Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 18


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Ik bin de HEER, joen God. 03Leef nait net zo as Egyptenoars, bie wèl ie woond hebben, en net zo min as Kanaänieten, doar ik joe hènbreng. Hol joe nait aan heur bepoalens 04mor volg mien regels op. Hol joe aan mien bepoalens en dou der noar. Ik bin de HEER, joen God. 05Mien bepoalens en regels geven leven aan dij ze noakomt. Dat zodounde: hol ze in eren. Ik bin de HEER. 06Gainent van joe mag ain van aigen bloud offrontaaiern. Ik bin de HEER. 07Ie maggen joen moeke nait besloapen, doar offrontaaier ie joen pa mit. 08Besloap n aander vraauw van joen voader ook nait. Doar offrontaaier ie joen voader mit. 09Besloap joen zuster nait, of ze nou joen pa zien dochter of joen moeke heurent is. Al is ze alderdeegs nait in zulfde hoesholden geboren as ie, ie maggen heur nait besloapen. 10 Besloap dochter van joen zeun nait, of dochter van joen dochter. Doar offrontaaier ie joezulm mit. 11 Besloap joen voader zien vraauw heur dochter nait, dij deur joen voader verwekt is. Zai is joen zuster ja en ie maggen heur nait besloapen. 12 Besloap joen voader zien zuster nait. Zai heurt ja tou t aigen bloud van joen voader. 13 Besloap joen moeke heur zuster nait. Zai heurt ja tou t aigen bloud van joen moeke. 14 Offrontaaier joen voader zien bruier nait. Ie maggen zien vraauw nait besloapen. t Is joen taande ja. 15 Besloap joen schoondochter nait. Zai is joen zeun zien vraauw en ie maggen heur nait besloapen. 16 Besloap vraauw van joen bruier nait. Doar offrontaaier ie joen bruier mit. 17 Besloap dochter van joen vraauw nait en dochter van heur zeun ook nait, of dochter van heur dochter. Zai heurt ja tou t aigen bloud en doarom zol dat n schaande wezen. 18 Ie maggen, noast joen vraauw, heur zuster nait as bievraauw nemen. Ie maggen aine zuster nait besloapen, zo laank as aander leeft. 19 Besloap n vraauw nait as ze onraain is omdat ze de regels het. 20 Moak joezulm nait onraain, dat ie aanderman zien vraauw besloapen. 21 Ie maggen noam van joen God nait ontwijden, dat ie ain van joen kinder aan Moloch ovvern. Ik bin de HEER. 22 Ie maggen nait op bèr goan mit n man net zo as ie mit n vraauw doun. Dat is n schandoal. 23 Moak joezulm nait onraain dat ie t doun mit n daaier. En n vraauw mag zok ook nait mit n daaier ofgeven. Dat is ja verdurven. 24 Moak joezulm nait onraain dat ie zukswat doun. Volken dij ik veur joe votjoag, hebben zok mit aal dij zoaken onraain moakt. 25 Doar is t laand deur onraain worden. Om wandoaden dij der oethoald binnen, heb ik t laand taaisterd, zodat t zien inwoners oetspijde. 26 Mor ie mouten mien bepoalens en regels in eren holden. Ie maggen gainain van dizze schandoaden begoan. Dat geldt veur geboren en getogen Isrelieten net zo goud as veur vremden dij bie joe wonen, 27 - mensken dij veur joe in t laand woonden, hebben dij schandoaden ook bedreven; doar is t laand onraain deur worden - 28 aans zel t laand joe oetspijen omdat ie t onraain moakt hebben, krekt as t volk oetspijd wer dat ter veur joen tied woonde. 29 Dij toch zo'n schandoad bedrift, zel tou gemainschop oetstöt worden. 30 Hol joe aan mien veurschriften en neem schandoalege gebruken nait over dij veur joen tied doan werden, dat ie der nait onraain van worden. Ik bin de HEER, joen God.'"