Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 26


01Moak joe gain ofgodsbeelden, zet joe gain godenbeelden hèn, richt ook gain stainen op dij wijd binnen en zet in joen laand gain stainen hèn mit ofbeeldens der op om joe doar veur deel te boegen. Want ik, de HEER, bin joen God. 02Neem aaltied mien sabbat in acht en heb ontzag veur mien haailegdom. Ik bin de HEER. 03As ie mien bepoalens opvolgen, joe aan mien geboden holden en ze ook doun, 04zel ik joe op goie tied regen geven, dat eerde opbrengst geft en bomen vrucht droagen. 05Den zel tied van dörsen duren aan droevenplokken tou, en droevenplokken aan zaaitied tou. Ie zellen zat te eten hebben en zunder zörg in joen laand wonen kinnen. 06Ik zel t laand rust en vree geven, dat ie sloapen kinnen zunder dat ie kèl moakt worden. Ik zel der veur zörgen dat wilde daaiern joe mit vree loaten en dat t laand nait taaisterd wordt deur kriegsgeweld. 07Ie zellen joen vijanden op loop joagen en zai zellen deur joen sweerd deelstoken worden. 08Vief van joe zellen genog wezen om honderd te verjoagen, en mit honderd van joe joag ie tiendoezend op loop. Vijanden van joe zellen deur joen sweerd deelstoken worden. 09Ik zel noar joe omzain en joe vruchtboar en talriek moaken. Ik zel mie holden aan mien verbond mit joe. 10 Ie zellen van joen opbrengst eten kinnen aan tied tou dat ie nije opbrengst inhoalen en wat ter nog over is van olde opbrengst votdoun kinnen. 11 Mien woonstee zel middenmaank joe stoan en ik zel nooit gain ofgries van joe kriegen. 12 Ik zel maank joe verkeren. Ik zel joen God wezen en ie mien volk. 13 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ie nait laanger sloaf wezen zollen. Ik heb t juk broken doar ie onder doeknekt gingen en heb ter veur zörgd dat ie nou weer rondlopen kinnen mit kop in t èn. 14 Mor as ie nait noar mie lustern willen en dizze geboden nait noakommen, 15 as ie mien bepoalens noast joe deelleggen en n ofgries hebben van mien regels, as ie deur mien geboden nait te doun t verbond mit mie breken, 16 den zel ik van mien kaant joe dit aalmoal aandoun: dikke ellèn breng ik over joe, teren en dikke koors zellen joe t licht in ogen doven en joe oam ofkniepen. Ie zellen joen laand inzaaien, mor t is aal veur niks: joen vijanden zellen t opeten. 17 Ik zel mie tegen joe keren, dat ie deur joen vijanden versloagen worden. Dij joe hoaten, zellen boas over joe speulen. Ie zellen vluchten, alderdeegs as gainain achter joe heer zit. 18 As ie mie den nog nait geheurzoamen willen, zel ik straf veur joen zunden zeuvenmoal zo slim moaken. 19 Ik zel joen kracht, doar ie zo grootsk op binnen, breken. Lucht boven joen kop zel van iesder wezen en grond onder joen vouten van koper. 20 Ie zellen joe muid moaken, mor t is aal veur niks. Want joen laand zel gain opbrengst geven en joen bomen zellen gain vrucht droagen. 21 As ie joe tegen mie verzetten blieven en nait noar mie lustern willen, zel ik straf veur joen zunden zeuven moal zo slim moaken. 22 Ik zel wilde daaiern op joe ofsturen dij joe van joen kinder beroven en joen vij verroppen zellen. Zai zellen t volk zo oetdunnen dat wegen der verloaten bie liggen. 23 As ie hier nog niks van leren en joe tegen mie keren blieven, 24 zel ik op mien beurt mie ook tegen joe keren. Zeuvenmoal zo slim zel ik joe stravven veur joen zunden: 25 Ik zel joe mit t sweerd trevven om vroak te nemen dat ie t verbond schonden hebben. As ie den bezied kroepen in steden, zel ik pest op joe lösloaten, dat ie aan joen vijanden overleverd binnen. 