Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 03


01As ain n vree-ovver aanbaiden wil en doar n baist veur nemt, den mag dat n kou of n bol wezen, mor t baist dat de HEER aanboden wordt, mag gain lek of brek hebben. 02Dij t ovver aanbudt, mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten priesters, Aäron zien zeuns, t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 03n Paart van t vree-ovver mout as ovvergoave de HEER aanboden worden: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 04baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 05Dit aalmoal zellen Aäron zien zeuns in rook opgoan loaten, tougelieks mit t brandovver dij op t holtvuur van t altoar ligt, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 06As ain n vree-ovver aanbaiden wil en doar n schoap of n bok veur nemt, den mag dat n ram of n ooi wezen, mor t daaier dat de HEER aanboden wordt, mag gain lek of brek hebben. 07Dij de HEER n schoap as ovvergoave aanbudt, 08mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten Aäron zien zeuns t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 09t Daaier zien vedde dailen mouten de HEER as ovvergoave aanboden worden: haile steert, bie t steertbonkje ofsneden, t vet rondom ingewanden en ale netvet, 10 baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 11 Priester dut dit aalmoal op t altoar in rook opgoan as eten en ovver veur de HEER. 12 Dij de HEER n bok as ovvergoave aanbudt, 13 mout haand op t daaier zien kop leggen en t slachten bie ingang van soamenkomsttènt. Den mouten Aäron zien zeuns t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 14 n Paart van t vree-ovver mout as ovvergoave de HEER aanboden worden: t vet rondom ingewanden en ale netvet, 15 baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 16 Priester dut dit aalmoal op t altoar in rook opgoan, as eten, as n lekker roekende goave. Ale vet is veur de HEER. 17 Vet of bloud mag ie nait eten. Dizze bepoalen blift veur Isrelieten en heur noazoaten veur aaid van kracht, woar of ze ook wonen. '"