Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 13


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"As ain n knobbeltje, oetslag of n lichte plek in t vèl het, dij liekt op vreterij in hoed, den mout e noar priester toubrocht worden, noar Aäron of ain van zien noazoaten. 03Dij mout plek bekieken. As priester zugt dat t hoar op zere stee wit worden is en plek daip in t vèl zit, is t vreterij in hoed en mout priester dij persoon onraain verkloaren. 04As ter n lichte, widde plek in t vèl te zain is dij der nait daip in zit, en t hoar der op nait wit worden is, mout priester dij persoon zeuven doag apaart holden. 05Op zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As t zo is, dat plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast, mout e hom vannijs zeuven doag apaart holden. 06Zeuven doag loater bekikt priester hom nog ais, en as plek dof worden is en nait groder worden, mout e hom raain verkloaren. t Is den gewoon oetslag. Dij persoon mout zien klaaier wasken en is den weer raain. 07Mor as e noadat priester hom zain het, raain verkloard is en plek loater toch groder wordt, mout e vannijs veur priester verschienen. 08As priester zugt dat plek inderdoad groder worden is, mout e hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 09Dat zodounde, as ain n kwoal het dij aan vreterij in hoed denken dut, mout e noar priester toubrocht worden. 10 As priester n wit knobbeltje in t vèl zugt mit wit hoar der op, en der n raauw stee ontstoan is, 11 is vreterij in hoed al wied hèn en mout priester hom onraain verkloaren. Hai huift hom nait apaart zetten: man is dudelk onraain. 12-13 As t ter noar oetzugt dat kwoal zok over t haile liggoam oetbraaid het, mout priester dij persoon wieder onderzuiken. As e zugt dat kwoal t haile liggoam inderdoad van kop tou toon aantast het, mout hai hom raain verkloaren. Omdat e haildaal wit worden is, is e raain. 14 Mor zo gaauw as ter raauwe steeën bie hom te zain binnen, is e onraain. 15 As priester n raauw stee zugt, mout e hom onraain verkloaren. Dat raauw stee is onraain, t is n taiken van vreterij in hoed. 16 Mor as raauw stee weer wit wordt, mout e noar priester weeromgoan. 17 As priester zugt dat t vèl wit worden is, mout e hom raain verkloaren: hai is den raain. 18 As ain in t vèl n swèl het dij weer beter wordt, 19 mor der op stee doar swèl zeten het n wit knobbeltje of n roodachteg widde vlek komt, mout dij persoon dat priester zain loaten. 20 As priester zugt dat plek daip in t vèl zit en t hoar der op wit worden is, mout e hom onraain verkloaren. Der is den op stee van swèl vreterij in hoed oetbroken. 21 Mor as priester bie t bekieken van plek zugt dat t hoar nait wit is, plek nait daip in t vèl zit en dof is, mout e hom zeuven doag apaart holden. 22 As plek in dij tied groder worden is, mout priester hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 23 Mor as lichte plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast, is t dèl van swèl en mout priester hom raain verkloaren. 24 As ain n brandwond oplopen het en zere plek wordt roodachteg wit of haildaal wit, 25 mout priester der noar kieken. As e zugt dat t hoar op dij plek wit worden is en dat plek daip in t vèl zit, is ter vreterij in hoed ontstoan op stee van brandwond en mout e dij persoon onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 26 As priester zugt dat t hoar op lichte plek nait wit is, plek nait daip in t vèl zit en dof is, mout e hom zeuven doag apaart holden. 27 Zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As plek in dij tied groder worden is, mout priester hom onraain verkloaren. Den is t vreterij in hoed. 28 Mor as lichte plek nait groder worden is en t vèl nait wieder aantast het en dof bleven is, is t gewoon n knobbeltje van brandwond en mout priester hom raain verkloaren. Dij plek is den dèl van brandwond. 