Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 40


01Troost, troost mien volk, zegt joen God.
02Spreek Jeruzalem moud in en roup hom aan dat t doan is mit zien sloavendainst,
dat zien schuld liekmoakt is,
dat e oet haand van de HEER straf veur aal zien zunden
dubbeld en dwaars had het.

03Heur, der ropt ain: "Boan deur woestijn n weg veur de HEER,
moak in t onlaand n grode weg veur ons God.

04Elke leegte mout ophoogd worden, elke baarg en heuvel ofgroaven,
bobbels en bulten mouten slicht worden,
en roege grond vlak.

05Eer en glorie van de HEER zel veurndag kommen, ale mensken zellen t zain.
De HEER het t zulm zegd!"

06Heur, der zegt ain: "Roup!" Ik vroag: "Wat zel k den roupen?"
Ale mensken binnen net gras,
heur traauw aans niks as n laandjebloum.

07t Gras verdreugt en bloum wordt soor as oam van de HEER der overhèn poest.
Joa wis, dit volk is gras!

08t Gras verdreugt en bloum wordt soor, mor t woord van ons God, staait veur aaid!

09Klim op n hoge baarg mit dien goud nijs, Sion. Roup zo haard ast kinst, Jeruzalem.
Bode van t blied bericht,
roup mor, wees nait baang.
Zeg tegen steden van Juda:
"Hier is joen God!"

10 Hier is God, de HEER! Hai komt mit ale kracht, ale macht het hai in handen.
Kiek, loon het hai bie zok, zien waark lopt mit hom op.

11 As n hedder waaidt hai zien koppel, lammer hoalt e bie nkander en pakt ze op aarm,
vrundelk laaidt e schoapen mit jongen.

12 Wèl ooit het t wotter ofmeten mit hòlle haand, hemel moatnomen tussen doem en pink?f + Der staait "span": dat is ofstand tussen pink en doem van n oetstrekte haand (of n haalve aarmlengte).f*
Wèl het mit n moatje stof van eerde ofpaasd?
Wèl het baargen op weegschoal legd,
heuvels ofwogen mit unster?

13 Wèl het deurkregen wat de HEER veur haar? Wèl het hom road en onderricht geven?

14 Bie wèl is hai te roade goan dat dij hom besef geven zol, om pad van t recht te waiten, om weg van inzicht te begriepen?

15 Kiek, volken binnen as n drup aan emmer, n stofke op weegschoal.
Kiek, aailanden weegt e òf as poeier.

16 Aal t holt op de Libanon, aal t wild dat ter touholdt,
is nait genog veur n ovver aan hom.

17 Ale volken binnen niks weerd in zien ogen, niks of naks binnen ze veur hom.

18 Mit wèl zel ie God vergelieken, hou zol ie joe hom veurstellen?

19 Ambachtsman moakt n beeld, smid beslagt hom mit gold,
smeedt kettentjes van zulver.

20 Dij n ofgodsbeeld moaken wil, zöcht zok n stok holt zunder röt,
zugt om noar n kloare ambachtsman,
dij t beeld zó vastzetten kin dat e nait omtumelt.

21 Wait ie t den nait? Heb ie t nait heurd? Is joe t nait verteld van begun òf aan?
Heb ie t nait beseft sunt wereld sticht wer?

22 Hai troont op t verwulf dat eerde overspant, hai, veur wèl bewoners grashippers binnen!
Hai, dij hemel opzet as n baldakijn,
hom spant as n woontènt.

23 Prinzen binnen veur hom niks, bestuurders zet hai achteroet:

24 mor naauw binnen ze poot of zaaid, het heur telgke worrel zet,
of hai blast over heur hèn en ze verdreugen,
n störm nemt heur op schop of wazzen ze kaf.

25 Mit wèl wil ie mie vergelieken, mit wèl kin ie mie liekstellen?
zegt de Haailege.

26 Kiek omhoog noar hemel: wèl het dat altmoal schoapen? Wèl aans, as dij zien leger aantreden dut,
hai ropt ze bie noam, altmoal, stok veur stok;
zó groot is zien macht, zó geweldeg zien kracht,
dat ter mist gainent van heur.

27 Woarom zeg ie, Jakob, en kloag ie, Israël: "Hou of mie t gaait, de HEER het ter gain wait van;
wat mien recht is, is mien God ontkommen"?

28 Wait ie t den nait, heb ie t nait heurd? De HEER is n God veur aiweg,
hai het houken en hörns van wereld moakt,
hai wordt nait muid en nait min,
zien inzicht is nait te deurgronden.

29 Dij muid is, geft hai nije kracht; staark moakt e, dij aan t èn is.

30 Ook t jonkgoud kin muid en kruuslam worden, jongkerels kinnen der ja bie deel valen,

31 mor dij vertraauwen op de HEER, vinden aal weer nije kracht,
heur vleugels sloagen ze oet - net oarends;
van t lopen worden ze nait muid,
van t runnen roaken ze nait kruuslam.