Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 01


01De HEER raip Mozes en zee tegen hom oet soamenkomsttènt vandoan: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ain van joe de HEER n daaier as ovver aanbaiden wil, mout dat n baist, n schoap of n bok wezen. 03Dij n brandovver aanbaiden wil en doar n koubaist veur nemt, mout n bol nemen zunder lek of brek. Hai mout hom noar ingang van soamenkomsttènt brengen, doar de HEER hom aanveerden wil. 04Hai mout zien haand op ovverdaaier zien kop leggen, den zel zien ovver aannomen worden en zel der verzoenen veur hom wezen. 05Vervolgens mout e bol slachten veur de HEER. Priesters, Aäron zien zeuns, mouten t bloud tegen aal kanten van t altoar dat bie ingang van soamenkomsttènt staait, aan sprenkeln. 06t Ovverdaaier mout vild worden en in stokken sneden. 07Zeuns van priester Aäron mouten n vuur op t altoar aanbuiten en der holt op leggen. 08Zai mouten stokken vlaais van t ovverdaaier, mit kop en vet, bovenop t holtvuur leggen van t altoar. 09Ingewanden en poten van t ovverdaaier mouten mit wotter wosken worden en priester mout ales op t altoar in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 10 Wil ain n schoap of n bok as brandovver aanbaiden, den mout e n ram nemen zunder lek of brek. 11 Hai mout hom slachten aan noordkaant van t altoar, veur de HEER, en priesters, Aäron zien zeuns, mouten t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 12 Hai mout t daaier in stokken snieden en priester mout stokken vlaais, mit kop en vet, bovenop t holtvuur leggen van t altoar. 13 Poten en ingewanden mouten mit wotter wosken worden en priester mout ales noar t altoar brengen en in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 14 Wil ain de HEER n vogel as brandovver aanbaiden, den mout e n törreldoef of n jonge gewone doef nemen. 15 Priester mout dij den noar t altoar brengen, t daaier kop ofkniepen en dij op t altoar in rook opgoan loaten. t Bloud mout e oetlekken loaten bie ziedkanten van t altoar langs. 16 Krop mit wat of ter in zit, mout e votdoun en wegsmieten op aaskebult, aan oostkaant van t altoar. 17 Den mout e vleugels inscheuren, zunder ze der òf te trekken, en vogel op t holtvuur van t altoar in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het.

Leviticus 02


01As ain de HEER n koornovver aanbudt, mout e bloum van waait nemen. Hai mout ter eulie overhèn gaiten en der wierook op leggen. 02Dat mout e noar priesters, Aäron zien zeuns, tou brengen. Priester pakt n haandvol waaitenbloum en eulie, mit ale wierook, en let t in rook opgoan. Dit dudt ter op dat de HEER nocht het aan haile ovvergoave op t altoar as n lekker roekende goave. 03Wat ter van koornovver overbleven is, zel veur Aäron en zien zeuns wezen. As dail van ovvergoaven veur de HEER is dat alderhaailegst. 04Veur n koornovver dat in ovent bakt wordt, mout bloum van waait bruukt worden. t Ovver mag wezen van dikke broden zunder gèst, toumoakt mit eulie, of van pladde kouken zunder gèst, dij mit eulie bestreken binnen. 05n Koornovver dij op bakploat kloarmoakt wordt, mout wezen van waaitenbloum, aanmongen mit eulie. Der mag gain gèst in zitten. 06Breek dat in stokken en gait ter eulie overhèn. Zo is t n koornovver. 07Veur n koornovver dij in paan kloarmoakt wordt, mout ook bloum van waait en eulie bruukt worden. 08n Koornovver dij mit dizze zoaken kloarmoakt is, mag de HEER aanboden worden. Hai mout priester aanlangd worden en dij zel hom noar t altoar brengen. 09Priester mout n paart van t koornovver op t altoar in rook opgoan loaten. Dit dudt ter op dat de HEER nocht het aan haile ovvergoave op t altoar, as n lekker roekende goave. 10 Wat ter van t koornovver overbleven is, dat is veur Aäron en zien zeuns. As dail van ovvergoaven veur de HEER is dat alderhaailegst. 11 In gain enkel koornovver dij de HEER aanboden wordt, mag gèst zitten. Brood mit gèst en hunneg mag ie nooit as ovvergoave veur de HEER in rook opgoan loaten. 12 t Mag de HEER wel aanboden worden bie eerste vrucht, mor ie maggen t nait as lekker roekende goave op t altoar in rook opgoan loaten. 13 Ale koornovvers mout ie zolt in doun. Zolt as taiken van t verbond mit joen God mag bie t koornovver nait ontbreken. In aal aander ovvers mout ie ook zolt doun. 14 As ie de HEER n koornovver aanbaiden van eerste vrucht, den mouten dat oaren wezen dij reusterd binnen, of fienstampte waaitkorrels. 15 Doar mout ie eulie overhèn gaiten en der wierook op leggen. Zo is t n koornovver. 16 Priester mout n paart van waait en eulie en ale wierook in rook opgoan loaten. Dit dudt ter op dat haile ovvergoave de HEER aanboden is.

Leviticus 03


01As ain n vree-ovver aanbaiden wil en doar n baist veur nemt, den mag dat n kou of n bol wezen, mor t baist dat de HEER aanboden wordt, mag gain lek of brek hebben. 02Dij t ovver aanbudt, mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten priesters, Aäron zien zeuns, t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 03n Paart van t vree-ovver mout as ovvergoave de HEER aanboden worden: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 04baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 05Dit aalmoal zellen Aäron zien zeuns in rook opgoan loaten, tougelieks mit t brandovver dij op t holtvuur van t altoar ligt, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 06As ain n vree-ovver aanbaiden wil en doar n schoap of n bok veur nemt, den mag dat n ram of n ooi wezen, mor t daaier dat de HEER aanboden wordt, mag gain lek of brek hebben. 07Dij de HEER n schoap as ovvergoave aanbudt, 08mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten Aäron zien zeuns t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 09t Daaier zien vedde dailen mouten de HEER as ovvergoave aanboden worden: haile steert, bie t steertbonkje ofsneden, t vet rondom ingewanden en ale netvet, 10 baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 11 Priester dut dit aalmoal op t altoar in rook opgoan as eten en ovver veur de HEER. 12 Dij de HEER n bok as ovvergoave aanbudt, 13 mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten Aäron zien zeuns t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 14 n Paart van t vree-ovver mout as ovvergoave de HEER aanboden worden: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 15 baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 16 Priester dut dit aalmoal op t altoar in rook opgoan, as eten, as n lekker roekende goave. Ale vet is veur de HEER. 17 Vet of bloud mag ie nait eten. Dizze bepoalen blift veur Isrelieten en heur noazoaten veur aaid van kracht, woar of ze ook wonen. '"

Leviticus 04


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Sums zundegt ain nait mit opzet tegen ain van de HEER zien geboden en dut e wat dat nait mag, zunder dat e t wil. 03As priester dij zaalfd is, zo'n misstap dut en zo schuld over t volk brengt, mout e as zuvernsovver de HEER n bol zunder lek of brek aanbaiden. 04Hai mout bol noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen en doar, veur de HEER, haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten. 05Den mout e wat van bol zien bloud pakken, doar mit in soamenkomsttènt goan, 06zien vinger in t bloud stippen en doar, veur de HEER, zeuven moal t gedien dij veur haailege roemte hangt, mit besprenkeln. 07Hai strikt ook wat bloud aan hoorns van t altoar veur reukovvers dij in soamenkomsttènt staait, dicht bie de HEER. Wat ter nog van t bloud overbleven is, mout e oetgaiten aan vout van t altoar veur brandovvers dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. 08Ale vet van bol dij as zuvernsovver aanboden wordt, mout e vothoalen: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 09baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij e mit nieren en aal vothoalen mout. 10 Dat mout e vothoalen, krekt as ook doan wordt bie t koubaist veur t vree-ovver. Priester dut dit aalmoal op t altoar veur brandovvers in rook opgoan. 11 Mor bol zien hoed en ale vlaais mouten, net as kop, poten, ingewanden mit mis en aal, 12 boeten legerkaamp brocht worden, noar t stee tou doar aask van ovvers stört wordt. Doar, op dij zuvere stee, mout dat aalmoal opbraand worden op n holtvuur. 13 As haile gemainschop zunder t te besevven, zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en nait mit opzet wat doan het dat nait mag, 14 mout t volk, zo gaauw as ze besevven wat of ze misdoan hebben, n bol aanbaiden as zuvernsovver. Bol mout noar soamenkomsttènt brocht worden, 15 en doar, veur de HEER, mouten oldsten van t volk haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten. 16 Den mout priester dij zaalfd is wat van bol zien bloud pakken en doar mit in soamenkomsttènt goan, 17 zien vinger in t bloud stippen en doar, veur de HEER, zeuven moal t gedien mit besprenkeln. 18 Hai strikt ook wat bloud aan hoorns van t altoar dij in soamenkomsttènt staait, dicht bie de HEER. Wat ter nog van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar veur brandovvers, dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. 19 Ale vet mout e vothoalen en op t altoar in rook opgoan loaten. 20 Hai mout bol op aigenste menaaier ovvern as bol van zien aigen zuvernsovver. Zo zel priester verzoenen veur heur doun en kriegen ze vergeven. 21 Wat of ter van bol overbleven is, mout boeten legerkaamp brocht worden en doar opbraand, krekt as bie ovver van priester dij zaalfd is. Zo heurt t zuvernsovver veur gemainschop brocht te worden. 22 As n veurman van t volk nait mit opzet zundegt tegen ain van geboden van de HEER, zien God, en zo schuld over zok brengt deur wat te doun dat nait mag, mout e, 23 zo gaauw as e beseft wat e misdoan het, n bok zunder lek of brek ovvern. 24 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten veur de HEER, op aigenste stee, doar daaiern veur t brandovver slacht worden. Zo is t n zuvernsovver. 25 Priester strikt den mit vinger wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat of ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 26 Ale vet mout hai op t altoar in rook opgoan loaten, krekt as doan wordt mit t vet van vree-ovver. Zo dut priester verzoenen veur veurman van t volk veur wat e misdoan het, en krigt dij vergeven. 27 As ain aans van t volk nait mit opzet zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en schuld over zok brengt deur wat te doun wat nait mag, 28 mout e, zo gaauw as e beseft wat e misdoan het, as zuvernsovver n bok aanbaiden zunder lek of brek. 29 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten op t stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden. 30 Priester strikt den mit vinger wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat of ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 31 Ale vet mout e vothoalen, krekt as ook doan wordt mit t vet van vree-ovver, en hai mout t op t altoar in rook opgoan loaten as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. Zo zel priester verzoenen doun veur dij persoon en krigt e vergeven. 32 Dij n schoap as zuvernsovver aanbudt, mout n ooi nemen zunder lek of brek. 33 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en hom as zuvernsovver slachten op t stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden. 34 Priester strikt den wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 35 Ale vet mout e vothoalen, krekt as dat doan wordt mit t vet van schoap veur t vree-ovver. Hai mout dat op t altoar in rook opgoan loaten, mit aal aander ovvergoaven veur de HEER. Zo zel priester verzoenen doun veur dij persoon en krigt e vergeven.

Leviticus 05


01As ain n vervluiken heurt en doar getuge van is omdat hai t zain het of omdat hai t wait, mor der niks van zegt, dij moakt zok strafboar. 02Of as ain verget dat e wat onzuvers aanwèst het, zo as t kedoaver van n wild of mak daaier of t kedoaver van n kroepdaaier, en doar onzuver deur blift, den brengt e schuld over zok. 03Krekt as ain dij t ontschoten is dat e wat van n mensk aanwèst het dat onzuver is, wat dat den ook mor wezen mag, 04of dij verget dat e n aid sworen het doar e nait bie noadocht het, of t nou n goie was of n minne of wat veurent den ook mor. 05Dij persoon mout, zo gaauw as e zok van zien schuld bewust wordt, opbiechten wat of e misdoan het, 06en de HEER hier as vergouden veur zunde dij e doan het, n daaier as zuvernsovver aanbaiden. t Mout n schoap of n bok wezen, in elks gevaal n wiefke. Priester zel veur hom verzoenen doun. 07Dij gain schoap of bok betoalen kin, mout as vergouden twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven aan de HEER ovvern: ain as zuvernsovver en ain as brandovver. 08Hai mout ze noar priester brengen, en dij brengt eerst doef dij as zuvernsovver bedould is noar t altoar. Priester mout t daaier achteraan bie nek kop ofkniepen, mor hai mag hom der nait haildaal oftrekken. 09Den mout e wat bloud van t ovverdaaier tegen ziedkanten van t altoar aan sprenkeln, en wat ter van t bloud overbleven is, mout e oetlekken loaten aan vout van t altoar. Zo is t n zuvernsovver. 10 Twijde doef mout e, zo as t veurschreven is, as brandovver opdroagen. Zo dut priester verzoenen veur dij persoon en krigt e vergeven. 11 Dij gain twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven het, mout as zuvernsovver veur wat e misdoan het, n tiende efa bloum van waait aanbaiden. Der mag gain eulie overhèn goten worden en gain wierook bie doan: t is ja n zuvernsovver. 12 Waaitenbloum wordt noar priester brocht en dij pakt ter n haandvol van, of was t ovvergoave haildaal, en let dat mit aal aander ovvergoaven veur de HEER op t altoar in rook opgoan. Zo is t n zuvernsovver. 13 Zo dut priester verzoenen veur dij persoon veur wat of e misdoan het en krigt e vergeven. Wat overblift, is veur priester, krekt as bie t koornovver.'" 14 De HEER zee tegen Mozes: 15 "As ain zok nait mit opzet vergript aan haailege dingen van de HEER, mout e as vergouden n ram zunder lek of brek as schuldovver aan de HEER aanbaiden. Weerde van t daaier mout vaststeld worden in zulvern sjekels, zo as dat in t haailegdom gebruuk is bie schuldovvers. 16 Dat wat de HEER zienent is en onthaailegd wordt, mout vergoud worden. Dij persoon mout wat of t weerd is aan priester betoalen, en der nog n viefde over tou doun. Priester zel ram ovvern en veur dij persoon verzoenen doun. Hai krigt den vergeven. 17 Dij zunder dat e t wait, zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en schuld over zok brengt deur wat te doun wat nait mag, is strafboar. 18 As schuldovver mout e n ram noar priester brengen, zunder lek of brek, krekt zoveul weerd as t bedrag dat vaststeld is. Den zel priester verzoenen veur hom doun veur wat e, nait mit opzet en zunder dat e t wait, misdoan het en krigt e vergeven. 19 Zo is t n schuldovver: hai het zok ja schuldeg moakt veur de HEER." 20 De HEER zee tegen Mozes: 21 "Dij zundegt en n overtreden tegen de HEER begaait, omreden hai ontkent dat n volksgenoot hom wat aanvertraauwd het dat e veur hom in bewoar nemen zol, of hom wat laind het, ofschoon dat aal zo is, brengt schuld over zok. As e ontkent dat e wat stolen het en t is aal zo, of aanderman ofzet, 22 of wat vonden het dat n aander verloren het, en hai zegt van nait, en doar n vaalze aid op dut, 23 brengt schuld over zok. Hai mout t stolen goud, t geld dat e ofzet het, of wat hom aanvertraauwd is, of wat aander verloren het, of wat hai zok ook mor mit n vaalze aid perbaaierde tou te aigen, volsloagen vergouden. 24 Op dag dat e zien schuldovver brengt, mout e aigender der boetendes n viefde overhèn betoalen. 25 As vergouden veur de HEER mout e as schuldovver n ram noar priester brengen, zunder lek of brek. Weerde van t daaier mout vaststeld worden in zulvern sjekels, zo as dat in t haailegdom gebruuk is. 26 Den zel priester veur de HEER verzoenen veur hom doun veur dat, doar hai zok aan schuldeg moakt het en krigt e vergeven."

