Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 10


01Aäron zien zeuns Nadab en Abihu deden glìnne kolen in heur wierookschoal en legden der roekerij op. Mor t was verkeerd vuur dat ze de HEER aanbaiden wollen, vuur dat nait voldee aan de HEER zien veurschriften. 02n Fèlle vlam kwam tou t haailegdom oet en verteerde heur. Doar, veur de HEER, kwammen ze om. 03Mozes zee tegen Aäron "Dit mainde de HEER dou e zee: 'Deur dijent dij mie noastoan, loat ik mien haaileghaid zain. t Haile volk moak ik getuge van mien heerlekhaid.'" Aäron dee t swiegen der tou.

04Mozes raip Misaël en Elsafan, zeuns van Uzziël, Aäron zien oom. "Kom ais hier", zee e, "en droag joen bruiers bie t haailegdom vandoan en breng heur boeten legerkaamp." 05Ze druigen heur, mit heur tuniek nog aan, tou legerkaamp oet, zo as Mozes heur besteld haar. 06Mozes zee tegen Aäron en zien zeuns Eleazar en Itamar: "Ie maggen joen hoar nait lös hangen loaten en joen klaaier nait scheuren. Aans is t doan mit joe en zel de HEER zien gram tegen haile gemainschop lösbranden. Mor joen bruiers, aander Isrelieten, maggen wel hoelen en kloagen over t vuur dat de HEER aanstoken het. 07Omdat ie zaalfd binnen mit de HEER zien eulie, mag ie nait bie ingang van soamenkomsttènt vandoangoan, aans is t doan mit joe." En ze deden wat Mozes heur besteld haar.

08Dou zee de HEER tegen Aäron: 09"Doe en dien zeuns maggen gain wien of staarke draank drinken eerdat ie noar soamenkomsttènt tou kommen, aans is t doan mit joe. Dizze bepoalen blift veur joe en joen noazoaten veur aiweg en aaid gelden. 10 Ie mouten onderschaaid moaken kinnen tussen wat haaileg is en wat onhaaileg, tussen wat zuver is en wat onzuver.

11 En ie mouten Isrelieten oetleg geven over bepoalens dij Mozes joe zegd en de HEER hom besteld het."

12 Mozes zee tegen Aäron en zien overbleven zeuns, Eleazar en Itamar: "Wat of ter overbleven is van t koornovver dat de HEER aanboden is, mag ie zunder gèst opeten noast t altoar, want t is alderhaailegst. 13 Ie mouten t eten op n haaileg stee. t Is veur joe en joen zeuns as joen aandail in ovvergoave veur de HEER. Zo is mie t besteld. 14 Mor bòrst en rechterachtervörrel magstoe en dien zeuns en dochters op elk zuver stee eten. Ze binnen veur die en dien kinder as joen aandail in Isrelieten heur vree-ovvers. 15 Isrelieten mouten, behaalve vedde dailen, rechterachtervörrel en bòrst ook noar de HEER brengen, en dij mouten veur de HEER omhoogstoken worden. Veur aiweg en aaid binnen ze veur die en dien zeuns. Zo het de HEER ons t besteld." 16 Dou ging Mozes overaal noavroag doun noar bok dij as zuvernsovver aanboden was, mor dij bleek opbraand te wezen. Vergrèld vruig Mozes aan Eleazar en Itamar, Aäron zien zeuns dij overbleven wazzen: 17 "Woarom heb ie t vlaais van t zuvernsovver nait opeten op n haaileg stee? t Is ja alderhaailegst. De HEER het t aan joe geven om t volk zien schuld weg te nemen en veur heur verzoenen te doun. 18 t Ovverdaaier zien bloud was ja nait in t haailegdom brocht, dat zodounde haar ie t vlaais in elks gevaal in t haailegdom opeten mouten. Zo haar ik joe t ja besteld." 19 Aäron zee tegen Mozes: "Mien zeuns hebben vandoag heur zuvernsovver en heur brandovver de HEER aanboden. Mor doe waist wat mie vandoag overkommen is. As ik vandoag van t vlaais van t zuvernsovver eten haar, zol de HEER dat den goudvonden hebben?" 20 Dou Mozes dit heurde, was hom t goud.