Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 48


01Heur dit, hoes van Jakob, ie dij noam van Israël droagen,
en heuren bie Juda's noageslacht,
dij sweren bie noam van de HEER
en God van Israël aanbeden,
al is t nait eerlek en oprecht.

02Joa, zai nuimen zok noar haailege stad, en steunen op God van Israël,
HEER van de machten is zien noam.

03Wat of in laankmanstieden gebeurde, heb ik in t veuren aankundegd,
t was mien zeggen, ik heb t heuren loaten,
rompslomps heb ik t doan, en dou gebeurde t.

04Ik wos ja dat ie stiefkoppen binnen - joen spieren in nek as van iesder,
joen steern as van koper -

05Ik haar joe t aankundegd, en veurdat t gebeurde, heb ik joe t heuren loaten,
dat ie nait zeggen kinnen:
"Mien ofgod het t doan, mien holten beeld,
mien standbeeld van gaitiesder het t zo onnaaierd."

06Heurd en zain heb ie dit altmoal - goan ie t nou nait rondbezunen?
Van nou aan moak ik joe wat nijs bekend,
gehaaimen, doar ie niks van wozzen.

07Nou eerst binnen ze schoapen en eerder nait, veur dag van vandoag haar ie der nait van heurd.
Ie kinnen zodounde nait zeggen:
"Joa hur, ik wos t al laank!"

08Nikstervan! Ie haren der nooit van heurd, en haren der niks van in de goaten,
nooit eerder is t joe ter ore kommen.
Ik wos ja hou onbetraauwboar ie binnen,
ie stoan ja as rebels bekend van joen geboorte òf aan.

09Om mien noam hol ik mien kwoadens in, om mien eer heb ik mie inbonden,
ik reu joe nait oet.

10 Zuverd heb ik joe, mor nait as zulver. Ik heb joe oetperbaaierd in ovent van ellèn.

11 Om miezulm, allenneg om miezulm, dou ik t nou. Want mien eer, hou schonden ook,
dat paart ik mit gain aander.

12 Luster noar mie, Jakob - Israël, dij ik roupen heb. Ik bin t! Ik bin de eerste en ik bin de leste.

13 Fonnementen van eerde heb ik mit aigen handen legd, mien rechterhaand het hemels oetspraaid;
ik roup heur en ze stoan kloar, votdoalek!

14 Kom bie nkander en luster. Wèl van goden het aankundegd:
"Vrund van de HEER,
zel zien wil opleggen
aan Babel en aan t Chaldeeënvolk"?

15 Ik allenneg heb t zegd, hom roupen, hom kommen loaten, en wat of hai ook wil, t zel hom lukken.

16 Kom dichterbie en luster: van laankmanstieden òf aan heb ik nooit gehaaimtoal sproken;
van tied òf dat t oet komt, bin ik der bie.
Nou het God, de HEER, mie stuurd mit zien gaist.

17 Dit zegt de HEER, joen verlözzer, Haailege van Israël: ik bin de HEER joen God.
Ik leer joe wat t beste veur joe is
en laaid joe op joen pad.

18 Haar ie mor lusterd noar mien geboden, den haar joen vree west as n revier,
joen welwezen as golven van zee.

19 Joen kinder zollen west hebben as zaand, as zaandkorrels joen noazoaten.
Joen noam zol nait oetwist worden
of verloren goan van veur mien ogen.

20 Trek vot oet Babel, vlucht weg van Chaldeeërs! Kundeg t jubelnd aan en loat t overaal heuren,
loat t klinken tot in oethouken van eerde,
en zeg rond: "De HEER het verlöst
Jakob zien knecht!"

21 Al brochde hai heur deur dreuge oorden, dörst hebben ze nait leden,
wotter luit hai stromen oet rots.
Hai spleet rots in twijen
dat t wotter der oet gobbelde.

22 Veur min goud is gain vree - zegt de HEER.