Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 05


01Welaan, zingen wil ik van mien jong, mien laiverd, zingen t gezang van mien laive jong en zien droevetoen.
Mien jong haar n droevetoen
op n högte mit beste grond.

02Hai het hom omhoakt, stainen der oetgooid, het hom bepoot mit veredelde planten.
n Wachttoorn zette hai der in,
en kapte n paarskoep oet.
Dou verwachtte hai, dat e droeven geven zol,
mor wat smeet e op? Stinkbezzen!

03En nou, volk van Jeruzalem, lu oet Juda,
geef joen oordail ais over mie en mien droevetoen.

04Wat haar ik nog meer aan mien droevetoen doun kind, dat ik nait doan heb?
Woarom gaf e bloots stinkbezzen?
Ik haar toch droeven verwachten kind?


05Welaan, ik zel joe vertellen wat ik mit mien droevetoen doun wil:
heeg trek ik om, dat e verrinnewaaierd wordt,
zien muur breek ik òf, dat e platpoasd worden zel.

06Ik loat hom liggen, ain dikke wildernis, der wordt nait meer snuid,
en der wordt nait meer schovveld,
roegte en roet gruien hoog,
wolken bestel ik der gain wotter op te gaiten.

07Droevetoen van de HEER van de machten, is t volk van Israël, lu van Juda binnen planten doar hai zo wies mit was.
Recht verwachtte hai - mor t laip op onrecht oet,
gerechteghaid - mor t wer roupen om hulp in nood!

08O wai, dij t aine hoes noa t aander opkocht, aine lap grond bie aander trekt,
tot ter gain hörntje meer vrij is,
en hai allenneg roemte het.

09In mien oren klinkt aid van de HEER van de machten: "Aal dij hoezen, puunbulten worden t,
diksten en nuversten, leeg en verloaten zellen ze stoan!

10 n Droevetoen van tien juk smit mor amper wat op, en n ezelsvracht zaaizoad mor ain zak koorn."

11 O wai, dij smörgensvroug al aan draank tou binnen, tot loat in oavend opzitten, hetseg van wien.

12 Zai drinken en feestjen mor deur, citer en haarp ter maank en floit en rinkjebèl,
mor wat de HEER dut - gain benul,
wat zien handen doun - gain zicht ter op.

13 Doarom wordt mien volk votvoerd veur en aleer ze t in de goaten hebben,
hoge heren kommen om van honger,
t gewone volk verkommert van dörst.

14 Doarom dut t dodenriek ströt wied open, trekt de bek woagenwied lös,
heur pracht verzopt ter in
en heur roezeghaid, heur broezen en baldern.

15 Den mouten mensken boegen, elkenain vernederd worden, hoge ogen van mensken worden deelsloagen.

16 Mor de HEER van de machten troont hoog op rechterstoul, haailege God let zien haaileghaid zain in rechte doaden.

17 Lammer lopen op puunvlakte te waaiden of was t heur aigen gruinlaand, boklammer vinden vreten op puunbulten.f + Hebreeuwse tekst is hier slim ondudelk.f*

18 O wai, dij onrecht noar zok tou trekken mit zelen van bedrog,
zunde noar zok tou hoalen mit hoorntaauwen,

19 dij zeggen duren: "Loat hom votmoaken mit zien waark, der sjars achter zetten, dat wie t zain!
Loat t roadsbesloet van Haailege van Israël löskommen
en oetvoerd worden, den wait we t!"

20 O wai, dij van t kwoad zeggen: goud! En van t goie: kwoad!
Dij van t duustern licht moaken
en van t licht duuster,
van bitter zuit
en van zuit bitter.

21 O wai, dij wies binnen in aigen ogen, en verstandeg noar aigen inzicht.

22 O wai, dij boaskerels binnen in t wiendrinken, in t mengen van drankjes de man,

23 dij schuldege vrijspreken veur n handgeld, t recht ontnemen van dij in zien recht staait.

24 Doarom, zo as n vuurke strohaalm verteert en stoppel in vlam verdoan wordt,
zo zel heur worrel vergoan, heur blui verstoeven as stof,
omdat ze zok niks aantrokken
van t onderricht van de HEER van de machten,
omdat ze t woord van Haailege van Israël niks in reken haren.

25 Doarom is de HEER zien kwoadens lösbraand tegen zien volk; het hai zien voest omhoog stoken en slagt ter op, dat baargen trillen.
Lieken liggen as ofvaal op stroat
en nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift voest omhoog steken!

26 Hai geft n signoal aan n volk wied vot, van t èn van wereld floit hai heur noar zok tou.
En kiek, doar kommen ze aan: rad en rap!

27 Gainain is muid, gainain is min, gainent dij slumert of slept,
gainain mit gordel lös,
gainent mit n stokkende schounbaand.

28 Pielen binnen slepen en bogen spand, zien peerden hebben houven as n vlint,
zien woagenroaden draaien as n orkoan in t rond.

29 Brollen doun ze as n laiwin, as jonge laiwen zo brollen ze t oet,
grommend griepen ze heur vangst,
slepen dij vot, gainain kin hom nog redden.

30 Dij dag broest over heur hèn as t broezen van zee. Dij kikt noar t laand: allenneg boare duuster te zain!
t Licht is verduusterd deur wolken.