Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 47


01Omdeel doe, van dien troon òf, goa op grond zitten,
jonkwicht, doe dochter Babel,
zet die deel in t stof en nait op troon,
dochter van Chaldeeërs,
want nait laanger nuimen ze die:
"Verwènd, fien popke!"

02Pak meulen mor en goa meel moalen, dou dien wale veur weg,
til dien rokken omhoog
en loat dien blode billen zain,
trek deur revieren hèn.

03Komst in blode gat te stoan, haildaal open en bloot,
zo neem ik vroak op die.
ik spoar gainain.

04- Ons verlözzer, Haailege van Israël, HEER van de machten is zien noam.

05Goa zitten en hol die stil, kroep vot in t duustern,
dochter van Chaldeeërs;
nait laanger nuimen ze die:
"Kaaizerin van keunenkrieken!"

06Vergrèld was ik op mien volk, schonden heb ik mien aarfdail.
Ik heb heur aan die oetleverd,
mor omdenken hest nait mit heur had,
alderdeegs ol lu hestoe n ondroagelk juk op nek legd.

07Doe zeest: "Grode boas zel k wezen, veur aiweg en aaid!" Mor dit altmoal hest nait ter haarten nomen,
en noadocht hest nait over ofloop.

08Luster nou es goud, doe gaaile maaid, doe waist zo wis van die zulm:
Ikke en aans gainent!
Ik blief nait achter as wedevraauw,
mien kinder ontvalen mie nait!

09- En toch zellen ze die overkommen, aalbaaident, rompslomps, op ain en dezulfde dag.
Kinder kwietroaken en wedevraauw worden,
t komt over die hèn mit ale geweld.
Niks is ter aan te doun,
ondanks dien teuverijen en dien kunsten,
hou veul of hou staark ze ook binnen.

10 Op dien misdoaden hestoe vertraauwd. Doe dochst: Gainain dij mie zugt!
Dien lozeghaid en kennes
hebben die bie neus had.
En doe mor denken: Ikke en aans gainent!

11 Mor ainmoal zel t ongelok die overkommen, votteuvern zelst dat nait kinnen,
en t onhaail kinst nait keren.
Rompslomps zel ongelok die overkommen,
en in de goaten haarstoe t nait.

12 Kom nou mor op mit dien besweerderij en mit aal dien teuverkunsten,
doarstoe mit dounde bist van jongs òf aan.
Wèl wait, dast ter boat bie hest,
wèl wait, dat t ongelok die schrik op hoed jagt.

13 Stìnmuid moakt hest aal dien roadslu! Loat ze optreden en die redden,
loat steernkiekers aantreden,
dij oet hemel moand noa moand
die veurzeggen wat die te wachten staait.

14 Joa wis, kaf binnen ze, verbraand worden ze in t vuur, zokzulm kinnen ze nait redden oet vlammen heur macht.
t Is ja gain kolenvuur om der waarm bie te worden,
en ook gain vuur om lekker bie zitten te goan.

15 Meer hestoe der nait aan, aan dij teuvenoars, doarstoe die muite veur doan hest van jongs òf aan.
Van ale kanten lopen ze vot, gainain is ter dij die redden kin.