Leviticus 06


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Geef Aäron en zien zeuns dizze aanwiezens: 'Dit binnen veurschriften veur t brandovver. t Brandovver mout haile naacht op t altoar branden blieven, t vuur op t altoar mag nooit oetgoan. Bie t aanbreken van mörgen 03mout priester aask van t brandovver dat in t vuur verteerd is, van t altoar ofpakken en der noast hènleggen. Hai mout hierbie n linnen gewoad aan hebben, mit doar n linnen boksem onder aan. 04Doarnoa mout e zok omtrekken en aander klaaier aandoun. Aask mout e vervolgens noar aaskebult boeten legerkaamp tou brengen. 05t Vuur op t altoar mout aanblieven, t mag nooit oetgoan. Elke mörgen mout priester holt op t vuur doun, der n nij brandovver op leggen en t vet van t vree-ovver der op in rook opgoan loaten. 06t Vuur op t altoar mout aaltied branden blieven, t mag nooit oetgoan. 07Dit binnen veurschriften veur t koornovver: Aäron zien zeuns mouten t de HEER aanbaiden aan veurkaant van t altoar. 08Priester pakt n haandvol van t ovver: n paart van waaitenbloum, wat eulie en ale wierook dij op t altoar ligt. Dat mout e, of was t ovver haildaal, op t altoar in rook opgoan loaten, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 09Wat ter overblift, is veur Aäron en zien zeuns. t Mout eten worden as brood doar gain gèst in zit, op n haaileg stee, bie ingang van soamenkomsttènt. 10 t Mag nait mit gèst bakt worden. Ik geef heur t as aandail in mien ovvergoaven; t is alderhaailegst, krekt as t zuvernsovver en t schuldovver. 11 Aal wat man is van Aäron zien noazoaten mag der van eten. t Is veur aaid bestemd veur heur, van voader op zeun, as heur aandail in de HEER zien ovvergoaven. Ales wat ter mit in aanroaken komt, wordt zulm ook haaileg: t is aal veur de HEER.'" 12 De HEER zee tegen Mozes: 13 "Dit is ovvergoave dij Aäron en zien opvolgers van dag òf aan dat ze tou priester zaalfd binnen, doagelks de HEER aanbaiden mouten: n koornovver van n tiende efa waaitenbloum, n haalfschaid smörgens en n haalfschaid soavends. 14 Noadat meel mit eulie aanmongen is, mouten der broden van bakt worden op bakploat. Dij broden mouten in stokken broken worden en aanboden as koornovver, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 15 Ale noazoaten van Aäron dij hom opvolgen, mouten dit ovver brengen. t Is veur aaid bestemd veur de HEER. t Mout haildaal in rook opgoan. 16 Elk koornovver dij n priester brengt, mout haildaal ovverd worden: men mag der nait van eten." 17 De HEER zee tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns: 'Dit binnen veurschriften veur t zuvernsovver: Op stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden, mouten daaiern veur t zuvernsovver ook slacht worden, veur de HEER. Dit ovver is alderhaailegst. 19 t Vlaais is veur priester dij t zuvernsovver opdragt. t Mout op n haaileg stee eten worden, bie ingang van soamenkomsttènt. 20 Ales doar t vlaais van t ovver mit in aanroaken komt, wordt zulm ook haaileg: t is aal veur de HEER. Sputtert ter wat bloud op ain zien klaaier, den mouten dij op n haaileg stee wosken worden. 21 Diggelgoud doar t vlaais in kookt is, mout stokkendsloagen worden, en as t in bronzen of kopern raif kookt is, mout dat schuurd worden en mit wotter schoonspould. 22 Van priesterfemilie maggen allenneg manlu van t zuvernsovver eten; t is alderhaailegst. 23 Mor zuvernsovvers doar t bloud van noar soamenkomsttènt brocht is, dat t bruukt wordt in t haailegdom zulm om veur de HEER verzoenen te doun, maggen in gain gevaal eten worden: ze mouten opbraand worden.

Leviticus 07


01Dit binnen veurschriften veur t schuldovver: Dit ovver is alderhaailegst. 02Daaiern veur t schuldovver mouten op zulfde stee slacht worden as daaiern veur t brandovver. t Bloud mout priester tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 03Ale vet mout ovverd worden: t vet van steert en ale vet aan ingewanden, 04baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 05Priester zel dit aalmoal op t altoar in rook opgoan loaten as n ovvergoave aan de HEER. Zo is t n schuldovver. 06Ale manlu van priesterfemilie maggen der van eten, op n haaileg stee; t is alderhaailegst. 07Net as bie t zuvernsovver geldt dat t vlaais van schuldovver veur priester is, dij mit dit ovver verzoenen dut. 08Priester dij veur ain n brandovver brengt, krigt hoed van t daaier veur brandovver. 09n Koornovver dat in ovent bakt of in paan of op bakploat toumoakt wordt, is veur priester dij t opdragt. 10 Elk aander koornovver, aal of nait mit eulie aanmongen, is veur aal Aäron zien zeuns en wordt onder heur verdaild. 11 Dit binnen veurschriften veur t vree-ovver dat de HEER aanboden wordt: 12 Dij t ovver as daankbetugen aanbudt, mout bie t ovverdaaier dikke broden zunder gèst ovvern, toumoakt mit eulie, pladde kouken zunder gèst mit eulie bestreken, en dikke broden van fien waaitenbloum, aanmongen mit eulie. 13 Bie dizze goaven, dij e tougelieks mit t ovverdaaier brengen mout, zel e ook broden mit gèst doun. 14 Van elk soort brood wordt ter ain apaart holden en aan de HEER geven. Dij binnen veur priester dij t ovverdaaier zien bloud tegen ziedkanten van t altoar aan sprenkeld het. 15 t Vlaais van dit daankovver mout eten worden op dag dat t aanboden wordt. Der mag niks overstoan blieven aan volgende dag tou. 16 n Daaier dat aanboden wordt oet vrije wil of omdat ter n belofte noakommen worden mout, zel eten worden op dag dat t aanboden wordt. Mor wat ter overblift, mag aanderdoags eten worden. 17 Wat ter den nog van t ovverdaaier zien vlaais over is, mout op daarde dag opbraand worden. 18 As ter dij dag toch nog van t ovvervlaais eten wordt, zel t ovver nait aanveerd worden en dij t ovver brocht het, het ter niks aan. t Zel wat schandoalegs wezen en dij der van et, zel gevolgen van zien schuld ondergoan. 19 t Ovvervlaais dat mit wat onzuvers in aanroaken west het, mag ook nait eten worden: t mout opbraand worden. Elkenain dij raain is, mag van t ovvervlaais eten, 20 mor dij onraain is en et van de HEER zien vree-ovver, zel tou zien gemainschop oetstöt worden. 21 Dij wat onzuvers van n mensk of n daaier aanwèst het, of in aanroaken west het mit onzuver gedaaierte en den van vlaais van vree-ovver veur de HEER et, zel tou gemainschop oetstöt worden.'" 22 De HEER zee tegen Mozes: 23 "Zeg tegen Isrelieten: 'Vet van n koubaist, n schoap of n bok, mag ie nait eten. 24 t Vet van n daaier dat doodgoan is en t vet van n daaier dat doodbeten is, mag overaal veur bruukt worden, mor eten mag ie t in gain gevaal. 25 Dij vet et van n daaier dat as ovvergoave de HEER aanboden worden mag, zel tou gemainschop oetstöt worden. 26 Bloud mag ie net zo min eten, woar of ie ook wonen: gain bloud van vogels en gain bloud van laanddaaiern. 27 Dij bloud et, zel tou gemainschop oetstöt worden.'" 28 De HEER zee tegen Mozes: 29 "Zeg tegen Isrelieten: 'Dij de HEER n vree-ovver aanbaiden wil, mout n paart doarvan noar de HEER brengen. 30 Aigenhandeg mout e bie t vet, bòrst ook as ovvergoave de HEER aanbaiden. Bòrst mout veur de HEER omhoogstoken worden. 31 Priester mout t vet op t altoar in rook opgoan loaten, mor bòrst is veur Aäron en zien zeuns. 32 Rechterachtervörrel mout apaart holden worden en aan priester geven as zien aandail in joen vree-ovver. 33 Dij achtervörrel is veur dij van Aäron zien zeuns dij t bloud en t vet van vree-ovver opdragt. 34 Want van Isrelieten heur vree-ovvers neem ik bòrst en achtervörrel, dat ik ze veur aaid geef aan priester Aäron en zien zeuns, as n geschenk van Isrelieten. 35 Ze binnen veur Aäron en zien zeuns: t is heur aandail in ovvergoave veur de HEER, van dag òf dat ze kommen mozzen om veur de HEER as priester aansteld te worden. 36 De HEER het besteld, dat as geschenk van Isrelieten aan heur te geven, van dag òf dat hai heur zaalfd het. Dit veurschrift blift veur Isrelieten en heur noazoaten veur aaid van kracht.'" 37 Aan zo wied tou veurschriften veur t brandovver, t koornovver, t zuvernsovver, t schuldovver, t wijovver en t vree-ovver 38 dij de HEER op Sinai aan Mozes bekend moakt het, dou hai in Sinaiwoestijn Isrelieten bestelde de HEER heur goaven aan te baiden.

Leviticus 08


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Loat Aäron en zien zeuns bie die kommen, hoal priesterklaaier, zaalfeulie, n bol veur n zuvernsovver, twij rammen en n körf mit brood zunder gèst. 03Roup den t haile volk bie nkander, bie ingang van soamenkomsttènt." 04Mozes dee wat de HEER hom besteld haar. Dou haile gemainschop bie ingang van soamenkomsttènt bie nkander kommen was, 05zee Mozes tegen heur: "Wat wie nou doun goan, het de HEER mie besteld." 06Mozes luit Aäron en zien zeuns kommen en wosk heur mit wotter. 07Dou trok e Aäron tuniek aan, bon hom n gorre om en trok hom t bovenklaid aan. Hai dee hom priesterschoet veur en muik dij vaast mit baand dij der bie heurde. 08Dou dee e hom bòrsttas veur, doar hai de twij oroakelstainen in legde. 09Hai won hom tulbaand om kop en aan veurkaant van tulbaand muik hai n golden medaljon vaast, de haailege diadeem, zo as de HEER hom besteld haar. 10 Dou pakte Mozes de zaalfeulie en zaalfde doar tabbernoakel mit en ales dat doar in zat, en haailegde dat. 11 Hai besprenkelde t altoar zeuven moal mit de eulie en zaalfde ook ales wat bie t altoar heurde, net as wasbak mit onderstèl. Zo haailegde hai t aal. 12 Hai goot n paart van eulie over Aäron zien kop en zo, deur hom te zaalven, haailegde hai hom. 13 Dou luit Mozes Aäron zien zeuns kommen. Hai trok heur n tuniek aan, dee heur n gorre om en bon heur n hoofddouk om kop, zo as de HEER hom besteld haar. 14 Dou luit e bol veur t zuvernsovver brengen. Aäron en zien zeuns legden haand bie bol op kop. 15 Mozes slachtte t baist en streek mit zien vinger wat bloud aan hoorns van t altoar. Zo zuverde hai t altoar van zunde. Wat ter over was van t bloud goot e oet aan vout van t altoar. Zo haailegde hai dij, deur der verzoenen over te doun. 16 Hai pakte ale netvet, lutjeste kwaab van lever en baaide nieren mit nierongels, en dee ales op t altoar in rook opgoan. 17 Hoed en vlaais van bol en inhold van ingewanden, braandde hai boeten legerkaamp op, zo as de HEER hom besteld haar. 18 Dou luit e ram veur t brandovver brengen. Aäron en zien zeuns legden haand bie ram op kop. 19 Mozes slachtte t daaier en sprenkelde t bloud tegen aal kanten van t altoar aan. 20 Hai snee ram in stokken en dee kop, stokken vlaais en t vet in rook opgoan. 21 Ingewanden en poten wosk hai mit wotter en dee ze mit wat of ter van ram overbleven was, op t altoar in rook opgoan. Zo was t n brandovver, n lekker roekende goave veur de HEER, zo as de HEER hom besteld haar. 22 Dou luit e twijde ram brengen, ram veur t wijovver. Aäron en zien zeuns legden haand bie ram op kop. 23 Mozes slachtte t daaier en streek wat bloud aan Aäron zien rechteroorlèl, op zien rechterdoem en op rechterdikketoon. 24 Hai luit Aäron zien zeuns noar veuren kommen en streek wat bloud op heur rechteroorlèl, op heur rechterdoem en op rechterdikketoon. Wat of ter van t bloud overbleven was, sprenkelde e tegen aal kanten van t altoar aan. 25 Dou pakte hai vedde dailen van t ovverdaaier: steert, ale netvet, lutjeste kwaab van lever, baaide nieren mit nierongels en rechterachtervörrel. 26 Tou körf oet mit brood zunder gèst dij veur de HEER bestemd was, pakte hai n mit eulie toumoakt dik brood en n pladde kouk. Dij legde hai op vedde dailen van t ovverdaaier en op rechterachtervörrel. 27 Dit aal gaf e Aäron en zien zeuns in handen om t veur de HEER omhoog te steken. 28 Dou pakte hai heur t ovver weer tou handen oet en dee t op t altoar, boven op t brandovver, in rook opgoan. Zo was t n wijovver, n lekker roekende goave veur de HEER. 29 Mozes pakte bòrst van ram en stook hom veur de HEER omhoog. Dit was Mozes zien paart van t wijovver, zo as de HEER hom besteld haar. 30 Mit wat zaalfeulie en wat bloud van t altoar besprenkelde Mozes Aäron en zien klaaier. Aäron zien zeuns en heur klaaier besprenkelde hai der ook mit. Zo haailegde hai Aäron en zien zeuns, en heur klaaier krekt zo. 31 Dou zee Mozes tegen Aäron en zien zeuns: "Kook t vlaais bie ingang van soamenkomsttènt en eet t doar op, mit t brood dat in körf van t wijovver zit. Want zo is mie besteld:f + Volgens Hebreeuwse tekst staait ter: "Zo heb ik t besteld."f* Aäron en zien zeuns mouten t opeten. 32 Wat ter van t vlaais en t brood overbleven is, mout ie opbranden. 33 Zeuven doag mout ie bie ingang van soamenkomsttènt blieven, tot tied van joen wijden verbie is. Zeuven doag zel joen wijden duren. 34 Zo as de HEER besteld het, mout wat vandoag doan is, aander doagen ook doan worden om verzoenen over joe te doun. 35 Ie mouten zeuven doagen en nachten bie ingang van soamenkomsttènt blieven en doun wat of de HEER joe besteld het. Aans is t doan mit joe. Zo is mie t besteld." 36 Aäron en zien zeuns deden ales wat de HEER heur deur Mozes besteld haar.

Leviticus 09


01Op aachtste dag raip Mozes Aäron mit zien zeuns, en oldsten van Israël. 02Hai zee tegen Aäron: "Hoal n bolkaalf veur t zuvernsovver en n jonge ram veur t brandovver, daaiern zunder lek of brek, en breng ze noar soamenkomsttènt tou. 03Zeg tegen Isrelieten: 'Hoal n bok veur t zuvernsovver, en n bol en n ram veur t brandovver, baaident van ain joar en zunder lek of brek. 04Hoal n bol en n ram dat ie ze as vree-ovver de HEER aanbaiden, en ook n mit eulie toumoakt koornovver. Want vandoag zel de HEER aan joe verschienen.'" 05Ze deden wat Mozes besteld haar en brochten ovvers noar soamenkomsttènt tou. Dou stelde haile gemainschop zok op veur de HEER. 06Mozes zee: "Dit is wat de HEER joe besteld het om te doun, dat zien heerlekhaid aan joe verschienen zel."

07Tegen Aäron zee Mozes: "Goa op dien stee stoan bie t altoar en droag t zuvernsovver en t brandovver op om t veur die zulm en t volk te verzoenen. Droag den t volk heur ovvers op om der veur heur verzoenen over te doun, krekt as de HEER besteld het." 08Dou ging Aäron noar t altoar tou en slachtte bolkaalf dij bestemd was veur zien aigen zuvernsovver. 09Zien zeuns langden hom t bloud aan. Hai stipte zien vinger in t bloud en streek dat aan hoorns van t altoar. Wat ter van t bloud overbleven was, goot hai aan vout van t altoar oet.

