin.

20 De HEER komt mie te hulp. Doarom loat wie ons haarpen klinken
in t hoes van de HEER,
aal doag dat wie leven.
21 Jesaja haar zegd: "Hoal n viegekouk en leg dij op zien swèlderij. Den zel e beter worden." 22 Hizkia haar vroagd: "Aan wat taiken kin k zain, dat ik weer opgoan mag noar t hoes van de HEER?"