Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 64


01As vuur dat dreuge sprikken in vlam zet, of wotter aan kook brengt,
loat zo joen vijanden joen noam kennen,
en dou zo volken veur joe trillen.

02Ie doun ja dingen, ofgriezelk en onverwacht, ie kwammen omdeel en baargen schudden der van.

03Nee, gainent het ter van heurd, gain oor het t vernomen,
gain oog het t zain:
n aander god as ie,
dij t zo opnemt veur mensken dij op hom vertraauwen.

04Ie kommen te hulp, dij geern recht doun
en aan joen wegen denken.
Kwoad bin ie op ons,
want wie doun verkeerd.
Op ons vergraimd omdat we zundegen.
Hou wor we red?

05Wie hebben ons altmoal besmoezeld, en ons gerechte doaden lieken wel besmotjede klaaier;
verdreugde bloaren bin we net,
wind van ons zunden poest ons vot.

06Gainain dij joen noam nog aanropt, gainent dij meer moud het om zok aan joe vaast te holden;
want ie hebben joen gezicht veur ons bezied holden,
ons oetleverd aan ons zunden.

07En toch, HEER, bin ie ons voader, wie binnen de klaai, ie de poddebakker,
altmoal bin we joen handwaark.

08HEER, wees toch nait al te kwoad op ons. Denk nait aiweg aan ons schuld,
kiek noar ons om, wie binnen joen volk toch?

09Joen haailege steden: n woestijn binnen ze worden.
Sion is ain wildernis, Jeruzalem ligt ter troosteloos bie.

10 Aan grond tou opbraand is ons haaileg, heerlek hoes, doar ons veurolden joe lof touzongen.
Ales doar wie zo wies mit wazzen, ligt nou in puun.

11 HEER, kin ie doar kold onder blieven? Hol ie joe stil, loat ie ons nog laanger zo slim lieden?