Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Obadja 01   

Obadja 01


01Openboaren aan Obadja. De HEER het n bode stuurd noar ale volken, en ook wie hebben zien bosschop heurd: "Kom in t èn om tegen Edom te strieden!" Dit is wat God, de HEER, zegt over dat volk:
02Heur aan: Ik zel joe klaain moaken onder de volken,
ie zellen daip veracht worden.

03Joen aigen grootseghaid het joe op biesterboan brocht, ie, dij hoog wonen in spleten van rotsen,
dij zeggen bie joezulm:
"Wèl zel mie der onder kriegen?"

04Al zol ie joen nust ook zo hoog baauwen as n gier, al muik ie joen nust maank steerns,
ik zel joe der wegroppen
- zegt de HEER.

05As ter daiven of rovers bie naacht bie joe binnen drongen wazzen,
al zol ie ook n bult kwiet worden wezen -
zollen zai meer stolen hebben as wat zai neudeg haren?
As droevenplokkers bie joe kwammen -
zollen ze nait wat overloaten veur noaplok?

06Mor wat wordt Esau plunderd! Zien gehaaime schatkoamers worden alderdeegs leeghoald.

07Aal joen bondgenoten zetten joe grèns over en joen vrunden binnen joe te maans,
dij joen brood eten, leggen joe n vaalstrik.
Der is gain inzicht meer in Edom.
08Op dij dag - zegt de HEER - zel ik wiezen van Edom oetreuden en wieshaid in baargen van Esau. 09Joen helden, Teman, zel schrik zo op hoed valen dat elk oet baargen van Esau om haals brocht wordt. 10 Om t geweld dat ie joen bruier Jakob aandoan hebben, zel der schaande over joe kommen en zel ie veur aaid oetreud worden. 11 Ie hebben joe ofziedeg holden op dag dat vremden zien riekdommen votnammen en lu oet aander landen lötten om Jeruzalem. Ie wazzen ain mit heur. 12 Over dag van joen bruiers heur neerloag haar ie joe nait blied moaken mogt. Ie haren gain grode mond hebben mouten over kinder van Juda dij dag van benaauwdens. 13 Ie haren nait in poort van mien volk kommen mouten dij dag van neerloag. Ie haren de spotters nait volgen mouten dij dag van onhaail. Ie haren joen handen nait noar heur grond oetsteken mouten dij dag van ongelok. 14 Ie haren nait op vaaiersprongen stoan mouten om vluchtelingen om te brengen. En dij ontkommen wazzen haar ie nait oetlevern mouten in dij benaauwde tied. 15 Want dag van de HEER is stoef bie over ale volken. Zo as ie doan hebben, zel joe doan worden! 16 Want zo as ie dronken hebben op mien haailege baarg, zo zellen ale volken mor deurdrinken. Joa, zai zellen zoepen en swelgen. t Zel wezen of haren ze nooit bestoan. 17 Mor op baarg Sion zellen zaí wezen dij ontkommen binnen en t zel n haailegdom wezen. t Volk van Jakob zel zien aigendommen weerom kriegen. 18 Jakobs volk zel t vuur wezen en Jozefs volk vlam en t volk van Esau stoppels dij ze aansteken zellen en opbranden. Van Edom zien volk ontkomt gain ain - de HEER het t zegd. 19 t Volk van Jakob zel de Negev en t baarglaand van Esau in bezit nemen, mit t heuvellaand en t laand van Filistijnen. Ook t laand van Efraïm en van Samaria, van Gilead en Benjamin zel van heur wezen. 20 Ballengs van dit leger, veurzover t Isrelieten binnen, zellen t laand van Kanaänieten verovern tot aan Sarefat tou. Ballengs van Jeruzalem dij in Sefarad binnen, zellen steden van de Negev in bezit nemen. 21 Bevrijders zellen baarg Sion opgoan om te richten over t baarglaand van Esau - en de HEER zel keunenk wezen.