10 t Vet, nieren en lutjeste kwaab van lever van t zuvernsovver, dee e op t altoar in rook opgoan, krekt as de HEER Mozes besteld haar. 11 t Vlaais en hoed braandde hai boeten legerkaamp op. 12 Dou slachtte hai ram veur t brandovver. Zien zeuns langden hom t bloud aan en hai sprenkelde t tegen aal kanten van t altoar aan. 13 Ze langden hom ook stokken vlaais en kop van t ovverdaaier aan en hai dee ze op t altoar in rook opgoan. 14 Hai wosk ingewanden en poten en dee dij mit wat ter van t ovverdaaier overbleven was, in rook opgoan. 15 Aäron luit dou t volk heur ovvers brengen. Hai slachtte bok veur t volk heur zuvernsovver en druig hom op aigenste menaaier op as zienent. 16 Hai luit daaiern veur t brandovver brengen en ovverde heur op veurschreven menaaier. 17 Dou luit e t koornovver brengen en dee der n haandvol van op t altoar in rook opgoan. Dit ovver ging boeten t mörgenbrandovver om. 18 Op t lest slachtte hai bol en ram veur t volk heur vree-ovver. Zien zeuns langden hom t bloud aan, en hai sprenkelde t tegen aal kanten van t altoar aan. 19 Vedde dailen van bok en ram, dat is te zeggen: steert en ale netvet, nieren en lutjeste kwaab van lever, 20 legden ze bie bòrst, en Aäron dee t vet op t altoar in rook opgoan. 21 Daaiern heur bòrst en rechterachtervörrel stook e veur de HEER omhoog, krekt as Mozes besteld haar. 22 Dou spraaidde hai handen oet over t volk en zegende t. Noadat Aäron ovvers opdroagen haar, kwam e van t altoar noar beneden, 23 en ging mit Mozes in soamenkomsttènt. Dou ze weer noar boeten kwammen, zegenden ze t volk. Doarop verscheen aan aal t volk de HEER zien heerlekhaid. 24 n Fèlle vlam kwam tou t haailegdom oet en verteerde t brandovver en t vet op t altoar. Dou t volk dat zag, begunden ze te joechaaien en elk luit zok plat veurover valen.

Leviticus 10


01Aäron zien zeuns Nadab en Abihu deden glìnne kolen in heur wierookschoal en legden der roekerij op. Mor t was verkeerd vuur dat ze de HEER aanbaiden wollen, vuur dat nait voldee aan de HEER zien veurschriften. 02n Fèlle vlam kwam tou t haailegdom oet en verteerde heur. Doar, veur de HEER, kwammen ze om. 03Mozes zee tegen Aäron "Dit mainde de HEER dou e zee: 'Deur dijent dij mie noastoan, loat ik mien haaileghaid zain. t Haile volk moak ik getuge van mien heerlekhaid.'" Aäron dee t swiegen der tou.

04Mozes raip Misaël en Elsafan, zeuns van Uzziël, Aäron zien oom. "Kom ais hier", zee e, "en droag joen bruiers bie t haailegdom vandoan en breng heur boeten legerkaamp." 05Ze druigen heur, mit heur tuniek nog aan, tou legerkaamp oet, zo as Mozes heur besteld haar. 06Mozes zee tegen Aäron en zien zeuns Eleazar en Itamar: "Ie maggen joen hoar nait lös hangen loaten en joen klaaier nait scheuren. Aans is t doan mit joe en zel de HEER zien gram tegen haile gemainschop lösbranden. Mor joen bruiers, aander Isrelieten, maggen wel hoelen en kloagen over t vuur dat de HEER aanstoken het. 07Omdat ie zaalfd binnen mit de HEER zien eulie, mag ie nait bie ingang van soamenkomsttènt vandoangoan, aans is t doan mit joe." En ze deden wat Mozes heur besteld haar.

08Dou zee de HEER tegen Aäron: 09"Doe en dien zeuns maggen gain wien of staarke draank drinken eerdat ie noar soamenkomsttènt tou kommen, aans is t doan mit joe. Dizze bepoalen blift veur joe en joen noazoaten veur aiweg en aaid gelden. 10 Ie mouten onderschaaid moaken kinnen tussen wat haaileg is en wat onhaaileg, tussen wat zuver is en wat onzuver.

11 En ie mouten Isrelieten oetleg geven over bepoalens dij Mozes joe zegd en de HEER hom besteld het."

12 Mozes zee tegen Aäron en zien overbleven zeuns, Eleazar en Itamar: "Wat of ter overbleven is van t koornovver dat de HEER aanboden is, mag ie zunder gèst opeten noast t altoar, want t is alderhaailegst. 13 Ie mouten t eten op n haaileg stee. t Is veur joe en joen zeuns as joen aandail in ovvergoave veur de HEER. Zo is mie t besteld. 14 Mor bòrst en rechterachtervörrel magstoe en dien zeuns en dochters op elk zuver stee eten. Ze binnen veur die en dien kinder as joen aandail in Isrelieten heur vree-ovvers. 15 Isrelieten mouten, behaalve vedde dailen, rechterachtervörrel en bòrst ook noar de HEER brengen, en dij mouten veur de HEER omhoogstoken worden. Veur aiweg en aaid binnen ze veur die en dien zeuns. Zo het de HEER ons t besteld." 16 Dou ging Mozes overaal noavroag doun noar bok dij as zuvernsovver aanboden was, mor dij bleek opbraand te wezen. Vergrèld vruig Mozes aan Eleazar en Itamar, Aäron zien zeuns dij overbleven wazzen: 17 "Woarom heb ie t vlaais van t zuvernsovver nait opeten op n haaileg stee? t Is ja alderhaailegst. De HEER het t aan joe geven om t volk zien schuld weg te nemen en veur heur verzoenen te doun. 18 t Ovverdaaier zien bloud was ja nait in t haailegdom brocht, dat zodounde haar ie t vlaais in elks gevaal in t haailegdom opeten mouten. Zo haar ik joe t ja besteld." 19 Aäron zee tegen Mozes: "Mien zeuns hebben vandoag heur zuvernsovver en heur brandovver de HEER aanboden. Mor doe waist wat mie vandoag overkommen is. As ik vandoag van t vlaais van t zuvernsovver eten haar, zol de HEER dat den goudvonden hebben?" 20 Dou Mozes dit heurde, was hom t goud.

Leviticus 11


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Van ale daaiern dij op t laand leven, mag ie dizzent eten: 03ale daaiern mit spolten houven - mor den ook haildaal spolten - en dij boetendes neerkaauwen. Dij mag ie eten. 04Mor daaiern dij allenneg mor neerkaauwen of allenneg mor spolten houven hebben, dij mag ie nait eten. Kemélen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij as onraain beschaauwen. 05Klipdazzen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij ook as onraain beschaauwen. 06Hoazen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij ook as onraain beschaauwen. 07Swienen hebben wel houven dij haildaal spolten binnen, mor neerkaauwen nait en doarom mout ie dij as onraain beschaauwen. 08Eet gain vlaais dat van zokse daaiern komt en kom heur kedoavers nait aan. Dij mout ie as onraain beschaauwen. 09Ales wat in t wotter leeft, in zee of in revieren, en vinnen en schubben het, mag ie eten. 10 Mor ales in t wotter dat krimmelt en wimmelt en ale leventege wezens zunder vinnen of schubben, doar mout ie n ofgries van hebben. 11 Ie maggen der nait van eten. Heur kedoavers mout ie joe ook veur griezen. 12 Ale daaiern in t wotter zunder vinnen of schubben, doar mout ie n ofgries van hebben. 13 Dizze vogelsoorten mout ie n ofgries van hebben, ie maggen der nait van eten, joa, ie mouten joe der veur griezen: voale gier, lammergier, swaarde gier, 14 rode wouw en ale soorten buizerds dij der binnen, 15 ale soorten kraaien en roaven, 16 oehoe, veldoel, bosoel, ale soorten valken, 17 stainoel, visoel, raansoel, 18 katoel, lutje ooroel, visoarend, 19 aaiber, ale soorten raaigers, hop en vleddermoes. 20 Luk goudje mit vleugels en vaaier poten mout ie ook n ofgries van hebben. 21 Van dizze daaiern mag ie allenneg dijent eten dij ook n stel springpoten hebben. 22 Dat binnen ale soorten veldsprinkhoanen, soabelsprinkhoanen, grashippers en lutje sprinkhoanen. Dij mag ie aal eten. 23 Mor aal aander luk goudje mit vleugels en vaaier poten mout ie n ofgries van hebben. 24 Dij n kedoaver van n onraain daaier aankomt, is aan oavend tou onraain. 25 En wèl wat van zo'n kedoaver mitnemt, mout zien klaaier wasken en is aan oavend tou onraain. 26 Dit geldt veur ale daaiern dij heur houven nait volsloagen spolten binnen en veur ale daaiern dij nait neerkaauwen. Dij daaiern mout ie veur joe as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver van zo'n daaier aankomt, wordt zulm onraain. 27 Ale daaiern mit vaaier poten dij bie t lopen haile voutzool deelzetten, mout ie as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver van zo'n daaier aankomt, is aan oavend tou onraain. 28 En wèl zo'n kedoaver mitnemt, mout zien klaaier wasken en is aan oavend tou onraain. Zokse daaiern mout ie as onraain beschaauwen. 29 Van ale goud dat op grond omkropt, mout ie dizzent as onraain beschaauwen: mollen, rötten en moezen, ale soorten porren, 30 gekko's, varanen, hoagedizzen, skinken en kameleons. 31 Dat kroepgoud mout ie aalmoal as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver doar van aankomt, is aan oavend tou onraain. 32 En ales doar zo'n baist op vaalt as e dood is, is ook onraain. Raif van holt, goud, leer of bokkehoar, dat hier onraain deur worden is, mout in wotter zet worden. Ze blieven aan oavend tou onraain en den binnen ze weer raain. 33 As zo'n dood daaier in n stainen kroek zit, is wat ter in zit onraain. Kroek mout stokkendsloagen worden. 34 Eten in n kroek doar zo'n dood daaier op zit, is onraain as ter wotter op kommen is. Draank in zo'n kroek is aaltied onraain. 35 Aal t aander doar t kedoaver van n onraain daaier op vonden wordt, is ook onraain. Ovents en kookstèllen doar zo'n kedoaver op zeten het, binnen en blieven onraain en mouten stokkendsloagen worden. 36 Mor n wèl of n wotterput blieven raain as ter n kedoaver van n onraain daaier in zit. Komt ain t kedoaver aan, den is e onraain. 37 As zo'n kedoaver op zaaigoud vonden wordt, blift t zoad raain, 38 mor as e vonden wordt in zoad dat in t wotter staait, mout ie dat zoad veur joe as onraain beschaauwen. 39 As n daaier dat eten worden mag, dood vonden wordt en ain komt t kedoaver aan, den is e aan oavend tou onraain. 40 Dij van t kedoaver et, mout zien klaaier wasken en blift aan oavend tou onraain. Dij t kedoaver mitnemt, mout zien klaaier ook wasken en blift ook aan oavend tou onraain. 41 Ale luk goudje dat op grond omkropt, doar mout ie n ofgries van hebben: ie maggen der nait van eten. 42 Of ze nou op t lief kroepen, op vaaier poten lopen of n haile bult poten hebben, ie mouten joe der veur griezen, ie maggen ze nait eten. 43 In gain gevaal mag ie joe deur zokse kroepdaaiern onnuur moaken loaten en zodounde onraain worden. 44 Ik bin de HEER, joen God. Ie mouten haaileg wezen. Wees haaileg, want ik bin haaileg. Moak joezulm nait onnuur mit goudje dat op grond omkropt. 45 Ik bin de HEER, dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ik joen God wezen zol. Wees haaileg, want ik bin haaileg.'" 46 Aan zo wied tou veurschriften omtrent daaiern dij op t laand leven, vogels, ale leventege wezens in t wotter en ale goudje dat op grond omkropt. 47 Der mout onderschaaid moakt worden tussen wat raain is en wat nait, en tussen daaiern dij aal en daaiern dij nait eten worden maggen.

Leviticus 12


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n vraauw n potje krigt en t is n jonkje, den blift ze zeuven doag onraain. Net zo laank as ze onraain is as ze de regels het. 03Op aachtste dag mout t potje besneden worden. 04Den duurt t nog drijendatteg doag eerdat ze weer raain is, as t blouden bie bevalen doan is. In dij tied mag ze niks aankommen dat haaileg is en ze mag nait in t haailegdom kommen. 05As ze n wichtje kregen het, den blift ze vattien doag onraain. Net zo laank as ze onraain is as ze de regels het. Den duurt t nog zesensesteg doag eerdat ze weer raain is, as t blouden bie bevalen doan is. 06As tied dat ze weer raain wordt om is, mout ze - of ze nou van n jonkje of van n wichtje bevalen is - n interram as brandovver aanbaiden en n jonge gewone doef of n törreldoef as zuvernsovver. Ze mout ovverdaaiern noar priester tou brengen, bie ingang van soamenkomsttènt. 07Dij budt de HEER ovvers aan en dut verzoenen veur heur. Den is ze, noa t bloud dat ze kwiet worden is, weer raain. Dit binnen veurschriften omtrent kroamvraauw, of t nou noa geboorte is van n jonkje of noa geboorte van n wichtje. 08As ze gain ram betoalen kin, mout ze twij törreldoeven mitnemen of twij jonge gewone doeven: ain as brandovver, ain as zuvernsovver. Priester dut verzoenen veur heur en ze zel weer raain wezen.'"

