Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 02


01Dit is t wat Jesaja, zeun van Amos, te zain kreeg over Juda en Jeruzalem.
02Aan t èn van doagen zel t ter zo aan tou goan: baarg doar de HEER zien hoes op staait, zel vaast stoan as n rots,
hoger wezen as aal aander baargen, oetsteken boven ale heuvels.
Volken altmoal kommen der over tou.

03Ze zeggen: "Kom, loat ons optrekken noar baarg van de HEER,
noar t hoes van God van Jakob,
dat hai ons leert wat zien weg is,
en wie ons holden aan zien pad."
De HEER geft zien aanwies ja van Sion oet,
tou Jeruzalem oet komt t woord van de HEER.

04Hai zel t recht gelden loaten bie de volken en staarke noatsies terechtwiezen.
Van sweerden zellen ze plougiesders moaken
en van speren snuimezzen.
Gain volk zel nog laanger woapens oppakken tegen t aander,
veur oorlog zellen ze nait meer ofricht worden.

05Kom nou, noazoaten van Jakob, loat ons op pad goan in t licht van de HEER!

06Ie hebben joen volk aan zied schoven, noazoaten van Jakob. t Zit vol mit woarzeggers oet t oosten
en mit teuvenoars - t lieken wel Filistijnen,
t krimmelt en wimmelt van vremd volk.

07Heur laand zit vol zulver en vol gold, schatriek en om sènten gain verlet.
Heur laand stikt van de peerden,
aan woagens komt gain èn.

08Heur laand zit vol ofgoden; ze goan op knijen veur wat ze mit aigen handen moakt hebben,
veur goden dij ze mit aigen vingers knuterd hebben.

09Mor mensk mout kop boegen, elkenain zel vernederd worden. Zunder perdon!

10 Kroep vot in rotsholen, stop joe bezied onder grond, oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie.

11 Trötse mensken sloagen ogen deel, grootske lu zellen kop boegen.
Hoog in t èn blift allenneg de HEER op dij dag.

12 Dat wordt n dag van de HEER van de machten, tegen aal wat verwoand is en tröts,
tegen elk dij t hoog in kop het: boegen zellen ze mouten!

13 Tegen ale ceders van de Libanon, hoog en staail,
en tegen ale aikenbomen van Basan,

14 tegen aal dij dikke baargen, tegen aal dij verheven heuvels,

15 tegen aal dij hoge toorns, en tegen aal dij staarke börgen,

16 tegen ale Tarsis-boten, tegen ale zeeschepen, boorndevol.

17 Den is t doan en oet mit snakkerij van mensken, lu mit kop in nek mouten boegen.
Hoog in t èn blift allenneg de HEER op dij dag.

18 En ofgoden - ze verswinnen haildaal!

19 Mensken glippen in rotsholen en in goaten onder grond,
oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie,
as hai in t èn komt om t laand schrik op hoed te joagen.

20 Dij aigenste dag, smieten mensken heur zulvern en golden goden vot,
dij men zok moakt haar om der veur op knijen te goan.
Vot! Veur rötten en fleddermoezen!

21 Den kroepen ze bezied in spleten van rotsen en in holen van baargen,
oet benaauwdens veur de HEER,
veur zien glaans en glorie,
as hai in t èn komt om t laand schrik op hoed te joagen.

22 n Mensk? Hol mie der over op! Het allenneg mor wat oam in neus,
wat is e ainlieks weerd?