29 As ain n maal stee onder t hoar of onder board het, 30 mout priester der noar kieken. As e zugt dat kwoal daip in t vèl zit en t hoar op dij stee geel en dun is, mout e dij persoon onraain verkloaren. t Is den oetslag, vreterij in hoed van kop of kin. 31 Mor as priester zugt dat plek nait daip in t vèl zit en der toch gain donker hoar op gruit, mout e hom zeuven doag apaart holden. 32 Zeuvende dag bekikt priester hom vannijs. As ter noar oetzugt dat oetslag in dij tied nait groder worden is, t hoar op dij stee nait geel worden en plek nait daip in t vèl zit, 33 mout dij persoon ale hoar rondom dij stee ofscheren. Priester holdt hom den vannijs zeuven doag apaart. 34 Zeuvende dag bekikt priester plek vannijs en as oetslag nait groder worden is en nait daip in t vèl zit, mout e dij persoon raain verkloaren. Dij mout zien klaaier wasken en is den weer raain. 35 Mor as oetslag in t vèl groder wordt noadat e raain verkloard is, 36 mout priester hom vannijs bekieken. As ter noar oetzugt dat oetslag inderdoad groder worden is, huift e nait noar geel hoar te zuiken. Dij persoon is den onraain. 37 As priester loater zugt dat oetslag nait groder worden is en dat ter donker hoar op dij plek gruit, is kwoal haildaal beter worden. Dij persoon is den raain en priester mout hom raain verkloaren. 38 As n man of vraauw lichte, widde plekken in t vèl het, 39 mout priester der noar kieken. As e zugt dat dij lichte, widde plekken in t vèl dof binnen, den is t gewone oetslag dij t vèl aantast het, en is dij man of vraauw raain. 40 As bie n man t hoar boven op kop oetvaalt, is e gewoon koal en is e raain. 41 En as zien hoar veur op kop oetvaalt, den het e n hoge steern en is e raain. 42 Mor as der n roodachteg widde plek op koale kop komt, vanboven of vanveuren, zol koale plek aantast wezen kinnen deur vreterij in hoed, 43 en mout priester der noar kieken. As e zugt dat dij roodachteg widde plek der oetzugt as vreterij in t vèl doar gain hoar op zit, 44 is man aantast deur vreterij in hoed en is e onraain. Priester mout hom onraain verkloaren. Hai het den vreterij in hoed op kop. 45 Dij deur vreterij in hoed aantast is, mout zien klaaier scheuren, t hoar lös hangen loaten, board en snor bedekt holden en 'Onraain! Onraain!' roupen. 46 Zokkent blift onraain zo laank as kwoal duurt. As ain dij onraain is, mout e apaart wonen en boeten legerkaamp blieven. 47 As ter plekken op wollen of linnen goud kommen, 48 of op scheren- en inslaggoaren van linnen of wol, of op leer of op ain of aander dat van leer moakt is, 49 en dij plekken op goud, leer of goaren of t leren ding binnen gruin of roodachteg, zol zukswat aanvreten wezen kinnen deur vreterij en mout t aan priester zain loaten worden. 50 Priester mout ter noar kieken en dingerais dat aanvreten is zeuven doag apaart holden. 51 Op zeuvende dag bekikt hai t ding vannijs. As e zugt dat plek op goud, goaren of op t leren ding in dij tied groder worden is, is t vreterij. Zukswat is den onraain. 52 In dat gevaal mout e goud, linnen of wollen goaren, of t leren ding dat aanvreten is, opbranden. Omreden t is vreterij, mout zukswat opbraand worden. 53 Mor as priester zugt dat plek op goud, goaren of t leren ding, nait groder worden is, 54 mout e zukswat dat aanvreten is, wasken loaten en vannijs zeuven doag apaart holden. 55 Noa t wasken mout e t vannijs bekieken. As bliekt dat plek dij aanvreten is nait van kleur veraanderd is, den is t onraain, ook al is plek nait groder worden. t Mout opbraand worden, want boudel is totoal bedurven. 56 Mor as priester zugt dat plek noa t wasken dof worden is, mout e plek tou t goud, leer of goaren oetscheuren. 57 As ter den toch weer plekken op t goud, goaren of leren ding kommen, gaait t om n ploag dij aalaan vannijs oetbrekt. Den mout zukswat dat aanvreten is, opbraand worden. 58 As op t goud, goaren of leren ding noa t wasken gain plek meer zit dij aanvreten is, mout t nog ais wosken worden en den is t raain." 59 Dit binnen veurschriften dij bepoalen wanneer wollen of linnen goud, scheren- en inslaggoaren en dingen van leer, dij aanvreten binnen, raain of onraain verkloard worden mouten.