Leviticus 13


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"As ain n knobbeltje, oetslag of n lichte plek in t vèl het, dij liekt op vreterij in hoed, den mout e noar priester toubrocht worden, noar Aäron of ain van zien noazoaten. 03Dij mout plek bekieken. As priester zugt dat t hoar op zere stee wit worden is en plek daip in t vèl zit, is t vreterij in hoed en mout priester dij persoon onraain verkloaren. 04As ter n lichte, widde plek in t vèl te zain is dij der nait daip in zit, en t hoar der op nait wit worden is, mout priester dij persoon zeuven doag apaart holden. 05Op zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As t zo is, dat plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast, mout e hom vannijs zeuven doag apaart holden. 06Zeuven doag loater bekikt priester hom nog ais, en as plek dof worden is en nait groder worden, mout e hom raain verkloaren. t Is den gewoon oetslag. Dij persoon mout zien klaaier wasken en is den weer raain. 07Mor as e noadat priester hom zain het, raain verkloard is en plek loater toch groder wordt, mout e vannijs veur priester verschienen. 08As priester zugt dat plek inderdoad groder worden is, mout e hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 09Dat zodounde, as ain n kwoal het dij aan vreterij in hoed denken dut, mout e noar priester toubrocht worden. 10 As priester n wit knobbeltje in t vèl zugt mit wit hoar der op, en der n raauw stee ontstoan is, 11 is vreterij in hoed al wied hèn en mout priester hom onraain verkloaren. Hai huift hom nait apaart zetten: man is dudelk onraain. 12-13 As t ter noar oetzugt dat kwoal zok over t haile liggoam oetbraaid het, mout priester dij persoon wieder onderzuiken. As e zugt dat kwoal t haile liggoam inderdoad van kop tou toon aantast het, mout hai hom raain verkloaren. Omdat e haildaal wit worden is, is e raain. 14 Mor zo gaauw as ter raauwe steeën bie hom te zain binnen, is e onraain. 15 As priester n raauw stee zugt, mout e hom onraain verkloaren. Dat raauw stee is onraain, t is n taiken van vreterij in hoed. 16 Mor as raauw stee weer wit wordt, mout e noar priester weeromgoan. 17 As priester zugt dat t vèl wit worden is, mout e hom raain verkloaren: hai is den raain. 18 As ain in t vèl n swèl het dij weer beter wordt, 19 mor der op stee doar swèl zeten het n wit knobbeltje of n roodachteg widde vlek komt, mout dij persoon dat priester zain loaten. 20 As priester zugt dat plek daip in t vèl zit en t hoar der op wit worden is, mout e hom onraain verkloaren. Der is den op stee van swèl vreterij in hoed oetbroken. 21 Mor as priester bie t bekieken van plek zugt dat t hoar nait wit is, plek nait daip in t vèl zit en dof is, mout e hom zeuven doag apaart holden. 22 As plek in dij tied groder worden is, mout priester hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 23 Mor as lichte plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast, is t dèl van swèl en mout priester hom raain verkloaren. 24 As ain n brandwond oplopen het en zere plek wordt roodachteg wit of haildaal wit, 25 mout priester der noar kieken. As e zugt dat t hoar op dij plek wit worden is en dat plek daip in t vèl zit, is ter vreterij in hoed ontstoan op stee van brandwond en mout e dij persoon onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 26 As priester zugt dat t hoar op lichte plek nait wit is, plek nait daip in t vèl zit en dof is, mout e hom zeuven doag apaart holden. 27 Zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As plek in dij tied groder worden is, mout priester hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 28 Mor as lichte plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast het en dof bleven is, is t gewoon n knobbeltje van brandwond en mout priester hom raain verkloaren. Dij plek is den dèl van brandwond. 29 As ain n maal stee onder t hoar of onder board het, 30 mout priester der noar kieken. As e zugt dat kwoal daip in t vèl zit en t hoar op dij stee geel en dun is, mout e dij persoon onraain verkloaren. t Is den oetslag, vreterij in hoed van kop of kin. 31 Mor as priester zugt dat plek nait daip in t vèl zit en der toch gain donker hoar op gruit, mout e hom zeuven doag apaart holden. 32 Zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As ter noar oetzugt dat oetslag in dij tied nait groder worden is, t hoar op dij stee nait geel worden en plek nait daip in t vèl zit, 33 mout dij persoon ale hoar rondom dij stee ofscheren. Priester holdt hom den vannijs zeuven doag apaart. 34 Zeuvende dag bekikt priester plek vannijs en as oetslag nait groder worden is en nait daip in t vèl zit, mout e dij persoon raain verkloaren. Dij mout zien klaaier wasken en is den weer raain. 35 Mor as oetslag in t vèl groder wordt noadat e raain verkloard is, 36 mout priester hom vannijs bekieken. As ter noar oetzugt dat oetslag inderdoad groder worden is, huift e nait noar geel hoar te zuiken. Dij persoon is den onraain. 37 As priester loater zugt dat oetslag nait groder worden is en dat ter donker hoar op dij plek gruit, is kwoal haildaal beter worden. Dij persoon is den raain en priester mout hom raain verkloaren. 38 As n man of vraauw lichte, widde plekken in t vèl het, 39 mout priester der noar kieken. As e zugt dat dij lichte, widde plekken in t vèl dof binnen, den is t gewone oetslag dij t vèl aantast het, en is dij man of vraauw raain. 40 As bie n man t hoar boven op kop oetvaalt, is e gewoon koal en is e raain. 41 En as zien hoar veur op kop oetvaalt, den het e n hoge steern en is e raain. 42 Mor as der n roodachteg widde plek op koale kop komt, vanboven of vanveuren, zol koale plek aantast wezen kinnen deur vreterij in hoed, 43 en mout priester der noar kieken. As e zugt dat dij roodachteg widde plek der oetzugt as vreterij in t vèl doar gain hoar op zit, 44 is man aantast deur vreterij in hoed en is e onraain. Priester mout hom onraain verkloaren. Hai het den vreterij in hoed op kop. 45 Dij deur vreterij in hoed aantast is, mout zien klaaier scheuren, t hoar lös hangen loaten, board en snor bedekt holden en 'Onraain! Onraain!' roupen. 46 Zokkent blift onraain zo laank as kwoal duurt. As ain dij onraain is, mout e apaart wonen en boeten legerkaamp blieven. 47 As ter plekken op wollen of linnen goud kommen, 48 of op scheren- en inslaggoaren van linnen of wol, of op leer of op ain of aander dat van leer moakt is, 49 en dij plekken op goud, leer of goaren of t leren ding binnen gruin of roodachteg, zol zukswat aanvreten wezen kinnen deur vreterij en mout t aan priester zain loaten worden. 50 Priester mout ter noar kieken en dingerais dat aanvreten is zeuven doag apaart holden. 51 Op zeuvende dag bekikt hai t ding vannijs. As e zugt dat plek op goud, goaren of op t leren ding in dij tied groder worden is, is t vreterij. Zukswat is den onraain. 52 In dat gevaal mout e goud, linnen of wollen goaren, of t leren ding dat aanvreten is, opbranden. Omreden t is vreterij, mout zukswat opbraand worden. 53 Mor as priester zugt dat plek op goud, goaren of t leren ding, nait groder worden is, 54 mout e zukswat dat aanvreten is, wasken loaten en vannijs zeuven doag apaart holden. 55 Noa t wasken mout e t vannijs bekieken. As bliekt dat plek dij aanvreten is nait van kleur veraanderd is, den is t onraain, ook al is plek nait groder worden. t Mout opbraand worden, want boudel is totoal bedurven. 56 Mor as priester zugt dat plek noa t wasken dof worden is, mout e plek tou t goud, leer of goaren oetscheuren. 57 As ter den toch weer plekken op t goud, goaren of leren ding kommen, gaait t om n ploag dij aalaan vannijs oetbrekt. Den mout zukswat dat aanvreten is, opbraand worden. 58 As op t goud, goaren of leren ding noa t wasken gain plek meer zit dij aanvreten is, mout t nog ais wosken worden en den is t raain." 59 Dit binnen veurschriften dij bepoalen wanneer wollen of linnen goud, scheren- en inslaggoaren en dingen van leer, dij aanvreten binnen, raain of onraain verkloard worden mouten.

Leviticus 14


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Dit binnen veurschriften dij gelden wanneer ain dij deur vreterij in hoed trovven is, weer raain verkloard worden kin. Zo ain mout noar priester brocht worden, 03en priester mout boeten legerkaamp bekieken of e van vreterij in hoed beter worden is. As dat t gevaal is, 04mout priester bestellen dat ze veur ain doar t raainegen bie doan worden mout, twij leventege, raaine vogels hoalen en cederholt, karmozijn en hysop. 05Aine vogel let e slachten boven n stainen koem mit wèlwotter. 06Aander leventege vogel mout e, mit cederholt, karmozijn en hysop, in t bloud van vogel dompeln dij boven t wèlwotter slacht worden is. 07Mit dat bloud mout e hom, bie dij noa zien vreterij in hoed t raainegen doan worden mout, zeuven moal besprenkeln. Den mout e hom raain verkloaren. Leventege vogel mout e boeten in t open veld votvlaigen loaten. 08Ain doar t raainegen bie doan is, mout zien klaaier wasken, aal zien hoar ofscheren en zok wasken mit wotter. Den is e weer raain. Hai mag den noar legerkaamp weeromkommen, mor hai mout zeuven doag boeten zien tènt blieven. 09Op zeuvende dag mout e vannijs aal t hoar ofscheren: t hoar op kop, zien board en zien wenkbraauwen. Ale hoar mout e ofscheren en zien klaaier en zien liggoam mout e mit wotter wasken. Den is e weer raain. 10 Op aachtste dag mout e twij jonge rammen mitnemen en n ooi van ain joar, aalmoal zunder lek of brek, mit n koornovver van drij tiende efa waaitenbloum, toumoakt mit eulie, en nog n moatje eulie. 11 Priester dij t raainegen dut, mout hom mit aal dij ovvergoaven noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen en hom doar, veur de HEER, hènzetten. 12 Priester pakt den ain van jonge rammen en budt dij, mit de eulie, as schuldovver de HEER aan, noadat e t ovver veur de HEER omhoogstoken het. 13 Ram mout slacht worden op stee in t haailegdom doar daaiern veur t zuvernsovver en t brandovver slacht worden, want net as t zuvernsovver is t schuldovver veur priester; t is alderhaailegst. 14 Priester strikt wat van t ovverdaaier zien bloud aan rechteroorlèl van dij, doar t raainegen bie doan wordt. Hai strikt ook wat bloud op zien rechterdoem en op rechterdikketoon. 15 Den gut priester n luk beetje eulie in linkerhaand, 16 stipt zien rechterwiesvinger in eulie en sprenkelt mit vinger zeuven moal wat eulie noar soamenkomsttènt tou. 17 Van eulie dij e nog in haand het, strikt e wat aan rechteroorlèl van dij persoon, op zien rechterdoem en op rechterdikketoon, over t bloud van schuldovver hèn. 18 Wat ter van eulie den nog in haand overbleven is, strikt e hom op kop. Zo dut priester verzoenen veur hom veur de HEER. 19 Den brengt priester t zuvernsovver en dut e verzoenen veur dij, dij van zien onraainhaid raainegd worden mout. Doarnoa wordt t daaier veur brandovver slacht. 20 Op t lest let priester t koornovver en t brandovver op t altoar in rook opgoan. Zo dut priester verzoenen veur hom en wordt e weer raain. 21 As dij persoon aarm is en dit nait aalmoal betoalen kin, mout e, om veur hom verzoenen te doun, ain jonge ram mitnemen, dij as schuldovver omhoogstoken worden mout, mit n tiende efa waaitenbloum toumoakt mit eulie as koornovver, n moatje eulie 22 en twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven - al noar gelang hai t betoalen kin - ain as zuvernsovver en ain as brandovver. 23 Hai brengt t aalmoal op aachtste dag dat e raainegd is noar priester tou, bie ingang van soamenkomsttènt. Doar, veur de HEER, 24 mout priester ram en eulie pakken en dij veur de HEER omhoogsteken. 25 Ram van schuldovver wordt slacht, en priester pakt wat bloud van t ovverdaaier en strikt dat aan rechteroorlèl van dij, doar t raainegen bie doan wordt, op rechterdoem en op rechterdikketoon. 26 Priester gut den wat eulie in linkerhaand, 27 en sprenkelt mit zien rechterwiesvinger wat eulie noar soamenkomsttènt tou. 28 n Luk beetje van eulie in linkerhaand strikt e aan rechteroorlèl van dij persoon, op rechterdoem en op rechterdikketoon, over t bloud van schuldovver hèn. 29 Wat ter nog van eulie in haand overbleven is, strikt e hom op kop. Zo dut priester verzoenen veur dij persoon veur de HEER. 30 Hai dragt as zuvernsovver ain van törreldoeven op of ain van jonge gewone doeven - aal noar gelang dij persoon betoalen kin - 31 en as brandovver aander doef en t koornovver. Zo dut priester verzoenen veur hom veur de HEER." 32 Dit binnen veurschriften dij gelden, wanneer ain dij deur vreterij in hoed trovven is gewone ovvergoaven veur zien raainegen nait betoalen kin. 33 De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 34 "As ie ainmoal in Kanaän binnen, t laand dat ik joe in aigendom geven zel, en ik doar n hoes deur vreterij aantasten loat, 35 mout aigender bie priester melden: 't Liekt mie hoast tou dat ik vreterij in t hoes heb.' 36 Priester mout t hoes ontroemen loaten eerdat e kieken komt. Zo veurkomt e dat aal wat in hoes is, onraain verkloard worden mout. Den komt priester om noar t hoes te kieken. 37 As e zugt dat muren invreten binnen en der gruin- of roodachtege koeltjes in zitten, 38 mout e noar boeten tou goan noar ingang van t hoes en der veur zörgen dat t hoes zeuven doag laank dicht blift. 39 Op zeuvende dag komt e weerom. Den mout e bekieken of muren van t hoes wieder aanvreten binnen. As dat zo is, 40 mout e stainen dij aanvreten binnen, votbreken en wegsmieten loaten boeten stad, op n onraain stee. 41 Vanbinnen mouten muren van t hoes ofkraabd worden. t Plaaisterwaark dat ofkraabd is, mout boeten stad op n onraain stee votsmeten worden. 42 Veur oetbroken stainen mouten aandern in stee kommen en t hoes mout vannijs besmeten worden. 43 As stainen oetbroken binnen en muren ofkraabd en vannijs besmeten, en t hoes loater toch weer aanvreten wordt, 44 mout priester vannijs kieken kommen. As e zugt dat plek doar t hoes aanvreten is, groder worden is, is t vreterij. t Hoes is den onraain. 45 t Mout ofbroken worden en stainen, holt en ale plaaisterwaark mouten boeten stad brocht worden, noar n onraain stee. 46 Dij in hoes komt in tied dat dij ofsloten is, is aan oavend tou onraain. 47 Dij in t hoes slept of doar in et, mout zien klaaier wasken. 48 As priester, noadat t hoes vannijs besmeten is, kieken komt en zugt dat plek doar t hoes aanvreten is, nait groder worden is, mout e t hoes raain verkloaren. Ploag is den over. 49 Om t hoes van zunde te zuvern, mout e twij vogels brengen loaten, en cederholt, karmozijn en hysop. 50 Aine vogel mout slacht worden boven n stainen koem mit wèlwotter. 51 Den mout e t cederholt, hysop en karmozijn en aander leventege vogel in t bloud van vogel dij slacht is en in t wèlwotter dompeln en t hoes doar zeuven moal mit besprenkeln. 52 Zo zuvert hai t hoes van zunde mit t bloud van vogel en t wèlwotter en mit leventege vogel en cederholt, hysop en karmozijn. 53 Leventege vogel let e votvlaigen in t open veld boeten stad. Zo dut e verzoenen veur t hoes en wordt t weer raain." 54 Aan zo wied tou veurschriften veur verschillende soorten vreterij: veurschriften veur oetslag op kop of kin, 55 veur vreterij aan goud of hoezen, 56 en veur knobbeltjes, oetslag en plekken in t vèl. 57 Zo kin men persies vaststellen wat of ter doan worden mout as ain onraain is of raain. Aan zo wied tou veurschriften omtrent vreterij.

Leviticus 15


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As bie n man onraain vocht tou zien lid oetkomt, 03is e onraain. Of ter nou ofschaaiden oet zien lid drupt of zien lid deur ofschaaiden verstopt wordt, in baaide gevalen is e onraain. 04Ales doar e op zit of ligt wordt onraain. 05Dij t bèr van zo'n man aankomt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 06Dij zitten gaait op wat doar zo'n man op zeten het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 07Dij t liggoam van zo'n man aankomt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 08As zo'n man op ain spijt dij raain is, mout dij zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 09Elk zoadel doar zo'n man op ridt, wordt onraain. 10 Dij wat aankomt doar e op zeten het, is aan oavend tou onraain. Dij zukswat versjaauwt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 11 Komt zo'n man ain aan zunder dat e zien handen ofspould het, den mout hai zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 12 Komt zo'n man wat aan van diggelgoud, den mout dat stokkendsloagen worden. Komt e wat van holt aan, den mout t mit wotter schoonspould worden. 13 As man van zien kwoal genezen is, mout e zeuven doag wachten veurdat e raain verkloard worden kin. Den mout e zien klaaier en zokzulm mit wèlwotter wasken en is e weer raain. 14 Op aachtste dag mout e mit twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven noar ingang van soamenkomsttènt tou goan. Doar, veur de HEER, mout e zien ovvergoaven aan priester geven. 15 Priester dragt aine doef op as zuvernsovver en aander as brandovver. Zo dut hai veur de HEER verzoenen veur dij man wegens zien vluien. 16 As n man n zoadlozen had het, mout e zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 17 Ale spul van stof of leer doar t zoad op te laande kommen is, mout mit wotter wosken worden. t Blift aan oavend tou onraain. 18 As n man en n vraauw mit mekoar sloapen hebben en der bie man n zoadlozen west het, mouten baaident zok mit wotter wasken. Ze blieven aan oavend tou onraain. 19 As n vraauw de regels het, duurt tied van heur onraainhaid zeuven doag. Elk dij heur in dij tied aankomt, is aan oavend tou onraain. 20 Ales doar ze, as ze de regels het, op zit of op ligt, wordt onraain. 21-22 Elk dij heur bèr aankomt, of wat doar ze op zeten het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain 23 Dij wat aankomt dat op heur bèr ligt of wat doar ze op zeten het, is aan oavend tou onraain. 24 As n man zo'n vraauw beslept zodat heur bloud aan hom komt, den blift e zeuven doag onraain. Overaal doar e op ligt, wordt ook onraain. 25 As n vraauw laanger de regels het as normoal, of bloud verlust as ze de regels nait het, is ze onraain zo laank as ze bloud verlust. Ze is den net zo onraain of ze de regels het. 26 Ales doar ze op ligt of zit as ze bloud verlust, wordt onraain, net zo of ze de regels het. 27 Dij zukswat aankomt, wordt onraain en mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 28 As vraauw heur kwoal over is, mout ze zeuven doag wachten tot ze weer raain verkloard worden kin. 29 Op aachtste dag mout ze twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven noar priester tou brengen, bie ingang van soamenkomsttènt. 30 Priester dragt aine doef op as zuvernsovver en aander as brandovver. Zo dut e veur de HEER verzoenen veur dij vraauw wegens heur onraain vluien.' 31 Wies Isrelieten der op dat ze verdocht wezen mouten op heur onraainhaid, aans is t doan mit heur as ze, zo onraain as ze binnen, mien tabbernoakel dij middenmaank heur staait, onraain moaken." 32-33 Aan zo wied tou veurschriften omtrent manlu dij onraain worden binnen deur n zoadlozen en vraauwlu dij de regels hebben, manlu dij onraain vocht en vraauwlu dij bloud verlaizen, en manlu dij n vraauw besloapen hebben dij onraain was.

