Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 04


01Dij dag zellen zeuven vraauwlu ain man beetpakken en zeggen: "Wie zellen wel brood van onszulm eten,
en veur ons aigen klaaier zörgen,
as we joen noam mor droagen maggen:
help ons van ons schimp en schaande òf!"
02Dij dag zel wat de HEER opkommen let, worden tot ain en aal pronk en pracht. Wat t laand geft, zel tröts en sier wezen van Isrelieten dij t ter ofred hebben. 03Dij overbleven binnen in Sion en achterbleven in Jeruzalem zellen ze haaileg nuimen: ale lu dij in Jeruzalem op liest van leventegen stoan.
04Wanneer de HEER voeleghaid van Sions dochters ofwosken het en t bloud van Jeruzalem ofspould in n störm van oordail en geweld, 05den zörgt de HEER over t haile kontraain van baarg Sion en over altmoal dij bie nkander roupen binnen, veur n wolk bie dag en rook en n vuurglaans bie naacht. Joa, over ales hèn zel den eer en glorie wezen - as n baldakijn, 06as n loofhut dij schaar geft tegen hetten van zun overdag, as n schoelstee doar je je in baargen kinnen bie störm en regen.