Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 11


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Van ale daaiern dij op t laand leven, mag ie dizzent eten: 03ale daaiern mit spolten houven - mor den ook haildaal spolten - en dij boetendes neerkaauwen. Dij mag ie eten. 04Mor daaiern dij allenneg mor neerkaauwen of allenneg mor spolten houven hebben, dij mag ie nait eten. Kemélen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij as onraain beschaauwen. 05Klipdazzen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij ook as onraain beschaauwen. 06Hoazen binnen neerkaauwers, mor hebben gain spolten houven en doarom mout ie dij ook as onraain beschaauwen. 07Swienen hebben wel houven dij haildaal spolten binnen, mor neerkaauwen nait en doarom mout ie dij as onraain beschaauwen. 08Eet gain vlaais dat van zokse daaiern komt en kom heur kedoavers nait aan. Dij mout ie as onraain beschaauwen. 09Ales wat in t wotter leeft, in zee of in revieren, en vinnen en schubben het, mag ie eten. 10 Mor ales in t wotter dat krimmelt en wimmelt en ale leventege wezens zunder vinnen of schubben, doar mout ie n ofgries van hebben. 11 Ie maggen der nait van eten. Heur kedoavers mout ie joe ook veur griezen. 12 Ale daaiern in t wotter zunder vinnen of schubben, doar mout ie n ofgries van hebben. 13 Dizze vogelsoorten mout ie n ofgries van hebben, ie maggen der nait van eten, joa, ie mouten joe der veur griezen: voale gier, lammergier, swaarde gier, 14 rode wouw en ale soorten buizerds dij der binnen, 15 ale soorten kraaien en roaven, 16 oehoe, veldoel, bosoel, ale soorten valken, 17 stainoel, visoel, raansoel, 18 katoel, lutje ooroel, visoarend, 19 aaiber, ale soorten raaigers, hop en vleddermoes. 20 Luk goudje mit vleugels en vaaier poten mout ie ook n ofgries van hebben. 21 Van dizze daaiern mag ie allenneg dijent eten dij ook n stel springpoten hebben. 22 Dat binnen ale soorten veldsprinkhoanen, soabelsprinkhoanen, grashippers en lutje sprinkhoanen. Dij mag ie aal eten. 23 Mor aal aander luk goudje mit vleugels en vaaier poten mout ie n ofgries van hebben. 24 Dij n kedoaver van n onraain daaier aankomt, is aan oavend tou onraain. 25 En wèl wat van zo'n kedoaver mitnemt, mout zien klaaier wasken en is aan oavend tou onraain. 26 Dit geldt veur ale daaiern dij heur houven nait volsloagen spolten binnen en veur ale daaiern dij nait neerkaauwen. Dij daaiern mout ie veur joe as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver van zo'n daaier aankomt, wordt zulm onraain. 27 Ale daaiern mit vaaier poten dij bie t lopen haile voutzool deelzetten, mout ie as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver van zo'n daaier aankomt, is aan oavend tou onraain. 28 En wèl zo'n kedoaver mitnemt, mout zien klaaier wasken en is aan oavend tou onraain. Zokse daaiern mout ie as onraain beschaauwen. 29 Van ale goud dat op grond omkropt, mout ie dizzent as onraain beschaauwen: mollen, rötten en moezen, ale soorten porren, 30 gekko's, varanen, hoagedizzen, skinken en kameleons. 31 Dat kroepgoud mout ie aalmoal as onraain beschaauwen. Dij t kedoaver doar van aankomt, is aan oavend tou onraain. 32 En ales doar zo'n baist op vaalt as e dood is, is ook onraain. Raif van holt, goud, leer of bokkehoar, dat hier onraain deur worden is, mout in wotter zet worden. Ze blieven aan oavend tou onraain en den binnen ze weer raain. 33 As zo'n dood daaier in n stainen kroek zit, is wat ter in zit onraain. Kroek mout stokkendsloagen worden. 34 Eten in n kroek doar zo'n dood daaier op zit, is onraain as ter wotter op kommen is. Draank in zo'n kroek is aaltied onraain. 35 Aal t aander doar t kedoaver van n onraain daaier op vonden wordt, is ook onraain. Ovents en kookstèllen doar zo'n kedoaver op zeten het, binnen en blieven onraain en mouten stokkendsloagen worden. 36 Mor n wèl of n wotterput blieven raain as ter n kedoaver van n onraain daaier in zit. Komt ain t kedoaver aan, den is e onraain. 37 As zo'n kedoaver op zaaigoud vonden wordt, blift t zoad raain, 38 mor as e vonden wordt in zoad dat in t wotter staait, mout ie dat zoad veur joe as onraain beschaauwen. 39 As n daaier dat eten worden mag, dood vonden wordt en ain komt t kedoaver aan, den is e aan oavend tou onraain. 40 Dij van t kedoaver et, mout zien klaaier wasken en blift aan oavend tou onraain. Dij t kedoaver mitnemt, mout zien klaaier ook wasken en blift ook aan oavend tou onraain. 41 Ale luk goudje dat op grond omkropt, doar mout ie n ofgries van hebben: ie maggen der nait van eten. 42 Of ze nou op t lief kroepen, op vaaier poten lopen of n haile bult poten hebben, ie mouten joe der veur griezen, ie maggen ze nait eten. 43 In gain gevaal mag ie joe deur zokse kroepdaaiern onnuur moaken loaten en zodounde onraain worden. 44 Ik bin de HEER, joen God. Ie mouten haaileg wezen. Wees haaileg, want ik bin haaileg. Moak joezulm nait onnuur mit goudje dat op grond omkropt. 45 Ik bin de HEER, dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ik joen God wezen zol. Wees haaileg, want ik bin haaileg.'" 46 Aan zo wied tou veurschriften omtrent daaiern dij op t laand leven, vogels, ale leventege wezens in t wotter en ale goudje dat op grond omkropt. 47 Der mout onderschaaid moakt worden tussen wat raain is en wat nait, en tussen daaiern dij aal en daaiern dij nait eten worden maggen.