Leviticus 16


01Noa dood van Aäron zien twij zeuns, dij sturven dou ze de HEER te dicht onder ogen kwammen, 02zee de HEER tegen Mozes: "Zeg tegen dien bruier Aäron dat e nait mor zo in haailege roemte achter t gedien goan mag. t Zol zien dood worden. Want doar, boven deksel dij op aark ligt, is stee doar ik in n wolk verschien. 03As Aäron in haailege roemte komt, mout e dit bie zok hebben: n bol veur n zuvernsovver en n ram veur n brandovver. 04Hai mout n haailege, linnen tuniek aantrekken en n linnen boksem. Hai mout n linnen gorre ombinden en kop bedekken mit n linnen tulbaand. Dat binnen haailege klaaier. Eerdat e dij aantrekt, mout e zok haildaal mit wotter wasken. 05Van Isrelieten mout e twij bokken veur n zuvernsovver in ontvangst nemen en n ram veur n brandovver. 06Bol budt Aäron aan as zuvernsovver veur zokzulm, om verzoenen te doun veur zokzulm en zien femilie. 07Baaide bokken mout e noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen, en doar, veur de HEER, 08mout ter om löt worden welke bok veur de HEER is en welkent veur Azazel. 09Bok doar t löt veur de HEER op vaalt, mout e as zuvernsovver opdroagen. 10 Bok doar t löt veur Azazel op vaalt, mout leventeg veur de HEER stoan blieven om doar verzoenen mit te doun. Doarnoa mout e in woestijn stuurd worden, noar Azazel. 11 Aäron mout bol veur zien aigen zuvernsovver aan de HEER opdroagen om doar verzoenen veur zokzulm en zien femilie mit te doun. Hai mout bol slachten 12 en n wierookschoal voldoun mit glìnne holtskool van t altoar dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. Hai mout twij handen vol lekker roekende wierook pakken en dat aalmoal noar haailege roemte achter t gedien brengen. 13 Doar mout e roekerij veur de HEER op t vuur leggen, dat rookwolk van roekerij deksel op aark van t verbond aan t oog onttrekt. Aans is t doan mit hom. 14 Hai mout mit zien vinger wat bloud van bol op t deksel sprenkeln en zeuven moal wat bloud op grond ter veur. 15 Den mout e bol veur t zuvernsovver van t volk slachten en t bloud noar haailege roemte achter t gedien brengen. Mit dat bloud mout e t aigenste doun as mit bol zien bloud: hai mout t op deksel en op grond ter veur sprenkeln. 16 Zo dut e verzoenen veur haailege roemte wegens onraainheden en overtredens en ale zunden van Isrelieten. t Zulfde mout e doun mit veurste dail van soamenkomsttènt dij in legerkaamp staait, middenmaank ale onraainhaid van t volk. 17 Der mag gainain in soamenkomsttènt wezen, van t moment òf dat hai der in gaait om verzoenen te doun, aan t moment tou dat hai weer tou tènt oetkomt. Noadat hai verzoenen doan het veur zokzulm en zien femilie en veur haile gemainschop van Israël, 18 mout e noar boeten tou goan noar t altoar dat bie ingang staait. Ook doar mout hai verzoenen doun. Hai mout wat bloud van bol en van bok aan hoorns van t altoar strieken, 19 en den mit vinger t altoar zeuven moal mit bloud besprenkeln. Zo zuvert hai t van Isrelieten heur onraainhaid en haailegt hai t weer. 20 As Aäron verzoenen doan het veur haailege roemte, t veurste dail van soamenkomsttènt en t altoar, mout e aander, nog leventege bok brengen loaten. 21 Hai legt den baaide handen op bok zien kop en biecht ale wandoaden en overtredens van Isrelieten op, ale zunden dij ze begoan hebben. Dat legt e aalmoal bie bok op kop. Den mout e t daaier in woestijn sturen deur ain dij doar touzicht op het. 22 Bok nemt ale zunden van t volk mit hom mit, noar t onlaand. As bok in woestijn lösloaten is, 23 mout Aäron in soamenkomsttènt goan. Hai mout linnen klaaier oettrekken dij e aandoan haar dou e in haailege roemte ging, en ze doar liggen loaten. 24 Op n haaileg stee mout e zok haildaal mit wotter wasken en zien gewone goud weer aantrekken. Den gaait e noar boeten tou en brengt zien aigen brandovver en t volk zienent. Zo dut e verzoenen veur zokzulm en t volk. 25 t Vet van zuvernsovvers mout e op t altoar in rook opgoan loaten. 26 Man dij bok noar Azazel stuurd het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken eerdat e weer in legerkaamp mag. 27 Bol en bok veur t zuvernsovver doar t bloud van in t haailegdom brocht is om verzoenen te doun, worden boeten legerkaamp brocht, doar hoed, vlaais en ingewanden opbraand worden mouten. 28 Dij ze opbraand het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken eerdat e weer in legerkaamp mag. 29 En dit zel veur joe altied van kracht wezen: tiende dag van zeuvende moand mag ie nait eten en ie maggen haildaal niks doun. Geboren en getogen Isrelieten net zo min as vremden dij bie joe wonen. 30 Want op dij dag wordt ter verzoenen veur joe doan, dat ie van aal joen zunden zuverd worden en de HEER weer raain in muit kommen kinnen. 31 Dij dag mout haildaal in rust deurbrocht worden en ie maggen niks eten. Dizze bepoalen blift van kracht veur aiweg en aaid. 32 Priester dij zaalfd is en in stee van zien voader aansteld, zel den veur joe verzoenen doun. Hai dut verzoenen in zien haailege, linnen klaaier, 33 veur haailege roemte in t haailegdom en ook veur t veurste dail van soamenkomsttènt en veur t altoar. Zo dut hai verzoenen veur priesters en haile gemainschop. 34 Dizze bepoalen blift veur joe gelden veur aiweg en aaid: ain moal in t joar mout verzoenen doan worden veur Isrelieten veur aal heur zunden." Mozes dee wat de HEER hom besteld haar.

Leviticus 17


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron en zien zeuns en tegen ale Isrelieten: 'Dit is t, wat de HEER besteld het: 03'As n Isreliet n koubaist, n schoap of n bok slacht, of e dat nou binnen of boeten legerkaamp dut, 04en t daaier nait noar ingang van soamenkomsttènt brengt om t doar bie tabbernoakel van de HEER as ovvergoave de HEER aan te baiden, wordt man dat as doodslag aanrekend. Hai het bloud vergoten en zel tou gemainschop oetstöt worden." 05Dat zodounde mouten Isrelieten ovverdaaiern dij ze nou nog in t open veld slachten, de HEER aanbaiden en ze noar priester tou brengen bie ingang van soamenkomsttènt, om ze te slachten as vree-ovver veur de HEER. 06Priester mout t bloud ja tegen t altoar van de HEER dij bie ingang van soamenkomsttènt staait, aan sprenkeln en t vet in rook opgoan loaten as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 07Men mag gain ovverdaaiern meer slachten veur bokken dij as goden vereerd worden. Dizze bepoalen blift veur Isrelieten en heur noazoaten van kracht veur aiweg en aaid. 08Zeg tegen heur: 'As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont n daaier ovvert 09en t nait noar ingang van soamenkomsttènt brengt om t aan de HEER op te droagen, den zel dij oetstöt worden.' 10 As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont bloud et, zel ik mie tegen hom keren en hom tou gemainschop oetsteuten. 11 Want levenskracht van t liggoam zit in t bloud. Ik heb joe t geven om op altoar verzoenen te doun veur joen levent, want bloud kin as levenskracht, verzoenen doun. 12 Doarom heb ik tegen Isrelieten zegd: 'Gainent van joe mag bloud eten. En vremden dij bie joe wonen net zo min.' 13 As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont op jacht wilde daaiern of vogels vongen het dij eten worden maggen, mout e t bloud votlopen loaten en t beziedstoppen mit dreuge grond. 14 Want mensk of daaier heur levenskracht zit ja in t bloud. Doarom heb ik tegen Isrelieten zegd: 'Vlaais mit bloud ter in mag ie nait eten, want bloud is levenskracht van mensk en daaier. Elk dij der van et, zel oetstöt worden.' 15 Elke geboren en getogen Isreliet en elke vremde dij n daaier et dij doodgoan is of doodbeten, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken en blift aan oavend tou onraain. Doarnoa is e weer raain. 16 Wast e zien klaaier en zokzulm nait, den mout e gevolgen van zien zunde ondervinden.'"

Leviticus 18


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Ik bin de HEER, joen God. 03Leef nait net zo as Egyptenoars, bie wèl ie woond hebben, en net zo min as Kanaänieten, doar ik joe hènbreng. Hol joe nait aan heur bepoalens 04mor volg mien regels op. Hol joe aan mien bepoalens en dou der noar. Ik bin de HEER, joen God. 05Mien bepoalens en regels geven leven aan dij ze noakomt. Dat zodounde: hol ze in eren. Ik bin de HEER. 06Gainent van joe mag ain van aigen bloud offrontaaiern. Ik bin de HEER. 07Ie maggen joen moeke nait besloapen, doar offrontaaier ie joen pa mit. 08Besloap n aander vraauw van joen voader ook nait. Doar offrontaaier ie joen voader mit. 09Besloap joen zuster nait, of ze nou joen pa zien dochter of joen moeke heurent is. Al is ze alderdeegs nait in zulfde hoesholden geboren as ie, ie maggen heur nait besloapen. 10 Besloap dochter van joen zeun nait, of dochter van joen dochter. Doar offrontaaier ie joezulm mit. 11 Besloap joen voader zien vraauw heur dochter nait, dij deur joen voader verwekt is. Zai is joen zuster ja en ie maggen heur nait besloapen. 12 Besloap joen voader zien zuster nait. Zai heurt ja tou t aigen bloud van joen voader. 13 Besloap joen moeke heur zuster nait. Zai heurt ja tou t aigen bloud van joen moeke. 14 Offrontaaier joen voader zien bruier nait. Ie maggen zien vraauw nait besloapen. t Is joen taande ja. 15 Besloap joen schoondochter nait. Zai is joen zeun zien vraauw en ie maggen heur nait besloapen. 16 Besloap vraauw van joen bruier nait. Doar offrontaaier ie joen bruier mit. 17 Besloap dochter van joen vraauw nait en dochter van heur zeun ook nait, of dochter van heur dochter. Zai heurt ja tou t aigen bloud en doarom zol dat n schaande wezen. 18 Ie maggen, noast joen vraauw, heur zuster nait as bievraauw nemen. Ie maggen aine zuster nait besloapen, zo laank as aander leeft. 19 Besloap n vraauw nait as ze onraain is omdat ze de regels het. 20 Moak joezulm nait onraain, dat ie aanderman zien vraauw besloapen. 21 Ie maggen noam van joen God nait ontwijden, dat ie ain van joen kinder aan Moloch ovvern. Ik bin de HEER. 22 Ie maggen nait op bèr goan mit n man net zo as ie mit n vraauw doun. Dat is n schandoal. 23 Moak joezulm nait onraain dat ie t doun mit n daaier. En n vraauw mag zok ook nait mit n daaier ofgeven. Dat is ja verdurven. 24 Moak joezulm nait onraain dat ie zukswat doun. Volken dij ik veur joe votjoag, hebben zok mit aal dij zoaken onraain moakt. 25 Doar is t laand deur onraain worden. Om wandoaden dij der oethoald binnen, heb ik t laand taaisterd, zodat t zien inwoners oetspijde. 26 Mor ie mouten mien bepoalens en regels in eren holden. Ie maggen gainain van dizze schandoaden begoan. Dat geldt veur geboren en getogen Isrelieten net zo goud as veur vremden dij bie joe wonen, 27 - mensken dij veur joe in t laand woonden, hebben dij schandoaden ook bedreven; doar is t laand onraain deur worden - 28 aans zel t laand joe oetspijen omdat ie t onraain moakt hebben, krekt as t volk oetspijd wer dat ter veur joen tied woonde. 29 Dij toch zo'n schandoad bedrift, zel tou gemainschop oetstöt worden. 30 Hol joe aan mien veurschriften en neem schandoalege gebruken nait over dij veur joen tied doan werden, dat ie der nait onraain van worden. Ik bin de HEER, joen God.'"

