Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 09


01Op aachtste dag raip Mozes Aäron mit zien zeuns, en oldsten van Israël. 02Hai zee tegen Aäron: "Hoal n bolkaalf veur t zuvernsovver en n jonge ram veur t brandovver, daaiern zunder lek of brek, en breng ze noar soamenkomsttènt tou. 03Zeg tegen Isrelieten: 'Hoal n bok veur t zuvernsovver, en n bol en n ram veur t brandovver, baaident van ain joar en zunder lek of brek. 04Hoal n bol en n ram dat ie ze as vree-ovver de HEER aanbaiden, en ook n mit eulie toumoakt koornovver. Want vandoag zel de HEER aan joe verschienen.'" 05Ze deden wat Mozes besteld haar en brochten ovvers noar soamenkomsttènt tou. Dou stelde haile gemainschop zok op veur de HEER. 06Mozes zee: "Dit is wat de HEER joe besteld het om te doun, dat zien heerlekhaid aan joe verschienen zel."

07Tegen Aäron zee Mozes: "Goa op dien stee stoan bie t altoar en droag t zuvernsovver en t brandovver op om t veur die zulm en t volk te verzoenen. Droag den t volk heur ovvers op om der veur heur verzoenen over te doun, krekt as de HEER besteld het." 08Dou ging Aäron noar t altoar tou en slachtte bolkaalf dij bestemd was veur zien aigen zuvernsovver. 09Zien zeuns langden hom t bloud aan. Hai stipte zien vinger in t bloud en streek dat aan hoorns van t altoar. Wat ter van t bloud overbleven was, goot hai aan vout van t altoar oet.

10 t Vet, nieren en lutjeste kwaab van lever van t zuvernsovver, dee e op t altoar in rook opgoan, krekt as de HEER Mozes besteld haar. 11 t Vlaais en hoed braandde hai boeten legerkaamp op. 12 Dou slachtte hai ram veur t brandovver. Zien zeuns langden hom t bloud aan en hai sprenkelde t tegen aal kanten van t altoar aan. 13 Ze langden hom ook stokken vlaais en kop van t ovverdaaier aan en hai dee ze op t altoar in rook opgoan. 14 Hai wosk ingewanden en poten en dee dij mit wat ter van t ovverdaaier overbleven was, in rook opgoan. 15 Aäron luit dou t volk heur ovvers brengen. Hai slachtte bok veur t volk heur zuvernsovver en druig hom op aigenste menaaier op as zienent. 16 Hai luit daaiern veur t brandovver brengen en ovverde heur op veurschreven menaaier. 17 Dou luit e t koornovver brengen en dee der n haandvol van op t altoar in rook opgoan. Dit ovver ging boeten t mörgenbrandovver om. 18 Op t lest slachtte hai bol en ram veur t volk heur vree-ovver. Zien zeuns langden hom t bloud aan, en hai sprenkelde t tegen aal kanten van t altoar aan. 19 Vedde dailen van bok en ram, dat is te zeggen: steert en ale netvet, nieren en lutjeste kwaab van lever, 20 legden ze bie bòrst, en Aäron dee t vet op t altoar in rook opgoan. 21 Daaiern heur bòrst en rechterachtervörrel stook e veur de HEER omhoog, krekt as Mozes besteld haar. 22 Dou spraaidde hai handen oet over t volk en zegende t. Noadat Aäron ovvers opdroagen haar, kwam e van t altoar noar beneden, 23 en ging mit Mozes in soamenkomsttènt. Dou ze weer noar boeten kwammen, zegenden ze t volk. Doarop verscheen aan aal t volk de HEER zien heerlekhaid. 24 n Fèlle vlam kwam tou t haailegdom oet en verteerde t brandovver en t vet op t altoar. Dou t volk dat zag, begunden ze te joechaaien en elk luit zok plat veurover valen.