26 t Brood dat joe in t èn holdt, wordt betuun: tien vraauwen zellen aan ain ovent genog hebben om der heur brood in te bakken en ze zellen thoeskommen mit ofwogen pozzies. Ie zellen te eten hebben, mor zat zel ie nait worden. 27 As ie den nog nait noar mie lustern willen en joe tegen mie keren blieven, 28 zel ik mie op mien beurt nog n moal zo slim tegen joe keren en joe zeuvenmoal zoveul stravven veur joen zunden. 29 Ie zellen joen aigen zeuns en dochters opeten, 30 ik zel joen ovverhögten verrinnewaaiern, joen wierookaltoars ondersteboven smieten en joen lieken op ain bult gooien mit dij levenloze godenbeelden van joe. Ik zel n dikke ofgries van joe hebben. 31 n Puunbult zel ik moaken van joen steden, joen haailegdommen vernailen, aangenoame reuk van joen ovvers wil ik nait laanger roeken. 32 Ik zel van t laand n wildernis moaken, dat joen vijanden dij t bezetten zellen, verbiesterd stoan. 33 En joe zel ik onder vremde volken verstreuen en mit trokken sweerd achter joe heer kommen. Joen laand zel n wildernis wezen en joen steden ain dikke puunbult. 34 Op zo'n menaaier, deurdat t laand broakligt en ie ondertussen noar t laand van joen vijanden verdreven binnen, wordt t laand schoadeloossteld veur rust dij t nait kregen het. Den zel t rust hebben en dij sabbatsjoaren vergoud kriegen. 35 Zo laank as t laand broakligt, krigt t rust dij ie t, dou ie der woonden, tiedens sabbatsjoaren nait geven hebben. 36 En dij van joe leventeg ontkommen binnen, zel ik in t laand van heur vijanden zo schrikachteg moaken dat ze al op loop goan as ze n bladje ritseln heuren. Ze zellen der oetnaaien of t sweerd heur op hakken zit, en deelvalen aalhouwel gainain achter heur heer zit. 37 Ain zel over aander strovveln as ze op loop goan veur t sweerd, en ondertussen is ter gainain dij achter heur heer zit. Ie zellen joe tegen joen vijanden over nait handhoaven kinnen 38 en maank vremde volken omkommen. t Laand van joen vijanden zel joe opvreten. 39 Dij van joe leventeg ontkommen binnen, zellen wegens heur aigen zunden en dij van heur veurolden, verkwienen in t laand van heur vijanden. 40 Mor as zai heur zunden en dij van heur veurolden belieden, benoam dat ze mie ontraauw west hebben en zok boetendes tegen mie keerd, 41 - krekt doarom zel ik mie op mien beurt tegen heur keren en heur votjoagen noar t laand van heur vijanden -, dat zodounde, as ze heur stieve koppen opgeven, zok deel geven en boute doun veur heur schuld, 42 den zel ik weer denken aan mien verbond mit Jakob en aan mien verbond mit Isaak en Abraham, en zel ik weer aan mien laand denken. 43 As t laand ainmoal deur heur verloaten is, kin t as zai der nait binnen, broakliggen om sabbatsjoaren in te hoalen. Ondertussen doun zai der boute veur dat ze mien veurschriften noast zok deellegd hebben en mien bepoalens minacht. 44 En alderdeegs den, as ze in t laand van heur vijanden touholden, zel ik heur nait versteuten en n ofgries van heur hebben of heur verrinnewaaiern. Ik zel mien verbond mit heur nait breken, want ik bin de HEER, heur God. 45 Ik zel denken aan t verbond dat ik sloot mit heur veurolden, dij ik veur t oog van ale volken tou Egypte oethoald heb, dat ik heur God wezen zol. Ik bin de HEER.'" 46 Dit binnen bepoalens, regels en veurschriften doar de HEER verholdens tussen hom en Isrelieten mit vastlegd het, en dij e op Sinai aan Mozes kundeg moakt het.