Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 11


01Der schut n toekje op oet stronk van Isaï, oet zien worrels gaait n telg aan blui.

02Op hom rust de HEER zien gaist, n gaist van wieshaid en inzicht,
n gaist van overleg en kracht,
n gaist van kennes en ontzag veur de HEER.

03Ontzag veur de HEER, joa, dat is zien lust en zien leven.
As rechter zel e nait ofgoan op wat e te zain krigt,
hai zel nait oordailen om wat e zeggen heurt.

04Veur t recht van stumpers komt e op, dij gain meedlieden hebben, straft e
mit sweep van zien mond,
zien haite oam dut min volk de dood.

05Gerechteghaid het e as n raim om zied, en traauw as n baand om heupen.

06Wolf en laam verkeren mit nkander, koukaalf en laiwejong vreten gras
mit zien baaident op vetwaaide:
n leujong kin der wel op pazen.

07Koubaist en berewiefke worden kammeroadskes, laankoet liggen heur jongen bie nkander,
laiw vret heu net as os.

08n Lutje potje zit te speulen bie adder zien hool, n beudeltje stekt haand in slaang zien nust.

09Gainain dut meer kwoad, gainent sticht meer verdaarf,
op hail mien haailege baarg nait.
Want haile eerde is vol besef veur de HEER,
net zo vol as zee mit wotter, tot boom aan tou.

10 Dij dag zel t zo heergoan: worrel van Isaï, staait as n voandel veur noatsies.
Volken binnen der noar op zöcht
en t zel der best wonen wezen!


11 Dij dag stekt de HEER veur twijde moal haand oet om vrij te kopen wat ter van zien volk over is.
Joa, wat overbleven is oet Assyrië en Egypte,
oet Patros en Nubië, oet Elam, Sinear en Hamat
en van aailanden in zee.

12 Hai geft volken n taiken en brengt weer bie nkander
dij verdreven binnen oet Israël.
Dij enter-de-twenter oet Juda jagd binnen
hoalt hai weer bie nkander
oet ale vaaier houken van wereld.

13 Den verswint ofgunst van Efraïm, komt ter n èn aan t onder doem holden van Juda.
Efraïm is nait meer ofgunsteg op Juda,
Juda zel Efraïm nait laanger schrik op hoed joagen.

14 Mitnkander strieken ze deel aan zeekaant van t Filistijnse laand, lu van t oosten plundern ze oet.
Edom en Moäb nemen ze onder handen
en Ammonieten doun wat zai zeggen.

15 Eertieds het de HEER golf van Egypte in twijen spleten. Hai stekt voest omhoog tegen Eufraat of was t n haite oam.
Hai slagt dij oet nkander in zeuven stroomkes:
je kinnen der mit schounen aan deurhèn.

16 Zo wordt pad boand veur dij van zien volk overbleven binnen, achterbleven in Assyrië.
n Boan zo as ter west het dou Israël oet Egypte trok.