Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 24


01De HEER zee tegen Mozes: 04Lampen mouten elke naacht veur de HEER branden in n stander van kloar gold. 05Bak van waaitenbloum twaalf broden van twijtiende efa t stok. 06Leg ze veur de HEER deel in twij riegen van zès, op toavel van kloar gold. 07Braan bie elke rieg zuvere wierook, taiken veur haile goave, as ovvergoave veur de HEER. 08Elke sabbat vannijs mout priester twij riegen brood veur de HEER deelleggen oet noam van ale Isrelieten. Dizze verplichten geldt veur aaid. 09t Brood is veur Aäron en zien zeuns. Ze mouten t eten op n haaileg stee, want t is alderhaailegst. t Is veur aaid veur heur bestemd, as heur aandail in ovvergoaven veur de HEER." 10 Mit Isrelieten was n man mitkommen, geboorteg oet n Isrelitische vraauw en n Egyptische man. Dij man kreeg op n dag rebulie mit ain oet Israël. 11 Dou e begunde te vluiken en God zien noam verwènste, wer e veurlaaid bie Mozes. Zien moeke haitte Selomit. Ze was ain van Dibri en heurde bie stam Dan. 12 Man wer vastzet tot n oetsproak van de HEER kloarhaid geven zol van wat of ter gebeuren mos. 13 De HEER zee tegen Mozes: 14 "Breng dij vluiker boeten legerkaamp. Aalmoal dij t heurd hebben, mouten hom haand op kop leggen en den mout e deur haile gemainschop mit stainen doodsmeten worden. 15 Tegen Isrelieten mostoe zeggen: 'Dij zien God vervlökt, zel gevolgen van zien zunde ondervinden. 16 Dij de HEER zien noam verwènst, mout doodmoakt worden, deur haile gemainschop mout e mit stainen doodsmeten worden. Of t nou n vremde is of n geboren Isreliet: dij mien noam verwènst, mout doodmoakt worden. 17 Ook dij n mensk doodslagt, mout doodmoakt worden. 18 En dij n daaier van aandermans vij doodslagt, mout t vergouden: n levent veur n levent. 19-20 As ain aander wat aandut, mout mit hom t zulfde doan worden: n breuk veur n breuk, n oog veur n oog, n taand veur n taand. Wat e dij aander aandoan het, zel hom ook aandoan worden. 2-3 "Droag Isrelieten op dat ze die veur verlichten zuvere eulie brengen: der mout in soamenkomsttènt, boeten t gedien dat aark van t verbond ofschaarmt, aaltied licht branden. Aäron mout ter veur zörgen dat lampen haile naacht veur de HEER branden blieven. Dit veurschrift blift veur aaid van kracht, ale geslachten deur. 21 Dat zodounde, ain dij n daaier doodslagt, mout t vergouden en dij n mensk doodslagt, mout doodmoakt worden. 22 Vremden en geboren Isrelieten mouten volgens t aigenste recht veroordaild worden. Ik bin de HEER, joen God.'" 23 Mozes zee dit tegen Isrelieten. Dou wer vluiker boeten legerkaamp brocht en mit stainen doodsmeten. Zo deden Isrelieten wat de HEER Mozes besteld haar.