Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Haggai 01    02   

Haggai 01


01Dou Darius twij joar keunenk was, op eersten van zèsde moand, richtte de HEER zok deur Haggai, tou landvoogd van Juda, Sealtiëls zeun Zerubbabel, en tou hogepriester Jozua, Josadak zien zeun: 02"Dit zegt de HEER van hemelse machten: Dit volk beweert dat tied ter nog nait heer is om tempel van de HEER vannijs op te baauwen. 03Mor," zee de HEER, zo as profeet Haggai t overbrochde, 04"is tied ter den wel noar, dat ie in mooi betimmerde hoezen wonen, mor dat mien hoes nog n baauwvaal is? 05Nou - zegt de HEER van hemelse machten - woar bin ie ainlieks mit aan gaang? Denk toch ais noa! 06Ie hebben k-wait-nait-houveul zaaid, mor ie hebben mor n flottje in hoes hoald. Eten dou ie wel, mor zat wor ie der nait bie. En drinken dou ie ook, mor dörst gaait ter nait van over. Ie klaiden joe wel aan, mor waarm worden - ho mor! Aarbaider krigt zien daghuur wel, mor in n knip vol goaten. 07Dit het de HEER van hemelse machten te zeggen: Woar bin ie ainlieks mit aan gaang? 08Goa baargen in om holt en baauw mien hoes weer op. Mit plezaaier zel ik t aannemen en mien pracht zain loaten - zegt de HEER. 09Ie rekenden op n bult, mor t bleef mor n luk stommeltje. Wat of ie in hoes slepen, ik bloas t ter weer oet! En woarom? - zegt de HEER van hemelse machten. Omdat mien hoes nog aaltied n baauwvaal is en ie allenneg mor in schrip binnen veur joen aigen hoes. 10 Doarom geft hemel joe gain daauw en smit t laand niks meer op. 11 Doarom luit ik n dikke dreugte kommen over laand en over baargen, over koorn, wien en eulie, en over aal wat of t laand schudt, over ale mensken en ale daaiern, over ales doar ie veur kraabt hebben en veur knooid." 12 Zerubbabel, Sealtiëls zeun, en hogepriester Jozua, zeun van Josadak, en t haile volk lusterden noar oproup van de HEER, heur God, zo as profeet Haggai heur overbrochde. t Was de HEER, heur God, ja dij hom stuurd haar. t Volk kreeg ontzag veur de HEER. 13 Haggai, de HEER zien bode, zee tegen t volk, zo as de HEER hom besteld haar: "Ik bin bie joe - zegt de HEER." 14 Zo pittjede de HEER heur altmoal aan: Zerubbabel, Sealtiëls zeun en landvoogd van Juda, hogepriester Jozua, Josadaks zeun, en t haile volk dat ter nog was. Ze begunden te aarbaiden aan tempel van heur God, de HEER van hemelse machten. 15 Op vaaierntwinnegste van zèsde moand, pakten ze aan. Dou Darius twij joar keunenk was,

Haggai 02


01op ainentwinnegste van zeuvende moand, richtte de HEER zok vannijs tou profeet Haggai. Hai bestelde hom: 02"Zeg tegen landvoogd van Juda, Zerubbabel, zeun van Sealtiël, tegen hogepriester Jozua, Josadaks zeun en tegen t volk dat ter nog is: 03Is ter nog ain maank joe, dij dit hoes in zien vrougere glorie zain het? En wat zain ie nou? Mit vrouger vergeleken is t ja niks meer! 04Mor, - zegt de HEER - hol moud ter in, Zerubbabel! Moud holden, hogepriester Jozua, zeun van Josadak! En ie, volk, kop ter veur holden! - zegt de HEER. Aan t waark! Ik bin ja bie joe - zegt de HEER van hemelse machten. 05Ik hol mie aan mien touzeggen aan joe dou ie oet Egypte vottrokken. Ik zel middenmaank joe blieven. Nou nait baang wezen! 06De HEER van hemelse machten het dit te zeggen: Nog mor eefkes, hail eefkes, en ik zel hemel en eerde, zee en laand aan t trillen moaken. 07Ale volken zet ik op stelten. Heur kostboarheden zellen aan mie kommen en ik zet mien hoes vol mit pracht en proal - zegt de HEER van hemelse machten. 08t Is mien zulver en mien gold - zegt de HEER van hemelse machten. 09Pracht en proal van dizze nije tempel zel groot wezen. Veul groder as dij van olde - zegt de HEER van hemelse machten. Doar zel ik vree en verbaarg geven - zegt de HEER van hemelse machten."

10 Op vaaierntwinnegste van negende moand, in Darius zien twijde joar, richtte de HEER zok tou profeet Haggai: 11 "Dit het de HEER van hemelse machten te zeggen: Vroag priesters ais zok hierover oet te spreken: 12 As ain ovvervlaais in tip van t jak het, en hai komt mit dij tip aan brood, waarm eten, wien, eulie of netgliek aander etenswoar, zel dat den ook haaileg worden?" Priesters zeden van nee. 13 "Mor," ging Haggai wieder, "as ain nou onnuur worden is omdat e n liek aanwèst het, en hai komt t zulfde eten aan, wordt dat den onnuur?" "Joa wis," zeden priesters, "t wordt ter onnuur van." 14 Dou zee Haggai: "Zo staait ter nou ook veur mit dizze lu - zegt de HEER - en zo is t bie mie ook mit dit volk. Krekt zo staait t mit wat heur tou handen oetkomt: ales wat ze ovvern, onnuur wordt t.

15-16 Mor nou mout ie goud acht geven op wat ter van vandoag òf aan gebeuren gaait. Veur dat ain stain op aander legd was veur de HEER zien tempel, hou ston ie der dou veur? Ie dochten oet n bult koorn twinneg zak te hoalen, mor t werden der mor tien. Dou ie bie wienpaars kwammen om fiefteg vat tou koep oet te scheppen, mos ie t mit twinneg doun. 17 Joen haile gemoak wer aantast deur koornbraand en meeldaauw en kwam omhaals deur hoagel. Mor bie mie weerom kommen, nee hur! - zegt de HEER. 18 Mor geef ter nou acht op wat ter van vandoag òf aan gebeuren gaait. Van dizze dag òf aan, vaaierntwinnegste van negende moand, dag doar fonnementen van de HEER zien tempel legd binnen. Geef ter acht op! 19 t Is zo: zoad ligt nog in schuur, nait zaaid. Joa wis, droevestroek, viegeboom, grenoatappelboom en olieveboom hebben nog nait schud. Mor nou, van dizze dag òf aan, zel ik joe mien zegen geven."

20 Op dij vaaierntwinnegste van moand richtte de HEER zok nog ais tou Haggai: 21 "Zeg tegen Zerubbabel, landvoogd van Juda: Ik zel hemel en eerde aan t trillen moaken. 22 Ik zel tronen van keunenks omsteuten en macht van ale volken zel ik vergraimen. Striedwoagens mit menners en aal, zel ik ondersteboven smieten, peerden zellen deelvalen en peerdrieders zellen nkander ombrengen. 23 As dij dag der heer is - zegt de HEER van hemelse machten - zelstoe, Zerubbabel, zeun van Sealtiël, mien knecht, zelstoe mien zegelring wezen. Ik heb die ja oetkeurd - zegt de HEER van hemelse machten.