Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 55


01Kom, dij dörst het, kom hierhèn om wotter! En ie ook, dij gain sènt hebben,
kom hier, koop koorn en eet, t kost niks,
drink wien en melk, altmoal vergees!

02Woarom geld oetgeven veur wat gain brood is en loon aan wat doar je nait zat aan worden?
Luster goud noar mie,
en eet goie kost,
dou joe te goud aan t lekkerste eten.

03Leg joen oor te lustern en kom bie mie, heur goud tou en ie zellen leven.
n Aiweg verbond zel ik mit joe sloeten,
bewies van traauw dij ik David touzegd heb.

04Hom haar ik aansteld as getuge veur volken, as heerser en dij t veur t zeggen het over noatsies.

05n Volk dat ie nait kennen, zel ie ontbaiden;
n onbekend volk
komt op joe tourunnen,
om de HEER joen God
de Haailege van Israël,
omdat hai joe glorie geven het.

06Zuik noar de HEER, nou hai nog te vinden is! Roup hom aan: hai is stoef bie!

07Loat deugennait zien pad opgeven, en schurk zien gedachten,
weeromgoan mout e noar de HEER,
dij meedlie mit hom het;
noar God van ons,
dij rij is mit perdon.

08Want joen gedachten binnen mienent nait, en mien wegen binnen nait van joe - godssproak van de HEER.

09Nee, zo as hemel hoger is as eerde, zo goan mien wegen boven joenent oet,
mien gedachten goan dij van joe te boven.

10 Zo as regen en snij oet lucht kommen en der nait weer hèngoan
aleer ze grond begoten hebben
dij vruchtboar moaken en oetspieren loaten,
aleer dij zoad geven aan zaaier en brood aan dij eten wil -

11 zo staait t ook mit mien woord, oet mien mond komt t vandoan,
en zunder gevolg keert t nait bie mie weerom:
eerst zel t doun, wat ik wil,
en zel t volbrengen, doar ik t veur stuur.

12 Joa, in ale bliedschop zel ie ofraaizen en in vree op stee brocht worden.
Baargen en heuvels breken in jubeln veur joe oet,
ale bomen klappen in handen.

13 In stee van doornstroeken schaiten nou ciprezzen op, doar stiekels stonden, gruit nou mirteboom.
n Aandenken aan de HEER,
n eretaiken veur aaid - nait kepot te kriegen!