Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 22


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron en zien zeuns, dat ze op n betoamelke menaaier omgoan mouten mit haailege goaven dij Isrelieten aan mie ofstoan, dat ze mien haailege noam nait ontwijden. Ik bin de HEER. 03Zeg tegen heur: 'As ain van joen noazoaten onraain is en bie haailege goaven komt dij Isrelieten ofstoan hebben aan de HEER, den mout dij oetstöt worden. Dit geldt ale geslachten deur. Ik bin de HEER. 04As ain van Aäron zien noazoaten vreterij in hoed het of hai het n geslachtszaikte, mag hai nait van haailege ovvergoaven eten eerdat e weer raain is. Dat geldt ook veur ain, dij mensken of dingen aanwèst het dij onraain binnen, omreden ze binnen n liek aankommen, of hebben n zoadlozen had. 05t Zulfde geldt veur ain dij n kroepdaaier aanwèst het dij hom onraain moakt, of n mensk dij hom onraain moakt, wat veur onraainhaid dat den ook mor wezen mag. 06Zokkent is aan oavend tou onraain. Hai mag nait van haailege goaven eten veur en aleer hai zok haildaal mit wotter wosken het. 07Eerst as zun ondergaait, is e weer raain en mag e eten van haailege goaven, want doar mout e van leven. 08Aäron zien noazoaten maggen zok nait onraain moaken deur daaiern te eten dij doodgoan of doodbeten binnen. Ik bin de HEER. 09Zai mouten zok holden aan verplichtens tegenover mie en wat dit aanbelangt nait zundegen. Want as ze wat haaileg is ontwijden, is t doan mit heur. Ik bin de HEER, ik haaileg heur. 10 Ain dij nait bie priesterfemilie heurt, mag nait van haailege goaven eten. Dat geldt ook veur ain dij bie n priester te gast is of bie hom in loondainst. 11 Mor as priester ain as sloaf kocht het, mag dij der aal van eten, en dijent dij in zien hoesholden geboren binnen, ook. 12 As priester zien dochter traauwd is mit n man dij nait bie priesterfemilie heurt, mag ze nait eten van haailege goaven dij Isrelieten ofdroagen. 13 Mor as dij dochter wedevraauw wordt of verstöt is en gain kinder had het, en zodounde weer in heur voader zien hoesholden opnomen wordt, krekt as in heur jonge joaren, mag ze aal eten van ovvergoaven dij heur voader toukommen. Mor gainain van boeten priesterfemilie mag der van eten. 14 As aans ain nait mit opzet toch van haailege goaven et, mout e dat aan priester vergouden en der n viefde over tou doun. 15 Priesters maggen haailege goaven dij Isrelieten aan de HEER geven, nait ontwijden, 16 en gain schuld op t volk loaden deur dij van haailege goaven eten te loaten, want ik, de HEER, heb t haailegd.'" 17 De HEER zee tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns en tegen ale Isrelieten: 'As n geboren Isreliet of n vremde n ovver aanbudt om n belofte noa te kommen of oet vrije wil, en t daaier wordt de HEER as ovver aanboden, 19 den mout e, wil t ovver aanveerd worden, doar n manlek daaier veur nemen zunder lek of brek: n kou, n schoap of n bok. 20 Daaiern doar wat aan scheelt, maggen nait as ovver aanboden worden: ze zellen nait aanveerd worden. 21 As ain n daaier as vree-ovver veur de HEER slachten wil om n belofte noa te kommen of oet vrije wil, mout t n kou, n schoap of n bok wezen zunder lek of brek. Aans zel t nait aanveerd worden. 22 Daaiern dij blind binnen, vergruide poten hebben of doar aans wat aan mekaaiert, wonden hebben dij ettern, of as ze swèllen of oetslag hebben, maggen de HEER nait aanboden worden. Zokse daaiern maggen nait as ovvergoaven op t altoar van de HEER opdroagen worden. 23 Daaiern dij te leeg of te hoog op poten stoan, maggen wel ovverd worden oet vrije wil. Mor as ovver wegens n belofte wordt t nait aanveerd. 24 n Daaier dij deur knuren, verbriezeln, ofroppen of ofsnieden lubd is, mag de HEER nait aanboden worden. Zukswat is bie joe verboden. 25 Van vremden mag ie zokse daaiern ook nait aannemen om ze joen God as eten aan te baiden. Ze binnen ja verminkt. Der scheelt ja wat aan en ze zellen doarom nait as ovver aanveerd worden.'" 26 De HEER zee tegen Mozes: 27 "t Jonkbaist van n kou, schoap of bok, mout noa geboorte op zien minst zeuven doag bie moeke blieven. Eerst as t aacht doagen of older is, zel t as ovvergoave veur de HEER aanveerd worden. 28 n Koubaist, schoap of bok mag nait op aigenste dag slacht worden as t aigen jong. 29 As ie n daankovver veur de HEER slachten, mout ie, wil t ovver aanveerd worden, 30 t vlaais op aigenste dag eten. t Mag nait aan volgende dag tou opbewoard blieven. Ik bin de HEER. 31 Hol joe aan mien veurschriften en dou der noar. Ik bin de HEER. 32 Dou ie dat nait, den ontwijd ie mien haailege noam en mout ik mien haaileghaid tegenover joe bewiezen. Ik bin de HEER, ik haaileg joe. 33 Ik bin t dij joe tou Egypte oethoald heb, dat ik joen God wezen zol. Ik bin de HEER."