Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 18


01Oetsproak over Nubië. O wai, t laand doar vleugels gonzen,
dat ligt aan aanderkaant revieren van Nubië,

02dat bosschoppers over zee stuurt, mit boten van papyrus over t wotter.
Geswind op pad, nerege bodes,
noar t volk van laange kerels mit heur glimmende hoed,
noar noatsies doar men ontzag veur het, stoef bie en wiedvot,
noar t volk van vraide tirannen,
in n laand doar revieren aan ale kanten deurhèn stromen.

03Ie altmoal dij wereld bewonen, dij haile eerde bevolken, ie zellen zain hou of op baargen vlaag omhoog gaait,
heuren zel ie hou of ze bloazen op bezuun!

04Want dit het de HEER tegen mie zegd: "Ik blief t rusteg aanzain oet mien woonstee
zo as hetten trilt in t hèlle licht,
zo as dook in hetten bie t mennen.

05Joa, véúr t mennen, as blui doan is, blözzem n riepende droef wordt,
worden raanken mit snuimezzen ofsneden,
oetlopers votdoan en ofknipt.

06t Wordt aal overloaten aan roofvogels oet baargen en daaiern dij rondlopen in t wild.
Roofvogels holden doar tou in t zummer,
en wilde daaiern bie winterdag."

07In dij tied worden der goaven brocht aan de HEER van de machten
deur t volk van dij laange kerels mit heur glimmende hoed,
noatsie dij stoef bie en wiedvot schrik ter onder het,
deur t volk van vraide tirannen,
in t laand doar revieren aan ale kanten deurhèn stromen.
Ze kommen noar baarg Sion, noar t stee,
doar men noam van de HEER van de machten vereert.