Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 05


01As ain n vervluiken heurt en doar getuge van is omdat hai t zain het of omdat hai t wait, mor der niks van zegt, dij moakt zok strafboar. 02Of as ain verget dat e wat onzuvers aanwèst het, zo as t kedoaver van n wild of mak daaier of t kedoaver van n kroepdaaier, en doar onzuver deur blift, den brengt e schuld over zok. 03Krekt as ain dij t ontschoten is dat e wat van n mensk aanwèst het dat onzuver is, wat dat den ook mor wezen mag, 04of dij verget dat e n aid sworen het doar e nait bie noadocht het, of t nou n goie was of n minne of wat veurent den ook mor. 05Dij persoon mout, zo gaauw as e zok van zien schuld bewust wordt, opbiechten wat of e misdoan het, 06en de HEER hier as vergouden veur zunde dij e doan het, n daaier as zuvernsovver aanbaiden. t Mout n schoap of n bok wezen, in elks gevaal n wiefke. Priester zel veur hom verzoenen doun. 07Dij gain schoap of bok betoalen kin, mout as vergouden twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven aan de HEER ovvern: ain as zuvernsovver en ain as brandovver. 08Hai mout ze noar priester brengen, en dij brengt eerst doef dij as zuvernsovver bedould is noar t altoar. Priester mout t daaier achteraan bie nek kop ofkniepen, mor hai mag hom der nait haildaal oftrekken. 09Den mout e wat bloud van t ovverdaaier tegen ziedkanten van t altoar aan sprenkeln, en wat ter van t bloud overbleven is, mout e oetlekken loaten aan vout van t altoar. Zo is t n zuvernsovver. 10 Twijde doef mout e, zo as t veurschreven is, as brandovver opdroagen. Zo dut priester verzoenen veur dij persoon en krigt e vergeven. 11 Dij gain twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven het, mout as zuvernsovver veur wat e misdoan het, n tiende efa bloum van waait aanbaiden. Der mag gain eulie overhèn goten worden en gain wierook bie doan: t is ja n zuvernsovver. 12 Waaitenbloum wordt noar priester brocht en dij pakt ter n haandvol van, of was t ovvergoave haildaal, en let dat mit aal aander ovvergoaven veur de HEER op t altoar in rook opgoan. Zo is t n zuvernsovver. 13 Zo dut priester verzoenen veur dij persoon veur wat of e misdoan het en krigt e vergeven. Wat overblift, is veur priester, krekt as bie t koornovver.'" 14 De HEER zee tegen Mozes: 15 "As ain zok nait mit opzet vergript aan haailege dingen van de HEER, mout e as vergouden n ram zunder lek of brek as schuldovver aan de HEER aanbaiden. Weerde van t daaier mout vaststeld worden in zulvern sjekels, zo as dat in t haailegdom gebruuk is bie schuldovvers. 16 Dat wat de HEER zienent is en onthaailegd wordt, mout vergoud worden. Dij persoon mout wat of t weerd is aan priester betoalen, en der nog n viefde over tou doun. Priester zel ram ovvern en veur dij persoon verzoenen doun. Hai krigt den vergeven. 17 Dij zunder dat e t wait, zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en schuld over zok brengt deur wat te doun wat nait mag, is strafboar. 18 As schuldovver mout e n ram noar priester brengen, zunder lek of brek, krekt zoveul weerd as t bedrag dat vaststeld is. Den zel priester verzoenen veur hom doun veur wat e, nait mit opzet en zunder dat e t wait, misdoan het en krigt e vergeven. 19 Zo is t n schuldovver: hai het zok ja schuldeg moakt veur de HEER." 20 De HEER zee tegen Mozes: 21 "Dij zundegt en n overtreden tegen de HEER begaait, omreden hai ontkent dat n volksgenoot hom wat aanvertraauwd het dat e veur hom in bewoar nemen zol, of hom wat laind het, ofschoon dat aal zo is, brengt schuld over zok. As e ontkent dat e wat stolen het en t is aal zo, of aanderman ofzet, 22 of wat vonden het dat n aander verloren het, en hai zegt van nait, en doar n vaalze aid op dut, 23 brengt schuld over zok. Hai mout t stolen goud, t geld dat e ofzet het, of wat hom aanvertraauwd is, of wat aander verloren het, of wat hai zok ook mor mit n vaalze aid perbaaierde tou te aigen, volsloagen vergouden. 24 Op dag dat e zien schuldovver brengt, mout e aigender der boetendes n viefde overhèn betoalen. 25 As vergouden veur de HEER mout e as schuldovver n ram noar priester brengen, zunder lek of brek. Weerde van t daaier mout vaststeld worden in zulvern sjekels, zo as dat in t haailegdom gebruuk is. 26 Den zel priester veur de HEER verzoenen veur hom doun veur dat, doar hai zok aan schuldeg moakt het en krigt e vergeven."