Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 06


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Geef Aäron en zien zeuns dizze aanwiezens: 'Dit binnen veurschriften veur t brandovver. t Brandovver mout haile naacht op t altoar branden blieven, t vuur op t altoar mag nooit oetgoan. Bie t aanbreken van mörgen 03mout priester aask van t brandovver dat in t vuur verteerd is, van t altoar ofpakken en der noast hènleggen. Hai mout hierbie n linnen gewoad aan hebben, mit doar n linnen boksem onder aan. 04Doarnoa mout e zok omtrekken en aander klaaier aandoun. Aask mout e vervolgens noar aaskebult boeten legerkaamp tou brengen. 05t Vuur op t altoar mout aanblieven, t mag nooit oetgoan. Elke mörgen mout priester holt op t vuur doun, der n nij brandovver op leggen en t vet van t vree-ovver der op in rook opgoan loaten. 06t Vuur op t altoar mout aaltied branden blieven, t mag nooit oetgoan. 07Dit binnen veurschriften veur t koornovver: Aäron zien zeuns mouten t de HEER aanbaiden aan veurkaant van t altoar. 08Priester pakt n haandvol van t ovver: n paart van waaitenbloum, wat eulie en ale wierook dij op t altoar ligt. Dat mout e, of was t ovver haildaal, op t altoar in rook opgoan loaten, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 09Wat ter overblift, is veur Aäron en zien zeuns. t Mout eten worden as brood doar gain gèst in zit, op n haaileg stee, bie ingang van soamenkomsttènt. 10 t Mag nait mit gèst bakt worden. Ik geef heur t as aandail in mien ovvergoaven; t is alderhaailegst, krekt as t zuvernsovver en t schuldovver. 11 Aal wat man is van Aäron zien noazoaten mag der van eten. t Is veur aaid bestemd veur heur, van voader op zeun, as heur aandail in de HEER zien ovvergoaven. Ales wat ter mit in aanroaken komt, wordt zulm ook haaileg: t is aal veur de HEER.'" 12 De HEER zee tegen Mozes: 13 "Dit is ovvergoave dij Aäron en zien opvolgers van dag òf aan dat ze tou priester zaalfd binnen, doagelks de HEER aanbaiden mouten: n koornovver van n tiende efa waaitenbloum, n haalfschaid smörgens en n haalfschaid soavends. 14 Noadat meel mit eulie aanmongen is, mouten der broden van bakt worden op bakploat. Dij broden mouten in stokken broken worden en aanboden as koornovver, as n lekker roekende goave doar de HEER nocht aan het. 15 Ale noazoaten van Aäron dij hom opvolgen, mouten dit ovver brengen. t Is veur aaid bestemd veur de HEER. t Mout haildaal in rook opgoan. 16 Elk koornovver dij n priester brengt, mout haildaal ovverd worden: men mag der nait van eten." 17 De HEER zee tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns: 'Dit binnen veurschriften veur t zuvernsovver: Op stee doar daaiern veur t brandovver slacht worden, mouten daaiern veur t zuvernsovver ook slacht worden, veur de HEER. Dit ovver is alderhaailegst. 19 t Vlaais is veur priester dij t zuvernsovver opdragt. t Mout op n haaileg stee eten worden, bie ingang van soamenkomsttènt. 20 Ales doar t vlaais van t ovver mit in aanroaken komt, wordt zulm ook haaileg: t is aal veur de HEER. Sputtert ter wat bloud op ain zien klaaier, den mouten dij op n haaileg stee wosken worden. 21 Diggelgoud doar t vlaais in kookt is, mout stokkendsloagen worden, en as t in bronzen of kopern raif kookt is, mout dat schuurd worden en mit wotter schoonspould. 22 Van priesterfemilie maggen allenneg manlu van t zuvernsovver eten; t is alderhaailegst. 23 Mor zuvernsovvers doar t bloud van noar soamenkomsttènt brocht is, dat t bruukt wordt in t haailegdom zulm om veur de HEER verzoenen te doun, maggen in gain gevaal eten worden: ze mouten opbraand worden.