Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 01


01De HEER raip Mozes en zee tegen hom oet soamenkomsttènt vandoan: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ain van joe de HEER n daaier as ovver aanbaiden wil, mout dat n baist, n schoap of n bok wezen. 03Dij n brandovver aanbaiden wil en doar n koubaist veur nemt, mout n bol nemen zunder lek of brek. Hai mout hom noar ingang van soamenkomsttènt brengen, doar de HEER hom aanveerden wil. 04Hai mout zien haand op ovverdaaier zien kop leggen, den zel zien ovver aannomen worden en zel der verzoenen veur hom wezen. 05Vervolgens mout e bol slachten veur de HEER. Priesters, Aäron zien zeuns, mouten t bloud tegen aal kanten van t altoar dat bie ingang van soamenkomsttènt staait, aan sprenkeln. 06t Ovverdaaier mout vild worden en in stokken sneden. 07Zeuns van priester Aäron mouten n vuur op t altoar aanbuiten en der holt op leggen. 08Zai mouten stokken vlaais van t ovverdaaier, mit kop en vet, bovenop t holtvuur leggen van t altoar. 09Ingewanden en poten van t ovverdaaier mouten mit wotter wosken worden en priester mout ales op t altoar in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 10 Wil ain n schoap of n bok as brandovver aanbaiden, den mout e n ram nemen zunder lek of brek. 11 Hai mout hom slachten aan noordkaant van t altoar, veur de HEER, en priesters, Aäron zien zeuns, mouten t bloud tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 12 Hai mout t daaier in stokken snieden en priester mout stokken vlaais, mit kop en vet, bovenop t holtvuur leggen van t altoar. 13 Poten en ingewanden mouten mit wotter wosken worden en priester mout ales noar t altoar brengen en in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 14 Wil ain de HEER n vogel as brandovver aanbaiden, den mout e n törreldoef of n jonge gewone doef nemen. 15 Priester mout dij den noar t altoar brengen, t daaier kop ofkniepen en dij op t altoar in rook opgoan loaten. t Bloud mout e oetlekken loaten bie ziedkanten van t altoar langs. 16 Krop mit wat of ter in zit, mout e votdoun en wegsmieten op aaskebult, aan oostkaant van t altoar. 17 Den mout e vleugels inscheuren, zunder ze der òf te trekken, en vogel op t holtvuur van t altoar in rook opgoan loaten. Zo is t n brandovver, n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het.