Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 04


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'Sums zundegt ain nait mit opzet tegen ain van de HEER zien geboden en dut e wat dat nait mag, zunder dat e t wil. 03As priester dij zaalfd is, zo'n misstap dut en zo schuld over t volk brengt, mout e as zuvernsovver de HEER n bol zunder lek of brek aanbaiden. 04Hai mout bol noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen en doar, veur de HEER, haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten. 05Den mout e wat van bol zien bloud pakken, doar mit in soamenkomsttènt goan, 06zien vinger in t bloud stippen en doar, veur de HEER, zeuven moal t gedien dij veur haailege roemte hangt, mit besprenkeln. 07Hai strikt ook wat bloud aan hoorns van t altoar veur reukovvers dij in soamenkomsttènt staait, dicht bie de HEER. Wat ter nog van t bloud overbleven is, mout e oetgaiten aan vout van t altoar veur brandovvers dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. 08Ale vet van bol dij as zuvernsovver aanboden wordt, mout e vothoalen: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 09baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij e mit nieren en aal vothoalen mout. 10 Dat mout e vothoalen, krekt as ook doan wordt bie t koubaist veur t vree-ovver. Priester dut dit aalmoal op t altoar veur brandovvers in rook opgoan. 11 Mor bol zien hoed en ale vlaais mouten, net as kop, poten, ingewanden mit mis en aal, 12 boeten legerkaamp brocht worden, noar t stee tou doar aask van ovvers stört wordt. Doar, op dij zuvere stee, mout dat aalmoal opbraand worden op n holtvuur. 13 As haile gemainschop zunder t te besevven, zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en nait mit opzet wat doan het dat nait mag, 14 mout t volk, zo gaauw as ze besevven wat of ze misdoan hebben, n bol aanbaiden as zuvernsovver. Bol mout noar soamenkomsttènt brocht worden, 15 en doar, veur de HEER, mouten oldsten van t volk haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten. 16 Den mout priester dij zaalfd is wat van bol zien bloud pakken en doar mit in soamenkomsttènt goan, 17 zien vinger in t bloud stippen en doar, veur de HEER, zeuven moal t gedien mit besprenkeln. 18 Hai strikt ook wat bloud aan hoorns van t altoar dij in soamenkomsttènt staait, dicht bie de HEER. Wat ter nog van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar veur brandovvers, dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. 19 Ale vet mout e vothoalen en op t altoar in rook opgoan loaten. 20 Hai mout bol op aigenste menaaier ovvern as bol van zien aigen zuvernsovver. Zo zel priester verzoenen veur heur doun en kriegen ze vergeven. 21 Wat of ter van bol overbleven is, mout boeten legerkaamp brocht worden en doar opbraand, krekt as bie ovver van priester dij zaalfd is. Zo heurt t zuvernsovver veur gemainschop brocht te worden. 22 As n veurman van t volk nait mit opzet zundegt tegen ain van geboden van de HEER, zien God, en zo schuld over zok brengt deur wat te doun dat nait mag, mout e, 23 zo gaauw as e beseft wat e misdoan het, n bok zunder lek of brek ovvern. 24 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten veur de HEER, op aigenste stee, doar daaiern veur t brandovver slacht worden. Zo is t n zuvernsovver. 25 Priester strikt den mit vinger wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat of ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 26 Ale vet mout hai op t altoar in rook opgoan loaten, krekt as doan wordt mit t vet van vree-ovver. Zo dut priester verzoenen veur veurman van t volk veur wat e misdoan het, en krigt dij vergeven. 27 As ain aans van t volk nait mit opzet zundegt tegen ain van de HEER zien geboden en schuld over zok brengt deur wat te doun wat nait mag, 28 mout e, zo gaauw as e beseft wat e misdoan het, as zuvernsovver n bok aanbaiden zunder lek of brek. 29 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en hom slachten op t stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden. 30 Priester strikt den mit vinger wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat of ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 31 Ale vet mout e vothoalen, krekt as ook doan wordt mit t vet van vree-ovver, en hai mout t op t altoar in rook opgoan loaten as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. Zo zel priester verzoenen doun veur dij persoon en krigt e vergeven. 32 Dij n schoap as zuvernsovver aanbudt, mout n ooi nemen zunder lek of brek. 33 Hai mout haand op t daaier zien kop leggen en hom as zuvernsovver slachten op t stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden. 34 Priester strikt den wat bloud van t ovverdaaier aan hoorns van t altoar veur brandovvers. Wat ter van t bloud overbleven is, gut e oet aan vout van t altoar. 35 Ale vet mout e vothoalen, krekt as dat doan wordt mit t vet van schoap veur t vree-ovver. Hai mout dat op t altoar in rook opgoan loaten, mit aal aander ovvergoaven veur de HEER. Zo zel priester verzoenen doun veur dij persoon en krigt e vergeven.