Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 39


01In dij tied stuurde Merodach-Baladan, zeun van Baladan en keunenk van Babylonië, bodes noar Hizkia mit n braif en mit kedoos. Hai haar ja heurd van zien zaikte en beterschop. 02Hizkia was ter haile blied mit en hai luit heur zien schathoes zain, zien zulver en gold, de kruderijen en kostboare eulie, zien woapenhoes en ales wat in zien opslagkoamers te vinden was. Der was niks of naks in zien pelaais of in zien haile riek, dat Hizkia heur nait zain luit. 03Profeet Jesaja ging noar Hizkia tou. Hai vruig: "Wat bosschop haren dij lu? Woar kwammen ze heer?" "Ze kwammen van wied vot," antwoordde Hizkia. "Oet Babylonië!" 04Jesaja vruig: "Wat hebben ze aalmoal zain in joen pelaais?" "Ales wat ter is," zee Hizkia, "hebben ze zain. Der is niks in mien opslagkoamers, dat ik heur nait zain loaten heb." 05Dou zee Jesaja tegen Hizkia: "Luster noar t woord van de HEER van de machten: 06Der komt n tied, dat ales wat ter in joen pelaais te vinden is, ales wat joen veurolden tot vandoag aan dag tou opbultjed hebben, noar Babel overbrocht worden zel. Der blift niks van over - zegt de HEER. 07En gounent van joen zeuns, joen bloudaigen noazoaten, zellen ze mitnemen. Ze zellen dainstdoun in keunenk van Babylonië zien pelaais." 08Hizkia zee tegen Jesaja: "t Woord van de HEER dat ie sproken hebben, is goud." Want Hizkia dochde bie zokzulm: In mien tied zellen vree en vaaileghaid nog wel aanholden.