Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 17


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron en zien zeuns en tegen ale Isrelieten: 'Dit is t, wat de HEER besteld het: 03'As n Isreliet n koubaist, n schoap of n bok slacht, of e dat nou binnen of boeten legerkaamp dut, 04en t daaier nait noar ingang van soamenkomsttènt brengt om t doar bie tabbernoakel van de HEER as ovvergoave de HEER aan te baiden, wordt man dat as doodslag aanrekend. Hai het bloud vergoten en zel tou gemainschop oetstöt worden." 05Dat zodounde mouten Isrelieten ovverdaaiern dij ze nou nog in t open veld slachten, de HEER aanbaiden en ze noar priester tou brengen bie ingang van soamenkomsttènt, om ze te slachten as vree-ovver veur de HEER. 06Priester mout t bloud ja tegen t altoar van de HEER dij bie ingang van soamenkomsttènt staait, aan sprenkeln en t vet in rook opgoan loaten as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 07Men mag gain ovverdaaiern meer slachten veur bokken dij as goden vereerd worden. Dizze bepoalen blift veur Isrelieten en heur noazoaten van kracht veur aiweg en aaid. 08Zeg tegen heur: 'As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont n daaier ovvert 09en t nait noar ingang van soamenkomsttènt brengt om t aan de HEER op te droagen, den zel dij oetstöt worden.' 10 As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont bloud et, zel ik mie tegen hom keren en hom tou gemainschop oetsteuten. 11 Want levenskracht van t liggoam zit in t bloud. Ik heb joe t geven om op altoar verzoenen te doun veur joen levent, want bloud kin as levenskracht, verzoenen doun. 12 Doarom heb ik tegen Isrelieten zegd: 'Gainent van joe mag bloud eten. En vremden dij bie joe wonen net zo min.' 13 As n Isreliet of n vremde dij bie joe woont op jacht wilde daaiern of vogels vongen het dij eten worden maggen, mout e t bloud votlopen loaten en t beziedstoppen mit dreuge grond. 14 Want mensk of daaier heur levenskracht zit ja in t bloud. Doarom heb ik tegen Isrelieten zegd: 'Vlaais mit bloud ter in mag ie nait eten, want bloud is levenskracht van mensk en daaier. Elk dij der van et, zel oetstöt worden.' 15 Elke geboren en getogen Isreliet en elke vremde dij n daaier et dij doodgoan is of doodbeten, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken en blift aan oavend tou onraain. Doarnoa is e weer raain. 16 Wast e zien klaaier en zokzulm nait, den mout e gevolgen van zien zunde ondervinden.'"