Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 12


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n vraauw n potje krigt en t is n jonkje, den blift ze zeuven doag onraain. Net zo laank as ze onraain is as ze de regels het. 03Op aachtste dag mout t potje besneden worden. 04Den duurt t nog drijendatteg doag eerdat ze weer raain is, as t blouden bie bevalen doan is. In dij tied mag ze niks aankommen dat haaileg is en ze mag nait in t haailegdom kommen. 05As ze n wichtje kregen het, den blift ze vattien doag onraain. Net zo laank as ze onraain is as ze de regels het. Den duurt t nog zesensesteg doag eerdat ze weer raain is, as t blouden bie bevalen doan is. 06As tied dat ze weer raain wordt om is, mout ze - of ze nou van n jonkje of van n wichtje bevalen is - n interram as brandovver aanbaiden en n jonge gewone doef of n törreldoef as zuvernsovver. Ze mout ovverdaaiern noar priester tou brengen, bie ingang van soamenkomsttènt. 07Dij budt de HEER ovvers aan en dut verzoenen veur heur. Den is ze, noa t bloud dat ze kwiet worden is, weer raain. Dit binnen veurschriften omtrent kroamvraauw, of t nou noa geboorte is van n jonkje of noa geboorte van n wichtje. 08As ze gain ram betoalen kin, mout ze twij törreldoeven mitnemen of twij jonge gewone doeven: ain as brandovver, ain as zuvernsovver. Priester dut verzoenen veur heur en ze zel weer raain wezen.'"