Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 53


01Wèl zol leuven wat wie heurd hebben? Wèl kreeg oog veur macht van de HEER?

02Hai schoot op as n luk stekje, as n worrel in dreuge grond.
Aanzain het e nait,
gain pronk en pracht,
t aanzain nait weerd.
Van zien veurkommen ston gainent versteld.

03Niks in reken, meden deur mensken, n man dij wait van zaikte en verdrait,
aankeken mit hörns van ogen,
doar wie op deelzagen en niks in reken haren.

04En toch: ons zaiktes het e overnomen, ons lieden droagen.
n Aansloagen man veur ons,
deur God vernederd en tamtaaierd.

05Om ons wandoaden is hai deurboord. Om ons minne doaden is hai verdizzelwaaierd.
Hai kreeg de straf - wie de vree,
hai kreeg strips - wie beterschop.

06As schoapen haar we ons verlopen, wie gingen elk ons weegs.
Mor de HEER luit schuld van ons
deelkommen op hom.

07Rinkjevield wer e, mor hai gaf hom deel, dee mond nait open,
net as n schoap noar slachtbaank tou.
As n ooi, stom onder handen van schoapscheerders,
dee e mond nait open.

08Oppakt wer e en veroordaild: t kostte hom de dood. Wèl ston stil bie zien löt,
ofsneden as e wer oet t laand van leventegen,
doodsloagen om rebulie van mien volk?

09Men dee hom n graf bie misdoadegers, n grafstee maank rieke lu.
Toch haar e niks verkeerds doan,
nooit n onwoar woord zegd.

10 t Was de HEER zien wil hom te verdizzelwaaiern, hom mit zaiktes te sloagen.
Toch het e zokzulm geven as ovver veur t kwoad.
Doarom mag e zien kindskinder zain en laank in leven blieven.
Joa, deur zien haand zel gruien en bluien aal wat de HEER wil.

11 Noa aal zien lasten en lieden krigt hai nou t licht te zain,
vol wieshaid zel e wezen.
Mien knecht zel zain loaten hou rechtveerdeg hai is veur altmoal:
hai pakt heur zunden op nek.

12 Hai krigt zien paart, as aal dij grode lu, en dailt t roofgoud mit dij t te zeggen hebben.
Aan dood het e zok over geven,
bie misdoadegers wer e rekend.
Mor t kwoad van n bult lu het hai op zok nomen,
tussenbaaident kwam e veur misdoadegers.