Leviticus 19


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen haile gemainschop van Israël: 'Wees haaileg, want ik, de HEER, joen God, bin haaileg. 03Heb ontzag veur joen moeke en joen pa, en neem mien sabbat aaltied in acht. Ik bin de HEER, joen God. 04Geef joe nait òf mit ofgoden en moak gain godenbeelden. Ik bin de HEER, joen God. 05As ie de HEER n vree-ovver aanbaiden den mout ie, zel t ovver aanveerd worden, 06t vlaais eten op dag dat t daaier slacht wordt, of op dag der noa. Wat ter op daarde dag overbleven is, mout opbraand worden. 07As ter op daarde dag nog van t ovvervlaais eten wordt, is dat schandoaleg en zel t ovver nait aanveerd worden. 08Dij der van et, mout gevolgen van zien zunde ondervinden. Dij het ontwijd wat de HEER zienent is en zel tou gemainschop oetstöt worden. 09As ie koorn inhoalen, zicht den nait haile raand van akker en zammel nait bie nkander wat ter liggen blift. 10 En as ie in droevetoen droeven plokken, loop den nait ales nog n moal noa en pak nait op wat op grond valen is. Loat t liggen veur aarme lu en veur vremden. Ik bin de HEER, joen God. 11 Steel nait, laig en bedraig nkander nait. 12 Dou gain vaalze aid as ie bie mien noam sweren. Doar ontwijd ie noam van joen God ja mit. Ik bin de HEER. 13 Beroof gainent en naarsk n aander niks òf. Betoal ain in daghuur zien loon op aigenste dag oet. 14 Vervluik ain dij doof is nait en leg niks in pad van ain dij blind is. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER. 15 Trek gain pertij as ie rechtspreken. Minderman mout ie nait veurtrekken en meerderman nait noar ogen kieken. Berecht n aander noar eer en gewaiten. 16 Breng aandermans levent nait in gevoar deur hom over n badderij te brengen. Ik bin de HEER. 17 Wees nait hoatdroagend. As ie wat tegen ain hebben, roup hom den dat e rekenschop oflegt. Load nait om dij aander schuld op joe 18 deur vroak op hom te nemen of kwoad te blieven. Nee, net aansom: ie mouten aander laifhebben, krekt as ie joe zulm laifhebben. Ik bin de HEER. 19 Dou noar mien bepoalens. Loat gain twij soorten vij mitnkander poaren. Zaai joen akker nait in mit twij soorten zoad. Droag gain klaaier dij weven binnen mit twij soorten goaren. 20 As n man n sloavin besloapen het dij veur n aander man bestemd was, mor ze was nog nait vrijkocht of vrijloaten, den mout e schoadevergouden betoalen. Ze huiven nait doodmoakt worden, want vraauw was nog nait vrij. 21 Man mout as schuldovver veur de HEER n ram noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen. 22 Deur ram veur de HEER te ovvern, dut priester verzoenen veur dij man wegens datgene doar hai zok schuldeg aan moakt het, en krigt e vergeven van zien zunde. 23 As ie ainmoal in t laand binnen dat ik joe geven zel en ie doar vruchtbomen poten, mout ie eerste vrucht hangen loaten. Eerste drij joar mout ie vrucht hangen loaten en mag ie der nait van eten. 24 t Vaaierde joar is ale vrucht bestemd veur n feest om de HEER te daanken. 25 t Viefde joar mag ie vrucht eten. Opbrengst zel des te groder wezen. Ik bin de HEER, joen God. 26 Eet gain vlaais doar nog bloud in zit. Loat joe nait in mit woarzeggerij of wolkenkiekerij. 27-28 As ie n dode te betreuren hebben, scheer den joen hoar aan kanten van kop nait vot en knip gain stokken tou board oet, kaarf joe gain taikens in t liggoam en tatoeëer joe nait. Ik bin de HEER. 29 Ontwijd joen dochters nait deur heur veur hoer speulen te loaten. Aans verspraaidt ontucht zok onder t volk en zel t haile laand ain onfersounleke boudel worden. 30 Neem aaid mien sabbat in acht en heb eerbied veur mien haailegdom. Ik bin de HEER. 31 Roadpleeg gain gaisten of schimmen van doden. Wèl dij opzöcht, moakt zokzulm onraain. Ik bin de HEER, joen God. 32 Goa stoan veur grieskoppen en heb respekt veur heur. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER, joen God. 33 Ain dij as vremde in joen laand touholdt, mag ie t levent nait zoer moaken. 34 Behandel vremden dij bie joe wonen as geboren Isrelieten. Heb heur laif as joezulm, want ie hebben zulm in Egypte ja as vremden leefd. Ik bin de HEER, joen God. 35 Knooi nait mit lengtemoaten, gewichten en inholdsmoaten. 36 Bruuk n zuvere schoal mit zuvere gewichten, n zuvere efa en n zuvere hin. Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb. 37 Hol joe aan aal mien bepoalens en regels en dou der noar. Ik bin de HEER.'"

Leviticus 20


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n Isreliet of n vremde dij in Israël woont ain van zien kinder aan Moloch ovvert, mout e doodmoakt worden. t Volk mout hom mit stainen doodgooien. 03Ikzulm zel mie tegen zonent keren en hom tou gemainschop oetsteuten, omreden hai het ain van zien kinder aan Moloch ovverd en doar mien haailegdom mit onraain moakt en mien haailege noam ontwijd. 04Mog t volk n oogje dichtkniepen as zo'n man zien kinder aan Moloch ovvert en hom nait doodmoaken, 05den zel ik mie zulm tegen dij man en zien volk keren. Ik zel hom en aalmoal dij zok mit hom en mit Moloch inloaten, tou gemainschop oetsteuten. 06Dij zok inlet mit gaisten en schimmen zel ik ook stravven en oetsteuten. 07Denk ter om dat ie haaileg binnen en haaileg blieven, want ik bin de HEER, joen God. 08Hol joe aan mien bepoalens en dou der noar. Ik bin de HEER, ik haaileg joe. 09Dij zien pa of zien moeke vervlökt, mout doodmoakt worden. Hai het zien aigen pa of moeke vervlökt en het dood aan zokzulm te wieten. 10 Dij klongelt mit n traauwde vraauw, aanderman zienent, mout doodmoakt worden. Aalbaaident mouten ze doodmoakt worden, zowel zo'n man as zo'n vraauw. 11 Ain dij vraauw van zien voader beslept, offrontaaiert zien voader. Man en vraauw mouten aalbaaident doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 12 As ain zien schoondochter beslept, mouten ze baaident doodmoakt worden. Ze hebben zok schaandelk gedroagen en hebben dood aan zokzulm te wieten. 13 Dij net zo slept mit n man as mit n vraauw, begaait n schandoal. Aalbaaident mouten doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 14 Dij mit n vraauw traauwt en ook mit heur moeke, begaait n schandoal. Hai en baaide vraauwen mouten opbraand worden. Zokse schandoalen maggen bie joe nait veurkommen. 15 Dij t dut mit n daaier, mout doodmoakt worden. En t daaier ook. 16 As n vraauw zok ofgeft mit n daaier, mout vraauw doodmoakt worden en t daaier net zo goud. Ze mouten doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 17 As ain mit zien zuster traauwt, of ze nou zien voader zien dochter of zien moeke heurent is, en hai beslept heur, is dat n schandoal. Veur t oog van elkenain mouten ze oetstöt worden. Zonent het zien zuster besloapen en mout gevolgen van zien zunde ondervinden. 18 As ain mit n vraauw op bèr gaait dij de regels het en heur zodounde beslept - as hai wèl van heur bloud blootmoakt het of as zai dat veur hom doan het - zellen aalbaaident oetstöt worden. 19 Ie maggen joen moeke heur zuster of joen voader heurent, nait besloapen. Dij ain van aigen bloud offrontaaiert, mout gevolgen van zien zunde ondervinden. 20 As ain zien taande beslept, offrontaaiert hai zien oom. Baaident zellen zai wegens heur zunde kinderloos oet tied kommen. 21 Dij traauwt mit n vraauw dij van zien bruier west het, begaait n schandoal. Hai offrontaaiert zien bruier ja. Heur traauwen zel kinderloos wezen. 22 Hol joe aan mien bepoalens en regels en dou der noar. Aans zel t laand doar ik joe hènbreng om der wonen te goan, joe oetspijen. 23 Neem gewoontes nait over van t volk dat ik veur joe votjoag. Zai hebben aal dizze zoaken doan en doarom heb ik n ofkeer van heur kregen. 24 Dou heb ik joe zegd: 'Ie zellen heur laand in aigendom kriegen. Ik zel joe t laand dat overlopt van melk en hunneg in aigendom geven.' Ik bin de HEER, joen God, dij joe van aal aander volken onderschaaiden heb. 25 Doarom mout ie n onderschaaid moaken tussen daaiern dij raain binnen en nait, tussen vogels dij raain binnen en nait, dat ie joezulm nait onraain moaken mit dij daaiern, vogels of wat op grond omkropt, dij ik veur joe onraain verkloard heb. 26 Wees haaileg veur mie, want ik, de HEER, bin haaileg. Ik heb joe van aander volken onderschaaiden om mien volk te wezen. 27 n Man of n vraauw dij gaisten of schimmen van doden spreken let, mout doodmoakt worden. Zokse mensken mouten mit stainen doodgooid worden. Zai hebben dood aan zokzulm te wieten.'"

Leviticus 21


01De HEER zee tegen Mozes: "Zeg tegen priesters, Aäron zien zeuns: 'n Priester mag zok nait onraain moaken as ain van zien femilie overleden is. 02Allenneg as t ain van sibste femilie aanbelangt: zien pa of moeke, zien zeun of dochter, zien bruier, 03of zien ongetraauwde zuster dij nog nait van n man is en zodounde nog tou sibste femilie heurt, mag e zok onraain moaken deur bie dij overleden is te kommen. 04Mor hai mag zok nait ontwijden deur zok onraain te moaken as ain van zien schoonfemilie overleden is. 05Priesters maggen kop nait koal scheren en gain stokken tou board oetknippen. Ze maggen zok ook nait in hoed kaarven. 06Ze binnen haailegd veur heur God en maggen heur God zien noam nait ontwijden. Ze baiden de HEER ovvergoaven aan, t eten van heur God. Doarom maggen ze zok nait ontwijden. 07n Priester mag nait traauwen mit n vraauw dij onhaaileg worden is wegens heur klongelderij, of mit n vraauw dij deur heur man verstöt is. Hai is ja haailegd veur zien God. 08Heb zien haailege stoat hoog, want hai budt joen God eten aan. Hai mout as haaileg beschaauwd worden, want ik, de HEER, bin haaileg. En ik haaileg joe. 09As n priester zien dochter zok ontwijdt deur om te klongeln, ontwijdt ze heur voader en mout ze opbraand worden. 10 Priester dij hoger staait as zien amtsbruiers, over dij zien kop zaalfeulie oetgoten is en dij aansteld wer om haailege klaaier te droagen, mag t hoar nait lös om kop hangen loaten en zien klaaier nait scheuren. 11 Hai mag nooit bie n liek kommen. Alderdeegs wegens zien pa of moeke mag hai zok nait onraain moaken. 12 Hai mag nait oet t haailegdom kommen, aans zol e t haailegdom van zien God ontwijden. Hai is ja wijd mit zaalfeulie van zien God. Ik bin de HEER. 13 Hai mout traauwen mit n vraauw dij nog moagd is. 14 Hai mag nait traauwen mit n wedevraauw, n vraauw dij verstöt is, of n vraauw dij nait haaileg is wegens heur klongelderij. Hai mout n moagd oet priesterfemilie traauwen, 15 aans zol hai zien noageslacht ontwijden. Ik bin de HEER, ik haaileg hom.'" 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Zeg tegen Aäron: 'As ain van joen noazoaten n gebrek het, mag e nait aantreden om zien God eten aan te baiden. Dat geldt ale geslachten deur. 18 Gainent mit n gebrek mag as priester aantreden: gainent dij blind is of verlamd, gainent mit n schonden gezicht of misvörmde ledemoaten, 19 gainent dij zien ledemoaten vergruid binnen noadat ze broken west hebben, 20 gainent mit n ronde rug, gain dwaarg, gainent mit staar, gainent mit swèllen of oetslag, gainent mit verbriezelde balen. 21 Gain enkele noazoat van priester Aäron dij n gebrek het, mag aantreden om de HEER ovvergoaven aan te baiden. Omreden hai het n gebrek, mag hai nait aantreden om zien God eten aan te baiden. 22 Wel mag zokkent eten van ovvergoaven aan zien God, van haailege en ook van alderhaailegste. 23 Mor omdat e n gebrek het, mag e roemte doar t gedien hangt nait betreden en nait bie t altoar dainstdoun. Aans zol e mien haailegdommen ontwijden. Ik bin de HEER, ik haaileg dij.'" 24 Mozes zee dit aalmoal tegen Aäron en zien zeuns en tegen Isrelieten.

Leviticus 22


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron en zien zeuns, dat ze op n betoamelke menaaier omgoan mouten mit haailege goaven dij Isrelieten aan mie ofstoan, dat ze mien haailege noam nait ontwijden. Ik bin de HEER. 03Zeg tegen heur: 'As ain van joen noazoaten onraain is en bie haailege goaven komt dij Isrelieten ofstoan hebben aan de HEER, den mout dij oetstöt worden. Dit geldt ale geslachten deur. Ik bin de HEER. 04As ain van Aäron zien noazoaten vreterij in hoed het of hai het n geslachtszaikte, mag hai nait van haailege ovvergoaven eten eerdat e weer raain is. Dat geldt ook veur ain, dij mensken of dingen aanwèst het dij onraain binnen, omreden ze binnen n liek aankommen, of hebben n zoadlozen had. 05t Zulfde geldt veur ain dij n kroepdaaier aanwèst het dij hom onraain moakt, of n mensk dij hom onraain moakt, wat veur onraainhaid dat den ook mor wezen mag. 06Zokkent is aan oavend tou onraain. Hai mag nait van haailege goaven eten veur en aleer hai zok haildaal mit wotter wosken het. 07Eerst as zun ondergaait, is e weer raain en mag e eten van haailege goaven, want doar mout e van leven. 08Aäron zien noazoaten maggen zok nait onraain moaken deur daaiern te eten dij doodgoan of doodbeten binnen. Ik bin de HEER. 09Zai mouten zok holden aan verplichtens tegenover mie en wat dit aanbelangt nait zundegen. Want as ze wat haaileg is ontwijden, is t doan mit heur. Ik bin de HEER, ik haaileg heur. 10 Ain dij nait bie priesterfemilie heurt, mag nait van haailege goaven eten. Dat geldt ook veur ain dij bie n priester te gast is of bie hom in loondainst. 11 Mor as priester ain as sloaf kocht het, mag dij der aal van eten, en dijent dij in zien hoesholden geboren binnen, ook. 12 As priester zien dochter traauwd is mit n man dij nait bie priesterfemilie heurt, mag ze nait eten van haailege goaven dij Isrelieten ofdroagen. 13 Mor as dij dochter wedevraauw wordt of verstöt is en gain kinder had het, en zodounde weer in heur voader zien hoesholden opnomen wordt, krekt as in heur jonge joaren, mag ze aal eten van ovvergoaven dij heur voader toukommen. Mor gainain van boeten priesterfemilie mag der van eten. 14 As aans ain nait mit opzet toch van haailege goaven et, mout e dat aan priester vergouden en der n viefde over tou doun. 15 Priesters maggen haailege goaven dij Isrelieten aan de HEER geven, nait ontwijden, 16 en gain schuld op t volk loaden deur dij van haailege goaven eten te loaten, want ik, de HEER, heb t haailegd.'" 17 De HEER zee tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns en tegen ale Isrelieten: 'As n geboren Isreliet of n vremde n ovver aanbudt om n belofte noa te kommen of oet vrije wil, en t daaier wordt de HEER as ovver aanboden, 19 den mout e, wil t ovver aanveerd worden, doar n manlek daaier veur nemen zunder lek of brek: n kou, n schoap of n bok. 20 Daaiern doar wat aan scheelt, maggen nait as ovver aanboden worden: ze zellen nait aanveerd worden. 21 As ain n daaier as vree-ovver veur de HEER slachten wil om n belofte noa te kommen of oet vrije wil, mout t n kou, n schoap of n bok wezen zunder lek of brek. Aans zel t nait aanveerd worden. 22 Daaiern dij blind binnen, vergruide poten hebben of doar aans wat aan mekaaiert, wonden hebben dij ettern, of as ze swèllen of oetslag hebben, maggen de HEER nait aanboden worden. Zokse daaiern maggen nait as ovvergoaven op t altoar van de HEER opdroagen worden. 23 Daaiern dij te leeg of te hoog op poten stoan, maggen wel ovverd worden oet vrije wil. Mor as ovver wegens n belofte wordt t nait aanveerd. 24 n Daaier dij deur knuren, verbriezeln, ofroppen of ofsnieden lubd is, mag de HEER nait aanboden worden. Zukswat is bie joe verboden. 25 Van vremden mag ie zokse daaiern ook nait aannemen om ze joen God as eten aan te baiden. Ze binnen ja verminkt. Der scheelt ja wat aan en ze zellen doarom nait as ovver aanveerd worden.'" 26 De HEER zee tegen Mozes: 27 "t Jonkbaist van n kou, schoap of bok, mout noa geboorte op zien minst zeuven doag bie moeke blieven. Eerst as t aacht doagen of older is, zel t as ovvergoave veur de HEER aanveerd worden. 28 n Koubaist, schoap of bok mag nait op aigenste dag slacht worden as t aigen jong. 29 As ie n daankovver veur de HEER slachten, mout ie, wil t ovver aanveerd worden, 30 t vlaais op aigenste dag eten. t Mag nait aan volgende dag tou opbewoard blieven. Ik bin de HEER. 31 Hol joe aan mien veurschriften en dou der noar. Ik bin de HEER. 32 Dou ie dat nait, den ontwijd ie mien haailege noam en mout ik mien haaileghaid tegenover joe bewiezen. Ik bin de HEER, ik haaileg joe. 33 Ik bin t dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ik joen God wezen zol. Ik bin de HEER."

