Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 09


01t Volk dat omswint in t duustern zugt n kloar licht,
dij wonen in n laand, swaart as naacht,
over dij stroalt licht.

02Ket oet loat ie heur joechaaien, groot moak ie heur bliedschop,
veur joen ogen deurhèn blied,
zo blied as men is bie t mennen,
en joechaai ropt bie t roofgoud verdailen.

03Want t juk dat ze rizzen mouten, staang bie heur op nek en stòk van heur driever,
stokkend broken heb ie dij of was t Midjansdag.

04Joa, ale soldoatenstevels dij der over stampen, en ale jazzen rondrold in t bloud,
opbraand zellen ze worden,
verteerd deur t vuur.

05Want n potje is veur ons geboren, n jonge zeun is ons geven,
macht en gezag ligt hom op scholder.
Men nuimt hom: Roadsman van wonder en geweld,
Held staark as n god, Voader veur aiweg en aaid, Vorst van vree.

06Groot is zien macht, zunder èn zien vree, veur troon van David en over zien riek.
Stichten en onderholden zel hai t mit recht en gerechteghaid;
van nou òf aan en veur aiweg en aaid.
Dat dut de HEER van de machten
in zien laifde, deur ales hèn.

07De HEER richt zok tou Jakob, zien woord komt te laande op Israël.

08t Haile volk van Efraïm en dij wonen in Samaria zellen t gewoar worden.
Dij beweren in hoogmoud en grootseghaid:


09"Bakstainen muren binnen deelkommen: mit dikke vlinten baauw we heur op;
viegebomen binnen omkapt:
wie zetten der ceders veur in plak."

10 Mor de HEER geft macht aan heur tegenstanders, hai steukelt heur vijanden op:

11 Aram in t oosten en Filistijnen in t westen,
opvreten doun ze Israël, mit hoed en hoar.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

12 t Volk komt nait weerom bie hom dij t sluig; noar de HEER van de machten vroagen ze nait.

13 Doarom snidt de HEER Israël òf, kop en steert, paalmtoek en raaitstoal,
op ain en dezulfde dag.

14 Kop, dat binnen oldsten en hoge heren, profeten dij leugens verkopen, binnen steert.

15 Laaiders van t volk - verlaaiders binnen t worden; dij laaid worden mozzen, binnen op biesterboan stuurd.

16 Doarom woart de HEER t jonkgoud nait, het hai gain omdenken mit wedevraauw en weeskind.
Altmoal binnen ze ja goddeloos en kwoadoardeg,
proat-van-niks komt elk tou mond oet.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

17 Joa wis, kwoaiens braandt as vuur dat roet en roegte verteert, stroeken en strevèllen in brand zet dat rook omhoog stoft.

18 Grammiedeghaid van de HEER van de machten braandt t laand swaart,
t volk komt in vlammen om.
Ain spoart aander nait:

19 men bit noar rechts, mor honger blift, men hapt noar links, mor wordt nait zat,
heur aigen vlaais en bloud eten ze op - altmoal:

20 Manasse verslindt Efraïm en Efraïm Manasse,
mit zien baaident nemen ze Juda te groazen.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!