Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 34


01Volken, kom dichterbie, luster, noatsies, let op!
Heur tou, eerde mit aal wat ter touholdt,
wereld en aal joen bewoners!

02Grammiedeghaid van de HEER richt zok op ale volken, zien kwoadens op aal heur legers;
hai reudt ze oet,
hai slacht ze òf.

03Heur doden blieven liggen, staank van lieken komt omhoog,
heur bloud stroomt bie baargen deel.

04Ale machten van hemel verkrummeln, hemel wordt oprold as n boukrol,
aal zien machten dwirreln omdeel
zo as bloaren van wiendroef
en verdreugde vruchten van viegeboom.

05Want aan hemel wordt zichtboar t sweerd van de HEER,
t komt deel op Edom;
aan t volk dat bestemd is veur ondergang,
wordt t vonnes voltrokken.

06Van t sweerd van de HEER drupt bloud òf, hai zit vol vet,
vol bloud van lammer en bokken,
vol niervet van schoaprammen.
Want de HEER voltrekt n ovver in Bosra,
n dikke slachtpertij in Edom.

07Buvvels goan der ook mit aan, mit koien en hengsten,
t laand drift van bloud,
grond staait stief van t vet.

08Joa, t is dag van de HEER zien vroak, t joar van ofreken veur Sion zien verdedeger.

09Beken van Edom veraandern in pik, grond wordt swevel,
ain kokende pikboudel wordt t laand.

10 Branden blift t, dag en naacht, aaltied komt ter rook oet omhoog.
Ain dikke puunbult van older op older,
gainain zet ter ooit nog n vout, veur aiweg en aaid nait.

11 t Is kraaien en naachtoelen heur kontraain, stainoelen en roaven holden der tou.
Hai het ter moatbaand van wareboudel spand,
hai weegt t mit weegstainen van verrinnewaaiern.

12 Lu van oadel binnen der nait meer, gain mensk meer te vinden om ain keunenk te moaken,
verswonnen binnen ale laaiders.

13 Börgen kommen om in stiekelbozzen, brannekkels en stiekels overgruien vestings,
t is t kontraain van jakhaalzen,
oord van struusvogels.

14 Woestijndaaiern en hyenoa's kommen der bie mekoar, soaters trevven doar nkander.
Lilit vindt ter rust, ze woont doar,
gainent dij heur steurt.

15 Pielslangf + Betaikenis van dit Hebreeuwse woord is nait haildaal dudelk. Der binnen ook aander vertoalens meugelk, b.v. "swieniegel" of "petries". Mor paardie verkloarders denken dat pielslang hier bedould is. Men dochde vrouger dat dij gifteg was. Slaang hait zo omdat e zok, zo vlog as n piel, boven tou boom oet op zien prooi valen let.f* moakt doar zien nust, legt zien aaier en brudt dij oet.
Ze breken open en jongen kroepen in schaar bie mekoar.
Gieren kommen der bie nkander,
ze trevven doar heur kammeroaden.

16 Goa t mor noa in t bouk van de HEER. Doar staait te lezen:
gainain zel der ontbreken,
gainent zel zien moat missen.
Zien mond het dat ja onnaaierd,
zien gaist het heur bie nkander brocht.

17 Haizulm het dobbelstain veur heur gooid, heur kontraain aigenhandeg mit moatbaand opdaild;
veur aaltied is t heurent,
zai zellen der wonen van older op older.