Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 21


01De HEER zee tegen Mozes: "Zeg tegen priesters, Aäron zien zeuns: 'n Priester mag zok nait onraain moaken as ain van zien femilie overleden is. 02Allenneg as t ain van sibste femilie aanbelangt: zien pa of moeke, zien zeun of dochter, zien bruier, 03of zien ongetraauwde zuster dij nog nait van n man is en zodounde nog tou sibste femilie heurt, mag e zok onraain moaken deur bie dij overleden is te kommen. 04Mor hai mag zok nait ontwijden deur zok onraain te moaken as ain van zien schoonfemilie overleden is. 05Priesters maggen kop nait koal scheren en gain stokken tou board oetknippen. Ze maggen zok ook nait in hoed kaarven. 06Ze binnen haailegd veur heur God en maggen heur God zien noam nait ontwijden. Ze baiden de HEER ovvergoaven aan, t eten van heur God. Doarom maggen ze zok nait ontwijden. 07n Priester mag nait traauwen mit n vraauw dij onhaaileg worden is wegens heur klongelderij, of mit n vraauw dij deur heur man verstöt is. Hai is ja haailegd veur zien God. 08Heb zien haailege stoat hoog, want hai budt joen God eten aan. Hai mout as haaileg beschaauwd worden, want ik, de HEER, bin haaileg. En ik haaileg joe. 09As n priester zien dochter zok ontwijdt deur om te klongeln, ontwijdt ze heur voader en mout ze opbraand worden. 10 Priester dij hoger staait as zien amtsbruiers, over dij zien kop zaalfeulie oetgoten is en dij aansteld wer om haailege klaaier te droagen, mag t hoar nait lös om kop hangen loaten en zien klaaier nait scheuren. 11 Hai mag nooit bie n liek kommen. Alderdeegs wegens zien pa of moeke mag hai zok nait onraain moaken. 12 Hai mag nait oet t haailegdom kommen, aans zol e t haailegdom van zien God ontwijden. Hai is ja wijd mit zaalfeulie van zien God. Ik bin de HEER. 13 Hai mout traauwen mit n vraauw dij nog moagd is. 14 Hai mag nait traauwen mit n wedevraauw, n vraauw dij verstöt is, of n vraauw dij nait haaileg is wegens heur klongelderij. Hai mout n moagd oet priesterfemilie traauwen, 15 aans zol hai zien noageslacht ontwijden. Ik bin de HEER, ik haaileg hom.'" 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Zeg tegen Aäron: 'As ain van joen noazoaten n gebrek het, mag e nait aantreden om zien God eten aan te baiden. Dat geldt ale geslachten deur. 18 Gainent mit n gebrek mag as priester aantreden: gainent dij blind is of verlamd, gainent mit n schonden gezicht of misvörmde ledemoaten, 19 gainent dij zien ledemoaten vergruid binnen noadat ze broken west hebben, 20 gainent mit n ronde rug, gain dwaarg, gainent mit staar, gainent mit swèllen of oetslag, gainent mit verbriezelde balen. 21 Gain enkele noazoat van priester Aäron dij n gebrek het, mag aantreden om de HEER ovvergoaven aan te baiden. Omreden hai het n gebrek, mag hai nait aantreden om zien God eten aan te baiden. 22 Wel mag zokkent eten van ovvergoaven aan zien God, van haailege en ook van alderhaailegste. 23 Mor omdat e n gebrek het, mag e roemte doar t gedien hangt nait betreden en nait bie t altoar dainstdoun. Aans zol e mien haailegdommen ontwijden. Ik bin de HEER, ik haaileg dij.'" 24 Mozes zee dit aalmoal tegen Aäron en zien zeuns en tegen Isrelieten.