Leviticus 23


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Hoogtijdoagen van de HEER, dij ie as hillege doagenf + Hilleg is t olde woord veur haaileg. Komt allenneg nog mor veur in "hillege doagen" of "Aalderhillegen". Doarom is hier ook veur dizze oetdrokken "hilleg" bruukt in stee van "haaileg".f* mitnkander vieren mouten, binnen dizzent: 03Zès doagen kin ie aarbaiden, mor zeuvende dag is t sabbat, n dag van volsloagen rust, n dag dij ie as n hillege dag mitnkander vieren mouten. Ie maggen dij dag haildaal niks doun, woar of ie ook wonen. t Mout n rustdag wezen dij wijd is aan de HEER. 04Dit binnen hoogtijdoagen van de HEER, dij ie as hillege doagen mitnkander vieren mouten, elke dag op zien tied: 05Op vattiende dag van eerste moand in twijduustern wordt om de HEER te eren, t pesachovver kloarmoakt. 06Op vieftiende dag van dij moand begunt om de HEER te eren, t feest van Broden zunder gèst: zeuven doag laank mout ie den brood eten zunder gèst. 07Eerste dag mout ie as n hillege dag mitnkander vieren. Ie maggen den nait aarbaiden. 08Elk van dij zeuven doagen mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. Zeuvende dag mout ie vannijs as n hillege dag mitnkander vieren en den mag ie ook nait aarbaiden.'" 09De HEER zee tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie ainmoal in t laand kommen binnen dat ik joe geven zel en ie doar aan t mennen goan, mout ie eerste schoof van gaarst dij ie inhoald hebben, noar priester brengen. 11 Priester mout schoof veur de HEER omhoogsteken, dat dij as ovver aanveerd worden zel. Op dag noa sabbat mout priester schoof omhoogsteken. 12 Dag dat schoof aanboden wordt, mout ie ook n interram zunder lek of brek aan de HEER opdroagen, 13 mit koornovver dat doar bie heurt van twij tiende efa waaitenbloum, aanmongen mit eulie, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. En doarbie ook wienovver dat ter bie heurt van n kwaart hin wien. 14 Aan dag tou dat dizze goave aan joen God brocht is, mag ie gain brood, reusterde waait of vris waait eten. Dizze bepoalen blift veur joe veur aaid van kracht, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 15 Rekend van dag noa sabbat òf, dag dat schoof omhoogstoken is, mout ie zeuven volle week oftellen, 16 tot aan zeuvende dag noa sabbat tou. Fiefteg doagen mout ie oftellen, en den mout ie de HEER n nij koornovver aanbaiden. 17 Ie mouten den oet joen aigen loug brood mitnemen om t veur de HEER omhoog te steken: twij broden van twij tiende efa waaitenbloum, bakt mit gèst, as n goave veur de HEER van eerste opbrengst. 18 Tougelieks mit dat brood mouten zeuven interrammen zunder lek of brek, n bol en twij wazen rammen aanboden worden. Dat is brandovver veur de HEER. Zai binnen mitnkander, mit waait en wienovver dij der bie heuren, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 19 As zuvernsovver mout n bok ovverd worden, en as vree-ovver twij interrammen. 20 Dij twij jonge rammenf + In Hebreeuwse tekst staait: "Mit twij jonge rammen."f* mout priester tougelieks mit t brood van eerste opbrengst veur de HEER omhoogsteken. Zo worden dizze ovvers haailegd veur de HEER. Ze binnen veur priester. 21 Ie mouten dij dag as hillege dag mitnkander vieren en maggen den nait aarbaiden. Dit veurschrift blift veur joe veur aaid van kracht, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 22 Goa bie t zichten nait aan raand van akker tou en zuik nait op wat liggen blift. Loat t liggen veur aarme lu en vremden. Ik bin de HEER, joen God.'" 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Zeg tegen Isrelieten: 'Eerste dag van zeuvende moand mouten hoorns schettern. t Zel veur joe n rustdag wezen, dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten. 25 Ie maggen dij dag nait aarbaiden en mouten de HEER n ovvergoave aanbaiden.'" 26 De HEER zee tegen Mozes: 27 "Denk ter om: tiende dag van zeuvende moand is Grode verzoendag, n dag dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten. Dij dag mag ie niks eten en mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. 28 Ie maggen dij dag gain slag waark doun, want t is Grode verzoendag, dag doar veur joe veur de HEER, joen God, verzoenen doan wordt. 29 Ain dij dizze dag toch et, zel tou gemainschop oetstöt worden. 30 Ain dij op dizze dag aarbaidt, zel ik oet gemainschop wegmaaien. 31 Ie maggen dij dag gain slag doun. Dizze bepoalen geldt veur joe veur aiweg en aaid, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 32 t Zel veur joe n dag wezen van volsloagen rust doar ie niks op eten maggen. Dizze dag mout in volsloagen rust deurbrocht worden, van oavend van negende dag van dij moand òf, aan volgende oavend tou." 33 De HEER zee tegen Mozes: 34 "Zeg tegen Isrelieten: 'Op vieftiende dag van zeuvende moand begunt om de HEER te eren, t Loofhuttenfeest. Dat duurt zeuven doag. 35 Eerste dag mout ie as hillege dag mitnkander vieren. Ie maggen den nait aarbaiden. 36 Op aal dij zeuven doagen mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. Aachtste dag mout ie vannijs as hillege dag mitnkander vieren. Den mout ie de HEER ook n ovvergoave aanbaiden. Er zel den n soamenkomst wezen doar feestvierd wordt en der mag nait aarbaid worden. 37 Dit binnen hoogtijdoagen veur de HEER, dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten en doar ie de HEER n ovvergoave op aanbaiden mouten: brandovvers, koornovvers, vree-ovvers en wienovvers, al noar gelang wat op n bepoalde dag veurschreven is. 38 Dizze ovvers goan boetenom wat ie de HEER elke sabbat geven, en boetenom joen ovvers om n belofte noa te kommen of ovvers oet vrije wil. 39 Denk hier om: op vieftiende dag van zeuvende moand, as ie opbrengst van t laand inhoald hebben, begunt t feest van de HEER. Dat duurt zeuven doag. Eerste en aachtste dag mouten veur joe rustdoagen wezen. 40 Eerste dag mout ie mooie vruchten plokken en takken ofsnieden van paalmbomen, loofbomen en wotterwilgen. Zeuven doag laank mout ie feestvieren veur de HEER, joen God. 41 Elk joar mout dit feest om de HEER te eren, zeuven doag laank vierd worden. Dit veurschrift geldt veur aaid, ale geslachten deur. Vier dit feest in zeuvende moand. 42 Zeuven doag laank mout ie in hutten wonen. Elke geboren Isreliet mout in n loofhut wonen, 43 dat joen kinder der bie bepoald worden dat ik Isrelieten in hutten wonen luit, dou ik heur tou Egypte oet huil. Ik bin de HEER, joen God.'" 44 Mozes muik hoogtijdoagen van de HEER aan t volk kundeg.

Leviticus 24


01De HEER zee tegen Mozes: 04Lampen mouten elke naacht veur de HEER branden in n stander van kloar gold. 05Bak van waaitenbloum twaalf broden van twijtiende efa t stok. 06Leg ze veur de HEER deel in twij riegen van zès, op toavel van kloar gold. 07Braan bie elke rieg zuvere wierook, taiken veur haile goave, as ovvergoave veur de HEER. 08Elke sabbat vannijs mout priester twij riegen brood veur de HEER deelleggen oet noam van ale Isrelieten. Dizze verplichten geldt veur aaid. 09t Brood is veur Aäron en zien zeuns. Ze mouten t eten op n haaileg stee, want t is alderhaailegst. t Is veur aaid veur heur bestemd, as heur aandail in ovvergoaven veur de HEER." 10 Mit Isrelieten was n man mitkommen, geboorteg oet n Isrelitische vraauw en n Egyptische man. Dij man kreeg op n dag rebulie mit ain oet Israël. 11 Dou e begunde te vluiken en God zien noam verwènste, wer e veurlaaid bie Mozes. Zien moeke haitte Selomit. Ze was ain van Dibri en heurde bie stam Dan. 12 Man wer vastzet tot n oetsproak van de HEER kloarhaid geven zol van wat of ter gebeuren mos. 13 De HEER zee tegen Mozes: 14 "Breng dij vluiker boeten legerkaamp. Aalmoal dij t heurd hebben, mouten hom haand op kop leggen en den mout e deur haile gemainschop mit stainen doodsmeten worden. 15 Tegen Isrelieten mostoe zeggen: 'Dij zien God vervlökt, zel gevolgen van zien zunde ondervinden. 16 Dij de HEER zien noam verwènst, mout doodmoakt worden, deur haile gemainschop mout e mit stainen doodsmeten worden. Of t nou n vremde is of n geboren Isreliet: dij mien noam verwènst, mout doodmoakt worden. 17 Ook dij n mensk doodslagt, mout doodmoakt worden. 18 En dij n daaier van aandermans vij doodslagt, mout t vergouden: n levent veur n levent. 19-20 As ain aander wat aandut, mout mit hom t zulfde doan worden: n breuk veur n breuk, n oog veur n oog, n taand veur n taand. Wat e dij aander aandoan het, zel hom ook aandoan worden. 2-3 "Droag Isrelieten op dat ze die veur verlichten zuvere eulie brengen: der mout in soamenkomsttènt, boeten t gedien dat aark van t verbond ofschaarmt, aaltied licht branden. Aäron mout ter veur zörgen dat lampen haile naacht veur de HEER branden blieven. Dit veurschrift blift veur aaid van kracht, ale geslachten deur. 21 Dat zodounde, ain dij n daaier doodslagt, mout t vergouden en dij n mensk doodslagt, mout doodmoakt worden. 22 Vremden en geboren Isrelieten mouten volgens t aigenste recht veroordaild worden. Ik bin de HEER, joen God.'" 23 Mozes zee dit tegen Isrelieten. Dou wer vluiker boeten legerkaamp brocht en mit stainen doodsmeten. Zo deden Isrelieten wat de HEER Mozes besteld haar.

Leviticus 25


01De HEER zee tegen Mozes op baarg Sinai: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ie ainmoal in t laand binnen dat ik joe geven zel, mout t laand rust kriegen, n sabbatsrust, wijd aan de HEER. 03Zès joar achternkander mag ie joen laand inzaaien, joen droevetoen snuien, en opbrengst inhoalen. 04Mor t zeuvende joar mout ie t laand rusten loaten. Dat is n sabbatsjoar, wijd aan de HEER. Ie maggen joen laand den nait inzaaien, joen droevetoen nait snuien, 05t koorn dat vanzulm opkomt nait inhoalen en droeven nait plokken van joen nait-snuide droevebozzen. t Mout veur t laand n joar wezen van volsloagen rust. 06Wat ter in dat joar op t laand waast, is veur joe aalmoal. Ie maggen der zulm van eten, mor joen sloaven en sloavinnen ook en joen aarbaiders en vremden dij bie joe touholden. 07Joen vij en daaiern in t wild kinnen der ook van eten. 08Noa verloop van zeuven sabbatsjoaren, noa zeuvende moal zeuven joar, as ter negenvatteg joar om binnen, 09mout ie op tiende dag van zeuvende moand haard op ramshoorn bloazen. Op Grode verzoendag mout in t haile laand ramshoorn klinken. 10 Elk fieftegste joar zel veur joe n haaileg joar wezen doar vrijdom in kundegd wordt veur ale inwoners van t laand. Dat is t jubeljoar. Elk kin den noar zien aigen laand en zien aigen volk weeromgoan. 11 Elk fieftegste joar zel veur joe jubeljoar wezen. Ie maggen den nait zaaien, t koorn dat vanzulm opkomt nait inhoalen en droeven nait plokken van joen nait-snuide droevebozzen. 12 t Is jubeljoar. Dij zel joe haaileg wezen. Ie zellen den leven van wat of vanzulm opkomt. 13 In t jubeljoar zel elk noar zien aigen grond weeromgoan. 14 As ie n stok laand aan n aander verkopen of ie kopen wat van hom, den mag ie nkander nait ofzetten. 15 t Aantal joaren dat noa n jubeljoar verstreken is, bepoalt pries dij koper betoalen mout. Pries dij vroagd worden mag, mout berekend worden noar joaren, dat vrucht nog inhoald worden kin. 16 Des te meer joaren der nog over binnen, des te hoger is pries. Des te minder joaren, des te leger. Wat verhandeld wordt, is t aantal moal dat men opbrengst inhoalen kin. 17 Ie mouten nkander nait ofzetten. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER, joen God. 18 Kom mien bepoalens noa, hol joe aan mien regels en dou der noar. Den zel ie zunder zörg in joen laand leven kinnen. 19 t Laand zel vruchtboar wezen en ie zellen zat te eten hebben. Ie zellen der onbezörgd wonen kinnen. 20 En mog ie joe ofvroagen woar of ie t zeuvende joar van leven mouten as ie nait zaaien en inhoalen maggen, 21 dou der den denk om dat ik joe t zèsde joar zegen zel mit n opbrengst doar ie drij joar mit tou kinnen. 22 In t aachtste joar, as ie weer zaaien kinnen, aan t negende joar tou, kin ie leven van olde opbrengst, totdat ie dat joar nije opbrengst weer inhoalen kinnen. 23 Laand mag nooit veur aaid verkocht worden. Want t laand is mienent en ie binnen allenneg mor vremden dij bie mie wonen. 24 In joen haile laand mout elk t recht hebben om zien aigendom weerom te kopen. 25 As ain van joe veraarmt en n dail van zien grond verkopen mout, kin ain van zien aigen volk, ain dij t sibste tou hom is, zok melden om wat verkocht is weerom te kopen. 26 Gebeurt dat nait, mor gaait hom t noa verloop van tied zo goud dat hai t verkochde weeromkopen kin, 27 den mout e noagoan houveul joar of t verkocht west het en dij in mindern brengen op verkooppries. t Verschil mout e weerombetoalen aan dij hai t verkocht haar. Den krigt e zien aigen grond weerom. 28 Het e nait genog geld om hom weerom te betoalen, den blift t aan t jubeljoar tou in handen van dij t kocht het. Mor in t jubeljoar zel t weer vrijkommen en krigt e zien aigen grond weerom. 29 As ain n dicht hoes in n ommuurde stad verkocht, den zel t recht van weerkoop nait laanger duren as n joar noa t ogenblik dat t verkocht worden is. Dat zodounde geldt in dat gevaal t recht van weerkoop tiedelk. 30 Wordt t nait binnen n joar vrijkocht, den vervaalt t hoes - as e in n ommuurde stad staait - veurgoud aan koper en zien noazoaten. t Vaalt in t jubeljoar weer vrij. 31 Hoezen in dörpen dij nait ommuurd binnen, worden rekend bie t laand doar ze op stoan. Doar geldt t gewone recht van weerkoop veur, en in t jubeljoar valen ze weer vrij. 32 In steden dij deur Levieten bewoond worden, dij zai as aigen grond toudaild kregen hebben, geldt veur dij hoezen dat ze aaid weeromkocht worden kinnen. 33 Zo'n hoes kin deur n Leviet weeromkocht worden en vaalt - as t op aigen grond staait - in t jubeljoar weer vrij. Hoezen in steden dij bie verdailen van t laand onder Isrelieten aan Levieten touwezen binnen, gelden ja as heur aigen grond. 34 Akkers en gruinlaand bie dij steden maggen haildaal nait verkocht worden, want dat is ja veur aaid heur aigendom. 35 As ain van joe veraarmt en kop ter nait laanger bovenop holden kin, mout ie hom helpende haand baiden, krekt as ie n vremde helpen zollen dij bie joe touholdt. Ie maggen hom nait verkommern loaten. 36 Teun ontzag veur joen God en loat joen volksgenoten nait verkommern. As ie n volksgenoot wat lainen, mag ie hom veuròf gain rente ofvroagen en achteròf net zo min. 37 Ie maggen van hom gain rente vroagen as ie hom geld lainen, en ie maggen gain winst moaken as ie hom eten geven. 38 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb om joe Kanaän in bezit te geven, dat ik joen God wezen zol. 39 As ain van joe veraarmt en zokzulm aan joe verkocht, mag ie hom nait as sloaf behandeln. 40 Ie mouten hom beschaauwen as n aarbaider of as n vremde dij bie joe woont. Aan t jubeljoar tou zel hai veur joe aarbaiden, 41 den huift e nait meer bie joe dainen en kin e mit zien volk weeromgoan noar aigen femilie en noar grond van zien veurolden. 42 t Volk dat ik tou Egypte oethoald heb, is mienent. Isrelieten kinnen zodounde nait as sloaf verkocht worden. 43 Teun ontzag veur joen God en beul heur nait as sloaven òf. 44 As sloaven en sloavinnen kin ie mensken kopen oet volken om joe tou, 45 of van vremden dij bie joe wonen of noazoaten dij zai in joen laand kregen hebben. Dij sloaven en sloavinnen zellen joen aigendom wezen. 46 Ie kinnen heur aan joen noazoaten as aarfgoud noaloaten. Zai zellen veur aaid as sloaf veur joe aarbaiden blieven. Mor Isrelieten, joen bruiers, mag ie nooit as sloaf ofbeulen. 47 As mensken dij as vremden bie joe wonen, wat geld kriegen en ain van joe veraarmt en verkocht zok bie zo'n vremde of n noazoat van n vremde, 48 beholdt hai t recht van vrijkoop. Hai kin vrijkocht worden deur n bruier, 49 n oom of n neef of n aander van zien volk, of hai kin as e weer wat geld om handen het, zokzulm vrijkopen. 50 Mit dij aan wèl of e zok verkocht het, mout e noagoan houveul joar der liggen tussen t joar dat e zok verkocht het en t eerste jubeljoar dat komt. Verkooppries mout berekend worden noar t aantal dainstjoaren, noar t joarloon van n aarbaider. 51-52 As ter nog n bult joaren over binnen, mout e om zok vrij te kopen aan zien aigender n pries weerombetoalen, berekend noar t aantal joaren dij der nog over binnen veur t jubeljoar. Pries wordt hoger as t aantal joaren groder is en leger as t aantal klaainer is. 53 Zokkent mout op aigenste menaaier behandeld worden as n lösaarbaider dij joar op joar in dainst nomen wordt. Ie maggen nait toustoan dat e as sloaf ofbeuld wordt. 54 As e nait op ain of aander menaaier vrijkocht wordt, komt e in t jubeljoar vrij, mit zien kinder. 55 Want Isrelieten binnen mienent. Ik heb heur tou Egypte oethoald. Ik bin de HEER, joen God.

