Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 23


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Hoogtijdoagen van de HEER, dij ie as hillege doagenf + Hilleg is t olde woord veur haaileg. Komt allenneg nog mor veur in "hillege doagen" of "Aalderhillegen". Doarom is hier ook veur dizze oetdrokken "hilleg" bruukt in stee van "haaileg".f* mitnkander vieren mouten, binnen dizzent: 03Zès doagen kin ie aarbaiden, mor zeuvende dag is t sabbat, n dag van volsloagen rust, n dag dij ie as n hillege dag mitnkander vieren mouten. Ie maggen dij dag haildaal niks doun, woar of ie ook wonen. t Mout n rustdag wezen dij wijd is aan de HEER. 04Dit binnen hoogtijdoagen van de HEER, dij ie as hillege doagen mitnkander vieren mouten, elke dag op zien tied: 05Op vattiende dag van eerste moand in twijduustern wordt om de HEER te eren, t pesachovver kloarmoakt. 06Op vieftiende dag van dij moand begunt om de HEER te eren, t feest van Broden zunder gèst: zeuven doag laank mout ie den brood eten zunder gèst. 07Eerste dag mout ie as n hillege dag mitnkander vieren. Ie maggen den nait aarbaiden. 08Elk van dij zeuven doagen mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. Zeuvende dag mout ie vannijs as n hillege dag mitnkander vieren en den mag ie ook nait aarbaiden.'" 09De HEER zee tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie ainmoal in t laand kommen binnen dat ik joe geven zel en ie doar aan t mennen goan, mout ie eerste schoof van gaarst dij ie inhoald hebben, noar priester brengen. 11 Priester mout schoof veur de HEER omhoogsteken, dat dij as ovver aanveerd worden zel. Op dag noa sabbat mout priester schoof omhoogsteken. 12 Dag dat schoof aanboden wordt, mout ie ook n interram zunder lek of brek aan de HEER opdroagen, 13 mit koornovver dat doar bie heurt van twij tiende efa waaitenbloum, aanmongen mit eulie, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. En doarbie ook wienovver dat ter bie heurt van n kwaart hin wien. 14 Aan dag tou dat dizze goave aan joen God brocht is, mag ie gain brood, reusterde waait of vris waait eten. Dizze bepoalen blift veur joe veur aaid van kracht, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 15 Rekend van dag noa sabbat òf, dag dat schoof omhoogstoken is, mout ie zeuven volle week oftellen, 16 tot aan zeuvende dag noa sabbat tou. Fiefteg doagen mout ie oftellen, en den mout ie de HEER n nij koornovver aanbaiden. 17 Ie mouten den oet joen aigen loug brood mitnemen om t veur de HEER omhoog te steken: twij broden van twij tiende efa waaitenbloum, bakt mit gèst, as n goave veur de HEER van eerste opbrengst. 18 Tougelieks mit dat brood mouten zeuven interrammen zunder lek of brek, n bol en twij wazen rammen aanboden worden. Dat is brandovver veur de HEER. Zai binnen mitnkander, mit waait en wienovver dij der bie heuren, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 19 As zuvernsovver mout n bok ovverd worden, en as vree-ovver twij interrammen. 20 Dij twij jonge rammenf + In Hebreeuwse tekst staait: "Mit twij jonge rammen."f* mout priester tougelieks mit t brood van eerste opbrengst veur de HEER omhoogsteken. Zo worden dizze ovvers haailegd veur de HEER. Ze binnen veur priester. 21 Ie mouten dij dag as hillege dag mitnkander vieren en maggen den nait aarbaiden. Dit veurschrift blift veur joe veur aaid van kracht, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 22 Goa bie t zichten nait aan raand van akker tou en zuik nait op wat liggen blift. Loat t liggen veur aarme lu en vremden. Ik bin de HEER, joen God.'" 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Zeg tegen Isrelieten: 'Eerste dag van zeuvende moand mouten hoorns schettern. t Zel veur joe n rustdag wezen, dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten. 25 Ie maggen dij dag nait aarbaiden en mouten de HEER n ovvergoave aanbaiden.'" 26 De HEER zee tegen Mozes: 27 "Denk ter om: tiende dag van zeuvende moand is Grode verzoendag, n dag dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten. Dij dag mag ie niks eten en mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. 28 Ie maggen dij dag gain slag waark doun, want t is Grode verzoendag, dag doar veur joe veur de HEER, joen God, verzoenen doan wordt. 29 Ain dij dizze dag toch et, zel tou gemainschop oetstöt worden. 30 Ain dij op dizze dag aarbaidt, zel ik oet gemainschop wegmaaien. 31 Ie maggen dij dag gain slag doun. Dizze bepoalen geldt veur joe veur aiweg en aaid, ale geslachten deur, woar of ie ook wonen. 32 t Zel veur joe n dag wezen van volsloagen rust doar ie niks op eten maggen. Dizze dag mout in volsloagen rust deurbrocht worden, van oavend van negende dag van dij moand òf, aan volgende oavend tou." 33 De HEER zee tegen Mozes: 34 "Zeg tegen Isrelieten: 'Op vieftiende dag van zeuvende moand begunt om de HEER te eren, t Loofhuttenfeest. Dat duurt zeuven doag. 35 Eerste dag mout ie as hillege dag mitnkander vieren. Ie maggen den nait aarbaiden. 36 Op aal dij zeuven doagen mout ie de HEER n ovvergoave aanbaiden. Aachtste dag mout ie vannijs as hillege dag mitnkander vieren. Den mout ie de HEER ook n ovvergoave aanbaiden. Er zel den n soamenkomst wezen doar feestvierd wordt en der mag nait aarbaid worden. 37 Dit binnen hoogtijdoagen veur de HEER, dij ie as hillege dag mitnkander vieren mouten en doar ie de HEER n ovvergoave op aanbaiden mouten: brandovvers, koornovvers, vree-ovvers en wienovvers, al noar gelang wat op n bepoalde dag veurschreven is. 38 Dizze ovvers goan boetenom wat ie de HEER elke sabbat geven, en boetenom joen ovvers om n belofte noa te kommen of ovvers oet vrije wil. 39 Denk hier om: op vieftiende dag van zeuvende moand, as ie opbrengst van t laand inhoald hebben, begunt t feest van de HEER. Dat duurt zeuven doag. Eerste en aachtste dag mouten veur joe rustdoagen wezen. 40 Eerste dag mout ie mooie vruchten plokken en takken ofsnieden van paalmbomen, loofbomen en wotterwilgen. Zeuven doag laank mout ie feestvieren veur de HEER, joen God. 41 Elk joar mout dit feest om de HEER te eren, zeuven doag laank vierd worden. Dit veurschrift geldt veur aaid, ale geslachten deur. Vier dit feest in zeuvende moand. 42 Zeuven doag laank mout ie in hutten wonen. Elke geboren Isreliet mout in n loofhut wonen, 43 dat joen kinder der bie bepoald worden dat ik Isrelieten in hutten wonen luit, dou ik heur tou Egypte oet huil. Ik bin de HEER, joen God.'" 44 Mozes muik hoogtijdoagen van de HEER aan t volk kundeg.