Leviticus 26


01Moak joe gain ofgodsbeelden, zet joe gain godenbeelden hèn, richt ook gain stainen op dij wijd binnen en zet in joen laand gain stainen hèn mit ofbeeldens der op om joe doar veur deel te boegen. Want ik, de HEER, bin joen God. 02Neem aaltied mien sabbat in acht en heb ontzag veur mien haailegdom. Ik bin de HEER. 03As ie mien bepoalens opvolgen, joe aan mien geboden holden en ze ook doun, 04zel ik joe op goie tied regen geven, dat eerde opbrengst geft en bomen vrucht droagen. 05Den zel tied van dörsen duren aan droevenplokken tou, en droevenplokken aan zaaitied tou. Ie zellen zat te eten hebben en zunder zörg in joen laand wonen kinnen. 06Ik zel t laand rust en vree geven, dat ie sloapen kinnen zunder dat ie kèl moakt worden. Ik zel der veur zörgen dat wilde daaiern joe mit vree loaten en dat t laand nait taaisterd wordt deur kriegsgeweld. 07Ie zellen joen vijanden op loop joagen en zai zellen deur joen sweerd deelstoken worden. 08Vief van joe zellen genog wezen om honderd te verjoagen, en mit honderd van joe joag ie tiendoezend op loop. Vijanden van joe zellen deur joen sweerd deelstoken worden. 09Ik zel noar joe omzain en joe vruchtboar en talriek moaken. Ik zel mie holden aan mien verbond mit joe. 10 Ie zellen van joen opbrengst eten kinnen aan tied tou dat ie nije opbrengst inhoalen en wat ter nog over is van olde opbrengst votdoun kinnen. 11 Mien woonstee zel middenmaank joe stoan en ik zel nooit gain ofgries van joe kriegen. 12 Ik zel maank joe verkeren. Ik zel joen God wezen en ie mien volk. 13 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ie nait laanger sloaf wezen zollen. Ik heb t juk broken doar ie onder doeknekt gingen en heb ter veur zörgd dat ie nou weer rondlopen kinnen mit kop in t èn. 14 Mor as ie nait noar mie lustern willen en dizze geboden nait noakommen, 15 as ie mien bepoalens noast joe deelleggen en n ofgries hebben van mien regels, as ie deur mien geboden nait te doun t verbond mit mie breken, 16 den zel ik van mien kaant joe dit aalmoal aandoun: dikke ellèn breng ik over joe, teren en dikke koors zellen joe t licht in ogen doven en joe oam ofkniepen. Ie zellen joen laand inzaaien, mor t is aal veur niks: joen vijanden zellen t opeten. 17 Ik zel mie tegen joe keren, dat ie deur joen vijanden versloagen worden. Dij joe hoaten, zellen boas over joe speulen. Ie zellen vluchten, alderdeegs as gainain achter joe heer zit. 18 As ie mie den nog nait geheurzoamen willen, zel ik straf veur joen zunden zeuvenmoal zo slim moaken. 19 Ik zel joen kracht, doar ie zo grootsk op binnen, breken. Lucht boven joen kop zel van iesder wezen en grond onder joen vouten van koper. 20 Ie zellen joe muid moaken, mor t is aal veur niks. Want joen laand zel gain opbrengst geven en joen bomen zellen gain vrucht droagen. 21 As ie joe tegen mie verzetten blieven en nait noar mie lustern willen, zel ik straf veur joen zunden zeuven moal zo slim moaken. 22 Ik zel wilde daaiern op joe ofsturen dij joe van joen kinder beroven en joen vij verroppen zellen. Zai zellen t volk zo oetdunnen dat wegen der verloaten bie liggen. 23 As ie hier nog niks van leren en joe tegen mie keren blieven, 24 zel ik op mien beurt mie ook tegen joe keren. Zeuvenmoal zo slim zel ik joe stravven veur joen zunden: 25 Ik zel joe mit t sweerd trevven om vroak te nemen dat ie t verbond schonden hebben. As ie den bezied kroepen in steden, zel ik pest op joe lösloaten, dat ie aan joen vijanden overleverd binnen. 26 t Brood dat joe in t èn holdt, wordt betuun: tien vraauwen zellen aan ain ovent genog hebben om der heur brood in te bakken en ze zellen thoeskommen mit ofwogen pozzies. Ie zellen te eten hebben, mor zat zel ie nait worden. 27 As ie den nog nait noar mie lustern willen en joe tegen mie keren blieven, 28 zel ik mie op mien beurt nog n moal zo slim tegen joe keren en joe zeuvenmoal zoveul stravven veur joen zunden. 29 Ie zellen joen aigen zeuns en dochters opeten, 30 ik zel joen ovverhögten verrinnewaaiern, joen wierookaltoars ondersteboven smieten en joen lieken op ain bult gooien mit dij levenloze godenbeelden van joe. Ik zel n dikke ofgries van joe hebben. 31 n Puunbult zel ik moaken van joen steden, joen haailegdommen vernailen, aangenoame reuk van joen ovvers wil ik nait laanger roeken. 32 Ik zel van t laand n wildernis moaken, dat joen vijanden dij t bezetten zellen, verbiesterd stoan. 33 En joe zel ik onder vremde volken verstreuen en mit trokken sweerd achter joe heer kommen. Joen laand zel n wildernis wezen en joen steden ain dikke puunbult. 34 Op zo'n menaaier, deurdat t laand broakligt en ie ondertussen noar t laand van joen vijanden verdreven binnen, wordt t laand schoadeloossteld veur rust dij t nait kregen het. Den zel t rust hebben en dij sabbatsjoaren vergoud kriegen. 35 Zo laank as t laand broakligt, krigt t rust dij ie t, dou ie der woonden, tiedens sabbatsjoaren nait geven hebben. 36 En dij van joe leventeg ontkommen binnen, zel ik in t laand van heur vijanden zo schrikachteg moaken dat ze al op loop goan as ze n bladje ritseln heuren. Ze zellen der oetnaaien of t sweerd heur op hakken zit, en deelvalen aalhouwel gainain achter heur heer zit. 37 Ain zel over aander strovveln as ze op loop goan veur t sweerd, en ondertussen is ter gainain dij achter heur heer zit. Ie zellen joe tegen joen vijanden over nait handhoaven kinnen 38 en maank vremde volken omkommen. t Laand van joen vijanden zel joe opvreten. 39 Dij van joe leventeg ontkommen binnen, zellen wegens heur aigen zunden en dij van heur veurolden, verkwienen in t laand van heur vijanden. 40 Mor as zai heur zunden en dij van heur veurolden belieden, benoam dat ze mie ontraauw west hebben en zok boetendes tegen mie keerd, 41 - krekt doarom zel ik mie op mien beurt tegen heur keren en heur votjoagen noar t laand van heur vijanden -, dat zodounde, as ze heur stieve koppen opgeven, zok deel geven en boute doun veur heur schuld, 42 den zel ik weer denken aan mien verbond mit Jakob en aan mien verbond mit Isaak en Abraham, en zel ik weer aan mien laand denken. 43 As t laand ainmoal deur heur verloaten is, kin t as zai der nait binnen, broakliggen om sabbatsjoaren in te hoalen. Ondertussen doun zai der boute veur dat ze mien veurschriften noast zok deellegd hebben en mien bepoalens minacht. 44 En alderdeegs den, as ze in t laand van heur vijanden touholden, zel ik heur nait versteuten en n ofgries van heur hebben of heur verrinnewaaiern. Ik zel mien verbond mit heur nait breken, want ik bin de HEER, heur God. 45 Ik zel denken aan t verbond dat ik sloot mit heur veurolden, dij ik veur t oog van ale volken tou Egypte oethoald heb, dat ik heur God wezen zol. Ik bin de HEER.'" 46 Dit binnen bepoalens, regels en veurschriften doar de HEER verholdens tussen hom en Isrelieten mit vastlegd het, en dij e op Sinai aan Mozes kundeg moakt het.

Leviticus 27


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ain de HEER n menskenlevent belooft, omrekend in geld, 03den stoan doar dizze bedroagen veur: t vaaste bedrag veur n man tussen twinneg en sesteg joar is fiefteg sjekel zulver, rekend noar moatstaf van t haailegdom. 04Veur n vraauw geldt n bedrag van datteg sjekel. 05Gaait t om ain tussen vief en twinneg joar, den geldt n bedrag van twinneg sjekel veur n jong en tien veur n wicht. 06Bie kinder tussen ain moand en vief joar geldt n bedrag van vief sjekel veur n jonkje en drij veur n wichtje. 07Bie mensken van sesteg joar en older geldt n bedrag van vieftien sjekel veur n man en tien veur n vraauw. 08As hai dij belofte oflegd het t bedrag dat vaststeld is, nait betoalen kin, mout hai dij persoon doar of t om gaait, aan priester veurlaaiden. Priester stelt den n aander bedrag vaast, doar e reken holdt mit wat hai dij belofte doan het, betoalen kin. 09As ain n daaier dat as ovver geschikt is aan de HEER belooft, is t haaileg 10 en mag hai t nait meer omruilen. Hai mag nait meer n best daaier omruilen veur n minne of n minne veur n beste. As e dat aal dut, binnen ze baaident haaileg. Aalbaaident valen ze tou aan de HEER. 11 As ain n onraain daaier dat nait as ovver geschikt is aan de HEER belooft, mout hai dat daaier veurlaaiden aan priester. 12 Dij zel t daaier keuren en weerde der van bepoalen. Zo as priester zegt, zo zel t wezen. 13 As dij persoon zien belofte ofkopen wil, mout hai t bedrag betoalen dat vaststeld is en der n viefde over tou doun. 14 As ain zien hoes as haailege goave aan de HEER opdragt, mout priester bepoalen houveul of t weerd is. Wat priester zegt, zo zel t wezen. 15 As hai dij t hoes as haailege goave opdroagen het zien belofte ofkopen wil, mout e t bedrag betoalen dat vaststeld is, en der n viefde over tou doun. Den is t hoes zienent weer. 16 As ain n lap grond oet zien aigen bezit haailegt deur t aan de HEER op te droagen, wordt weerde der van bepoald noar t zaaigoud dat veur dij akker neudeg is: fiefteg sjekel zulver veur n ezelslast gaarst. 17 As hai van t jubeljoar òf lap grond haailegt, geldt weerde dij vaststeld is. 18 As hai t noa t jubeljoar haailegt, berekent priester hom n bedrag rekend noar t aantal joaren dat over is aan ankom jubeljoar tou. Zodounde is t bedrag dat den vaststeld wordt, leger. 19 As hai dij lap grond as haailege goave opdroagen het, zien belofte ofkopen wil, mout e t bedrag betoalen dat vaststeld is en der n viefde over tou doun. Den is t zienent weer. 20 Mor as hai lap grond verkocht zunder dat e zien belofte ofkocht het, kin t nait weeromkocht worden. 21 t Vervaalt den in t jubeljoar zunder perdon as haailege goave aan de HEER: t wordt priester zien aigendom. 22 As ain n lap grond dat hai kocht het en dat gain femiliebezit is, haailegt deur t op te droagen aan de HEER, 23 berekent priester hom weerde aan ankom jubeljoar tou. Aigenste dag nog mout dit bedrag as haailege goave aan de HEER opdroagen worden. 24 In t jubeljoar komt dij akker weer aan hom, dij t verkocht haar en dij zien femiliebezit t was. 25 Ale weerdes worden berekend volgens moatstaf van t haailegdom, twinneg gera de sjekel. 26 Bie ales geldt dit veurbehold: t Eerste jong van n daaier van t vij, is van meet òf aan de HEER zien aigendom. t Kin nait as haailege goave aan hom opdroagen worden. As t n koubaist, n schoap of n bok is, is t veur de HEER bestemd. 27 As t n onraain daaier is, kin t vrijkocht worden as weerde dij der veur vaststeld is, betoald wordt en der n viefde over tou doan wordt. As t nait vrijkocht wordt, mout t veur weerde verkocht worden dij vaststeld is. 28 As ain wat van zien bezit onveurwoardelk aan de HEER wijd het, of t nou sloaven aanbelangt, vij of grond, den rust ter n ban op. t Kin den nait in paand geven worden en belofte kin nait ofkocht worden. Ales wat onveurwoardelk aan de HEER wijd is, is alderhaailegst. 29 As n mensk ainmoal onveurwoardelk aan de HEER wijd is, kin e nait vrijkocht worden: hai mout doodmoakt worden. 30 Van opbrengst van t laand, net zo goud van gewazzen op akkers as van vruchten aan bomen, is n tiende as haailege goave veur de HEER bestemd. 31 As ain n dail van zien tiende ofkopen wil, mout e over ofkoopsom n viefde tou doun. 32 Van koien, schoapen en bokken mout elk tiende daaier, dat as ter teld wordt onder hedder zien staf deur gaait, as haailege goave veur de HEER apaart holden worden. 33 Der mag nait noar keken worden of t n beste of n minne is en der maggen gain daaiern omruild worden. As ain toch n daaier veur n aander omruilt, binnen ze baaident haaileg: aalbaaident kommen ze tou aan de HEER. Dizze daaiern kinnen ook nait vrijkocht worden.'" 34 Aan zo wied tou geboden dij de HEER op Sinai aan Mozes geven het veur Isrelieten.